Ny rapport: Ammoniakk pekes ut som den beste drivstoffløsningen for skipsfart

Rederier bør ikke nødvendigvis investere i nye skip, men se etter nye drivstoffløsninger, ifølge ny rapport fra KLP og DNB.

SKIPSFARTENS FREMTID: Shippinganalytiker Jørgen Lian fra DnB, shippingforvalter Simon Røksund Johannessen fra KLP og fagansvarlig for klima Lars Erik Magset i KLP har sett på hva som kan lønne seg for rederier og investorer i årene fremover.
Publisert:

Hvordan vil fremtidige klimareguleringer og energipriser påvirke rederier og investeringer i skipsfart? Det har DNB og KLP prøvd å finne ut av.

På vegne av blant annet Hydro, Equinor og Rederiforbundet, har de analysert den finansielle risikoen som løper som følge av strammere klimapolitikk og energipriser.

Risikoen er målt på bakgrunn av to ulike scenarioer:

  • Hovedscenario: Sjøfartsektoren skal kutte klimagassutslipp med 50 prosent innen 2050 i tråd med IMOs ambisjoner og holde global oppvarming under 2 grader.
  • Høyscenario: Sjøfartssektoren skal oppnå nullutslipp innen 2050 og dermed nå ambisjonene i Parisavtalen om å holde global oppvarming under 1,5 grader.

Bakgrunnen for rapporten er at FNs sjøfartsorganisasjon (IMO) har sine egne klimaforhandlinger utenfor Parisavtalen. IMO har som ambisjon at internasjonal shipping skal redusere utslipp med 50 prosent innen 2050, noe både de og den norske regjeringen har fått mye kritikk for å være for dårlig møte med målene som er satt i Parisavtalen.

– IMO har blitt kritisert for svake målsettinger og opplever et internasjonalt press på å skjerpe ambisjonene. Man ønsker å se en ambisjon som er mer i linje med Parisavtalen, sier Simon Røksund Johannessen, shippingforvalter i KLP Kapitalforvaltning.

Les også

Skal selge ammoniakk til skip: Yara inngår avtale med råvarekjempe

Ammoniakk som drivstoff kan lønne seg

Klimarisikoanalysen er utviklet med perspektivet fra bank og kapitalforvaltning.

– Vi vil aktivt bruke dette arbeidet fremover til å påvirke rederier til å tenke på klimarisiko når nye investeringer tas, sier Lars Erik Mangset som er fagansvarlig for klima i KLP.

Han peker på en betydelig usikkerhet knyttet til fremtidige klimakrav i shippingbransjen. Reguleringer, energipriser og teknologi vil bli formet av klimapolitikken som føres de neste årene.

Hovedfunnene i rapporten viser at tradisjonelle skip vil slite i møte med en streng klimapolitikk. Hvis ikke rederier og investorer ikke endrer retning bort fra fossile brennstoff, kan de løpe en stor finansiell risiko.

– Vår klimarisikoanalyse viser at nullutslippsløsninger som ammoniakk allerede i dag kan være en fornuftig investering hvis rederier ønsker å beskytte seg mot eventuelle strenge krav i fremtiden, sier Mangset.

Han trekker frem at flytende naturgass kan fungere som en overgangsløsning, men er ikke klimavennlig nok til å være motstandsdyktig mot fremtidige reguleringer og energipriser, hvis klimakravene fra IMO blir strengere.

– Om man investerer i tradisjonell teknologi, kan man risikere å tape mye sett opp mot grønnere investeringer, sier skippingforvalter i KLP, Simon Røksund Johannessen.

Lønner seg ikke med nye skip

Shippinganalytiker Jørgen Lian DnB, som har ledet rapporten, ønsker å gi et bilde på hvordan skipsfart kan se ut i fremtiden.

– Vi har prøvd å lage en metodikk og et rammeverk hvor vi ser på økonomisk teori og hvordan kapital vil plasseres mellom ulike teknologier basert på de klimapolitiske scenarioene. Det gir en implikasjon på hvordan flåten ser ut i fremtiden og hvor man burde ligge for å nå ulike krav til utslippskutt, sier Lian.

Ut i fra rapporten ser det ut til at det ikke lønner seg å investere i nye skip per nå?

– Risikoen i å investere i dag er relativt stor fordi vi er usikre på hva som blir de endelige løsningene. Men det ligger til rette for å investere i LNG-skip allerede nå, sier skipsforvalter i KLP, Simon Røksund Johannessen.

– Men teknologiske fremskritt som muliggjør ammoniakk i stor skala ligger til grunn?

– Det vi ser fra industrien er at det er langt fra teknologisk umulig. Dette er noe som kommer til å skje, sier Johannessen.

Les også

Hydro Hydrogen vil satse på industri, skipsfart og transport

Mindre kapital for tradisjonell skipsfart

– Hvordan vil denne rapporten påvirke DnBs lånerammer?

– Rapporten blir verdifull i enhver finansiell investering innen shipping, enten det er bankfinansiering eller egenkapital. Den gir investorene noe kvantitativ å forholde seg til for å vurdere utfallsrommet for fremtidig regulering av shipping. Vi har allerede sett mindre tilgjengelighet for kapital til investeringer i tradisjonell shipping en periode, og denne usikkerheten er en del av forklaringen, sier Lian fra DNB Markets.

KLP vil bruke rapporten til å hjelpe shippingselskaper med strategi og investeringer.

–Vi investerer i globale shippingselskap over hele verden. Vi kommer til å dele rapporten og prøve å hjelpe til med videre investeringer, sier Johannessen fra KLP.

«Kjærkommen rapport»

– Dette er en kjærkommen rapport som adresserer et tema som shippingbransjen må forholde seg til og som kommer til å bli viktig i forbindelse med EUs taksonomi, sier Øyvind Paasche, Innovasjonsleder ved Climate Futures og forsker ved Bjerknessenteret for klimaforskning.

Han peker likevel på at rapporten har en svakhet.

– De fysiske klimarisikoene representert ved endringer i havnivå, styrken og banene til orkaner, bølgehøyde og andre forhold i havet som vi vet kommer til å endre seg på grunn av klimaendringer er ikke tatt høyde for i denne rapporten. Dette kommer til å ha mye å si for den klimarisikoen investorene og skipsredere møter, sier han.

Les også

Leder Yaras ferske satsing på ammoniakk: – Et vell av nye muligheter

Vil se kreative løsninger

Seniorforsker Asbjørn Torvanger ved Cicero Senter for klimaforskning mener i tråd med rapporten at det stort sett ikke lønner seg å investere i nye båter før rammebetingelsene og teknologien blir bedre, men heller gå for mindre løsninger til man vet hvilke reguleringer som kommer.

– Det å gå helt grønn i dag, tror jeg er en veldig stor risiko gitt stor internasjonal konkurranse i skipsfarten. Ta heller noen mindre skritt. Dette dreier seg ikke bare om drivstoff, men om å finne kreative løsninger. Man kan for eksempel spare mye energi på å endre seilingsmønstre, supplere med seil på langtransport eller bygge mer energieffektive skrog, sier han.

Torvanger peker på at hydrogen og ammoniakk er interessante løsninger for noen skipstyper, men som kan komme til å kreve mye fornybar strøm.

– Hvis du skal ha en tøffere klimapolitikk så vil transport bli dyrere i fremtiden, det er jeg helt sikker på med tanke på klimagassutslippene fra transport, sier han.

Publisert: