Equinor-tillitsvalgt: – Et stort smittelotteri offshore

Etter 32 tilfeller med koronasmitte offshore hos Equinor den siste tiden må testing på plass før utreise til oljeinstallasjoner, mener tillitsvalgte.

Equinor tester ikke personell før de blir klarert for utreise til selskapets oljeinstallasjoner. Her Sleipner A-plattformen i Nordsjøen.
Publisert:

– Når vi ser at det ute i samfunnet er så mange som er smittebærere uten å kjenne symptomer, er det klart at det kan oppstå smitteutbrudd ute på installasjonene når folk ikke blir testet før utreise. Siden i fjor vår har vi jobbet for at folk skal testes før utreise, slik som Aker BP gjør, men har ikke fått gehør for dette, sier Terje Herland, tillitsvalg i fagforbundet Lederne i Equinor.

Equinor har i dag testmuligheter på de fem plattformene som har SAR-helikopter, helikopter for søk og redning, og testmuligheter på enkelte innretninger når det har vært meget høy aktivitet. Her kan personer testes om de har symptomer på covid-19.

Mandag skrev Aftenbladet at Equinor har hatt til sammen 32 smittetilfeller den siste tiden på plattformer og flytende innretninger som selskapet disponerer. På Heidrun-plattformen og på riggen Rowan Stavanger, som ligger på Gudrun-feltet, har det henholdsvis vært 13 og 17 påviste smittetilfeller etter smitteutbruddene i romjulen.

Les også

Milepæl for Equinor, Shell og Total: Alt klart for norsk CO₂-lager

– Et etisk dilemma

Terje Herland sier at de ansatte for tiden opplever stor belastning. Han forteller om lojale ansatte som gjør det de kan for ikke å bli smittet, og pålegger seg selv store begrensninger i den fireukers friperioden for ikke å bli smittet.

– Når folk ikke blir testet før avreise med fullpakkede helikoptre, kjennes det ekstra belastende, og det hele fremstår som et stort smittelotteri offshore. I tillegg til dette kjøres det for fullt med boring og prosjekter som medfører mye personell ute på plattformer og boreinnretninger. Det er et etisk dilemma at Equinor vil utsette sine ansatte for større risiko enn det Aker BP gjør med sine ansatte. Vi mener derfor at også Equinor-personell må testes før utreise offshore, sier Herland.

Aftenbladet har tidligere skrevet om Aker BP som helt eksklusivt leier Clarion Air Hotel på Sola som karantenehotell for rundt 4 millioner kroner i måneden. Aker BP har obligatorisk testing av alle som skal ut på oljeinstallasjoner.

Terje Enes, leder i fagforeningen Safe Equinor sokkel, sier til Aftenbladet at Equinor har vært heldige med hensyn til smitte på installasjoner så langt.

– Men slik situasjonen er nå, kan det godt hende at vi kunne ha avverget en del utbrudd offshore ved testing ved utreise. Ut fra utviklingen kan det være noe vi må ta opp igjen med bedriften. Jeg mener i hvert fall at testing før utreise har noe for seg, men det forutsetter at en del andre ting må på plass i forkant for dem som må i karantene, sier Terje Enes.

Les også

Full splid: Fagforeninger nekter å godta Equinor-toppens svar til Ptil

Morten Eek, pressekontakt i Equinor.

Foreløpig nei til testing

Equinor har foreløpig ikke testet oljearbeidere før utreise til oljeinstallasjoner. Dette sier pressekontakt Morten Eek i Equinor skyldes at selskapet så langt har sett det som utfordrende å etablere et slikt testregime med tanke på at det er så mange som reiser til og fra oljeinstallasjonene for Equinor.

Terje Enes mener det handler om mangel på vilje når Equinor ikke vil teste oljearbeidere før utreise.

Sett i lys av den nye smittesituasjonen sier Eek at det foreløpig ikke er tatt opp til vurdering om Equinor skal begynne med testing før utreise.

– Vi vurderer hele tiden tiltak som vi mener er hensiktsmessige. Pr. nå er vi fornøyd med den smittevernberedskapen og de tiltakene vi har iverksatt, sier Eek.

Terje Enes peker på at mangel på testkapasitet også er trukket frem som et av argumentene for ikke å teste Equinor-personell før avreise. Dette mener Enes ikke er et godt argument.

– Det dreier seg først og fremst om vilje. Her handler det om å kjøpe inn testmaskiner og fylle opp med folk. Kostnadsspørsmålet blir også satt i et annet lys om smitteutbrudd stenger ned produksjonen, sier Enes, som legger til at oljeselskapenes bransjeorganisasjon Norsk olje og gass burde hatt samme praksis når det gjelder testing eller ikke ved utreise.

Hans Fjære Øvrum, nestleder i Lederne i Equinor.

– Tar på psykososialt

Dette er et poeng Hans Fjære Øvrum, tillitsvalgt i fagforbundet Lederne i Equinor, også peker på. Nylig kritiserte han Equinors håndtering av smitteutbruddene på Heidrun- og Gudrun-feltet.

– Norsk olje og gass burde vært mye mer fremoverlent når det gjelder hensyn til likhetsprinsipper. Nå er det opp til hvert selskap å lage egne retningslinjer, og det fører til en relativt uoversiktlig situasjon. Oljearbeidere legger ned stor innsats for å holde hjulene i gang, og da burde de blitt avholdt med en helt annen anerkjennelse og raushet enn det som er tilfelle i dag, hvor den ulempen de utsettes for ved for eksempel å være i såkalt fritidskarantene, ikke kompenseres med noen form for ulempetillegg, sier Øvrum.

Øvrum påpeker at siden det første utbruddet på Martin Linge i fjor vår har vært skrevet to uenighetsprotokoller mot bedriften sammen med Safe i Equinor.

– Hadde det vært større forståelse fra ledelsen for de ulempene som personell på sokkelen blir påført fordi vi opprettholder et høyt aktivitetsnivå, ville vi i fellesskap funnet bedre løsninger – også for dem med bosted i utlandet. Mange opplever dette tøft, spennet i tilbakemeldingene er spredt, men mange sliter psykososialt nå, sier Øvrum.

Les på E24+

Oljeselskap leier hotell og fly for oljearbeidere for å unngå smitte

– Ikke helikopterendringer

Ifølge strategisk rådgiver William Johnsen i Norsk olje og gass foreligger det pr. i dag ikke planer om å endre rådene for helikoptertransport. Fortsatt flys det med maks passasjerkapasitet på 19 personer til og fra oljeinstallasjoner.

– Norsk olje og gass har siden koronabruddet arbeidet med felles smitteverntiltak for reisende offshore. En negativ test er dessverre kun et øyeblikksbilde og representerer ikke en garanti for å hindre å bringe smitte offshore. I noen situasjoner vil en test kunne være en av barrierene for å hindre covid-19-smitte offshore. I andre situasjoner kan et annet sett av smittevernbarrierer være bedre egnet. Det er mange grunner til at det benyttes ulike smittevernregimer som skiller seg litt fra hverandre, for eksempel forhold på plattform, smitteverntiltak på plattformene og de offshoreansattes bosted. Vår vurdering har derfor vært at det er mer gunstig å overlate disse vurderingene til hvert selskap og deres medisinske kompetanse, sier Johnsen.

Publisert: