Mener IEA endrer premissene for norsk oljedebatt: – Bør være en skikkelig vekker

Det trengs ingen nye olje- og gassfelt etter 2021 hvis verden skal nå netto nullutslipp i 2050, ifølge en fersk IEA-rapport. – Burde være en «game changer» i norsk olje- og gasspolitikk, sier Greenpeace.

Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen skal etter planen produsere til 2070. Ifølge IEA trengs det ingen nye olje- og gassfelt etter 2021 i et scenario hvor verden beveger seg ned mot netto nullutslipp i 2050.
Publisert:

Tirsdag la Det internasjonale energibyrået (IEA) frem en rapport som viser hva som må til for å kutte til netto nullutslipp i den globale energisektoren innen 2050.

Konklusjonen må kunne tolkes som dramatisk for norske investeringer i nye olje- og gassfelt.

I et scenario der verden når netto nullutslipp i 2050 trengs det ingen nye olje- og gassfelt etter de som har fått tillatelse i 2021, ifølge IEA-rapporten.

Eksisterende oljefelt skal derimot kunne drives som før, og oljeselskapene bør fortsette å investere i dem for å unngå et altfor raskt produksjonsfall, påpeker energibyrået.

Leder Frode Pleym i Greenpeace Norge mener at IEA vanligvis er svært konservative i sine rapporter, og sier at den ferske rapporten kan endre premissene for norsk olje- og gasspolitikk.

– Dette har de aldri sagt så tydelig før. Det bør være en skikkelig vekker for norsk oljepolitikk. Der er leting fortsatt et sentralt premiss, og det mener ikke lenger IEA, sier Pleym til E24.

Les også

IEAs plan for å nå klimamålene: – Kanskje den største utfordringen for menneskeheten noensinne

Det å lykkes med en omstilling bort fra fossil energi krever en snuoperasjon uten sidestykke, med 5.000 milliarder dollar i årlige investeringer blant annet i solkraft, vindkraft og energieffektivisering, skriver IEA i rapporten.

Det er ikke sikkert dette skjer, men rapporten vil være et viktig innspill i klimadebatten frem mot klimatoppmøtet COP26 i Glasgow i november.

– Det er et signal fra IEA til verdens nasjoner. Resten er politikk. Politikerne har i altfor lang tid ignorert klimaforskerne, men de bør ikke ignorere IEA. Dette innspillet er helt nytt, og da bør vi endre politikken deretter. Dette burde være en «game changer» i norsk olje- og gasspolitikk, sier Pleym.

Anslag på produksjonen av olje, gass og kull i IEAs ferske veikart til netto nullutslipp i 2050.

– Rives vekk

Bellona-leder Frederic Hauge mener at IEA-rapporten endrer premissene for norsk olje- og gasspolitikk, hvor de store partiene så langt har ført stø kurs med fortsatt leting etter olje og gass.

– Dette river vekk hele argumentasjonsgrunnlaget for Høyre, Frp og Arbeiderpartiet om at vi må lete etter mer olje. IEA har vært hovedreferansen til dette standpunktet, og nå rives dette vekk, sier Hauge til E24.

– Verden trenger hver eneste dråpe norsk olje og gass, bruker IEA å si på den årlige høstkonferansen i Oslo?

– Dette er en fundamental endring i grunnlaget for norsk olje- og gasspolitikk. Hvert år har oljekonferansen invitert IEA til å fortelle denne historien. Nå er det over. Det betyr at Perspektivmeldingen som regjeringen legger til grunn for sin politikk baserer seg på fullstendig feil premisser, sier Hauge.

Han tror ikke at de førende partiene i norsk oljepolitikk ønsker å ta inn over seg signalene fra IEA om behovet for nye olje- og gassfelt i et scenario hvor verdens utslipp går mot null i 2050.

– Det vi nå kommer til å se fra H, Ap og Frp er en fornektelse. De kommer ikke til å ønske å kommentere dette. Norge har lullet seg inn i sin egen debatt. Vi har prøvd å si det, sier Hauge.

Les også

Oljetopper vil unngå prispress etter skattepakken: – Vi ser noen tegn til det

– En spiker i kisten

– Dette veikartet er nok en spiker i kisten for regjeringens oljeargumentasjon, sier WWF-fagansvarlig Ragnhild Waagaard til E24.

– Når IEA skal lage et veikart for hvordan vi skal nå et netto nullutslippssamfunn i 2050 blir budskapet at det skal ikke åpnes nye olje- og gassfelt etter 2021. Det er på tide å parkere Arktis-satsingen, en gang for alle, sier hun.

Også hun mener at IEA-rapporten endrer premissene for oljedebatten.

– Det blir stadig færre holdepunkter som støtter opp om Tina Brus oljeretorikk, sier hun.

Hun mener også at IEAs nye veikart bør få konsekvenser for energimeldingen som regjeringen skal legge frem 11. juni.

– Med all den kunnskapen vi nå har, er alt annet enn full stans i leting etter mer olje og gass etter 2021, å sette oljenæringen høyere enn Parisavtalens klimamål, sier Waagaard.

Krisepakke skal gi flere prosjekter

Stortinget vedtok i fjor en krisepakke med skatteutsettelser nettopp for å lokke frem nye prosjekter for utvinning av olje og gass i 2021 og 2022. Dette har fungert etter planen, og oljetoppene ser tegn til press i leverandørindustrien.

Men når det ifølge IEA ikke trengs flere oljeprosjekter i en verden som når klimamålene, kan det bli krevende for Norge å argumentere for at landet deltar i den globale klimadugnaden, mener Bellonas leder.

– Bellona har ikke argumentert for en styrt avvikling av oljeindustrien, men for å ikke lyse ut nye lisenser. Vi har sagt at det ligger en stor økonomisk risiko i det at prisen på alternativer som fornybar energi og batterier faller kraftig. Vi har sagt at «hva gjør Norge hvis vi har rett?» Vi har ingen strategi, for vi har benektet at dette er en mulig utvikling, sier Hauge.

– Spørsmålet er om dette fører til endringer i Høyre og Ap. Dette er den lille gutten i «Keiserens nye klær» som har kledd av oljenasjonen Norge, sier Bellona-lederen.

Lederen i Greenpeace mener at krisepakken som ble vedtatt i fjor og skulle stimulere oljeindustrien til økt aktivitet var unødvendig og et steg i feil retning.

– Det er åpenbart nå. Fra nå av vil enhver ny leting etter olje og gass være stikk i strid med det IEA har sagt. Vi håper politikerne tar konsekvensen av dette, sier Pleym.

Fossile drivstoff må ned og alternativene opp hvis verden skal nå netto nullutslipp, ifølge en fersk IEA-rapport.
Les også

Equinor skal rapportere klimautslipp fra alle enkeltfelt

– En lettelse

Natur og Ungdom er fornøyde med IEA-rapporten. IEA har tidligere fått kritikk for å være mer opptatt av energisikkerhet enn av klimamålene.

– Det er en lettelse at selv det oljevennlige energibyrået IEA kan innrømme at verden har funnet mer olje og gass enn klimaet tåler at brennes, sier Lea Justine Nesheim, 1. nestleder i Natur og Ungdom.

– Skal regjeringen få tilbake noe troverdighet i klimadebatten må de lytte, og første steg er å stanse 25. konsesjonsrunde, sier hun.

Les også

Krangel om Equinors klimastrategi: – Kodak-øyeblikket nærmer seg med stormskritt

Publisert: