Overskuddet mer enn halvert i Seadrill

John Fredriksens riggkjempe gikk fra milliardoverskudd til underskudd i 2015. Selskapet skal kutte kostnader i milliardklasssen og toppsjefen lover å lansere en finansieringsplan før sommeren.

OLJEBREMSRAMMET: John Fredriksens verdier har falt med 40 prosent i kjølvannet av oljebremsen, ifølge beregninger gjort av Bloomberg. Onsdag slapp riggkjempen Seadrill sine resultater. Her er Fredriksen avbildet med sine døtre Kathrine (t.v.) og Cecilie på New York Stock Exchange.
Publisert:

Seadrill slapp torsdag sine resultater for fjerde kvartal. De viser en nedgang i omsetningen fra 1,26 milliarder dollar til 959 millioner.

Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) falt i samme periode fra 672 til 513 millioner dollar, mens driften samlet sett ble mer enn halvert fra 452 til 223 millioner dollar.

Totalt for 2015 viser regnskapet et underskudd etter skatt på 750 millioner dollar, mot et overskudd på 4,1 milliarder ett år tidligere.

Fra fjerde kvartal 2014 til samme periode i 2015 har selskapet klart å redusere nettogjeld fra 11,9 til 9,9 milliarder dollar. Da regner man med at selskapet hadde så vidt over en milliard dollar på bok ved utgangen av året.

DNB Markets hadde i forkant ventet en EBITDA på 565 millioner dollar, mens analytikernes konsensusforventning ligger på 514 millioner dollar, ifølge SME Direkt/TDN Finans.

I et knalltøft riggmarked trøster Seadrill-sjef Per Wullf med at selskapet har styring på driften av milliardriggene:

– I fjerde kvartal opplevde vi vårt beste driftsmessige kvartal for året, mens vi fortsatte å kutte kostnadsbasen (...) I møte med den alvorlige nedturen i vår bransje prioriterer vi å spare på kontantene og håndtere våre finansieringsbehov i 2016, sier Wullf i kvartalsrapporten.

Konsernsjefen er for øvrig valgt inn i styret i selskapet, men fortsetter i jobben.

– Vi har en moderne og konkurransedyktig flåte, en påvist driftsmessig historikk og et tydelig mål om å posisjonere oss selv for en kommende opptur innen sektoren, legger han til.

Måtte kutte utbytte

Seadrill har slitt i kraftig motvind siden oljeprisen begynte å falle, som igjen førte til at oljeselskapene strammet kraftig inn på budsjettene sine. Til tross for at Seadrill har en flåte med moderne og avanserte rigger har selskapet mye gjeld, og ratene i riggmarkedet generelt har vært under hardt press.

Seadrills aksjekurs har de siste 12 månedene falt med hele 84,4 prosent, og bare siden nyttår har aksjen mer enn halvert seg med et fall på nesten 54 prosent.

Aksjonærenes avkastning har heller ikke fått noe drahjelp av at selskapet i november 2014, fem måneder etter at oljeprisen hadde begynt å falle, varslet at utbyttene ble stanset, gjeld skulle refinansieres og at ingen nye rigger skulle bestilles.

Nøkkeltall for Seadrill Limited (alle tall i dollar):

PostFjerde kvartal 2015 Fjerde kvartal 2014 20152014
Omsetning959 mill. 1,3 mrd. 4,3 mrd. 5,0 mrd.
Samlet driftsresultat223 mill. 452 mill. 1,0 mrd. 2,3 mrd.
Nedskrivninger0 0-1,3 mrd. 0
Netto finansposter 127 mill. -251 mill. -1,6 mrd. 1,8 mrd.
Resultat før skatt 350 mill. 201 mill -542 mill. 4,1 mrd.
Resultat etter skatt 279 mill. 150 mill. -750 mill. 4,1 mrd.
NY LÅNEPLAN PÅ TRAPPENE: Seadrill hadde ved nyttår en gjeld på 9,9 milliarder dollar, tilsvarende 86 milliarder kroner. Til sammenligning var markedsverdien til selskapet 7,2 milliarder kroner før Oslo Børs åpnet. Seadrill-sjefen sier at likviditeten i konsernet er god og at selskapet planlegger å kommunisere finansieringsplanene sine i løpet av første halvår.

Ingen nye kontrakter – skal spare milliardbeløp

Seadrill opplyser at det ikke ble signert noen nye kontrakter i fjerde kvartal, til tross for at selskapet har 10 ledige rigger. Dette gir den laveste kontraktsdekningen siden 1980-tallet, og antallet ledige rigger kan komme til å øke betydelig i årene fremover.

I fjerde kvartal hadde flåten en økonomisk utnyttelsesgrad på 93 prosent, ifølge regnskapet. Selskapet forklarer nedgangen i omsetningen med at flere rigger ble inaktive, men at dette ble delvis oppveid ved høyere aktivitet i de resterende enhetene (flyterne) i flåten:

  • West Venture sto stille i hele kvartalet
  • West Phoenix er i opplag for vintersesongen etter kundens ønske
  • Sevan Drillers kontrakt ble suspendert per 1. desember
  • West Telesto ble ferdig på sin kontrakt i november

– Oljeselskapenes investeringer er ventet å falle videre i 2016, etter to sammenhengende år med nedgang. Vi venter at majoriteten av riggene med kontrakter som løper ut i 2016 ikke vil sikre egnet arbeid, og mange er ventet å bli ledige for en lengre periode, dermed vil opplags- og skrapingsaktiviteten øke, skriver selskapet.

Seadrill skal nå spare 260 millioner dollar i 2016, noe som tilsvarer 2,3 milliarder kroner med dagens kurs.

Til sammenligning hevder selskapet de fikk til kontantbesparelser for 832 millioner dollar i 2015, gjennom utsatte leveranser, kutt i investeringer og lavere administrasjonskostnader.

Totalt gikk antallet ansatte ned fra 9.450 til 7.103, hvorav 1.817 ble kuttet offshore og resten på land.

35 prosent av kuttet på 832 millioner dollar kommer fra utsettelser av investeringer og vedlikehold på rigger som ikke er i arbeid. Selskapet forventer dermed at disse kostnadene vil oppstå igjen når riggene er tilbake i arbeid. 40 prosent av besparelsene kommer av at Seadrill har klart å utsette en rekke riggbestillinger.

Publisert: