Ga vindkraft-konsesjon mot kommunens vilje

Energiministeren måtte svare for seg. Departementet har gitt 12 vindprosjekt avslag til tross for at kommunen var positiv, i ett tilfelle ble konsesjon gitt mot kommunens vilje.

Vindturbiner i Midtfjellet vindpark i Fitjar kommune sett fra Tjernagel i Sveio kommune.
Publisert:

– Kommunen er en viktig høringspart i vindkraftsaker, og kommunens syn er et viktig element i konsesjonsmyndighetens endelige avveining, forklarer olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) i svaret på et spørsmål fra Arbeiderpartiets Tove-Lise Torve.

Hun spør om myndighetene har avslått konsesjonssøknader i vindkraftprosjekt hvor kommunen har vært positiv til utbygging, og hvilket prosjekt det har blitt gitt konsesjon mot kommunens vilje.

Freiberg tar forbehold om at han har hatt begrenset tid, og rimelig forståelse av kommunenes uttalelse, og har laget en liste over 12 prosjekter der konsesjonen har blitt avslått, og der kommunen har vært positiv til utbyggingen.

Tromsø

Energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp)

Sist var det Maurneset vindkraftverk i Nordreisa kommune, som fikk avslaget i år.

– Regjeringen har bare gitt konsesjon til ett vindkraftprosjekt der vertskommunen var mot konsesjonen, skriver Freiberg.

Dette er Raudfjell vindkraftverk i Tromsø.

Konsesjonen ble gitt i mai 2015 til Norsk Miljøkraft Raudfjell.

– Kommunen ville avvente erfaringene med det tilgrensede Kvitfjell vindkraftverk før det ble tatt stilling til Raudfjell, forklarer ministeren.

Tove Lise Torve

Departementet mente at det var nødvendig å bygge ut de to vindkraftverkene samlet, for at utbyggingen skulle bli økonomisk bærekraftig.

Vindkraftparken på Raudfjell og Kvitfjell er i dag under oppføring, men opptakten har ikke vært problemfri.

Problemer

I november i fjor anmeldte kommunen vindkraftparken, etter at de hadde fått informasjon som kunne tyde på at det kunne bli alvorlig forurensing på fjellet i forbindelse med byggingen, ifølge iTromsø.

Saken ble henlagt i januar, etter undersøkelser gjort av NVE, kommunen, politiet, brannvesenet, utbyggeren og Mattilsynet.

Det tyske pensjonsfondet Ärzteversorgung Westfalen-Lippe er største eier i vindparkene Kvitfjell og Raudfjell, og Siemens er deleier.

Lokalt veto?

Tidligere denne måneden la Senterpartiet og Miljøpartiet de Grønne frem et forslag om at vindkraftkonsesjoner ikke kan gis i strid med kommunestyrevedtak.

Vedtaket ble stemt ned med 82 mot 12 stemmer, og Arbeiderpartiet, Høyre, Frp, KrF og Venstre har tidligere forklart at de mener det ikke er eksempler på at staten har grepet inn og gitt konsesjon mot lokale myndigheter og grunneieres vilje.

Lokallag i flere av partiene som stemte ned forslaget har tidligere uttalt seg for en lokal vetorett.

Les på E24+

Bloomberg: Kina jakter drømmen om hydrogenbiler med 17 milliarder dollar i finansiering

Det vindkraftprosjektet det har vært mest bråk rundt i år, vindparken i Frøya kommune, fikk konsesjon i 2013, etter at kommunen også støttet prosjektet.

Der bestemte kommunen at de ville stanse utbyggingen etter lokale protester, som bidro til at Trønderenergi brøt en tidsfrist i en kommunal dispensasjon.

Etter en klage til Fylkesmannen, og deretter til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, står fremdeles vedtaket som gjør at Trønderenergi kan fortsette utbyggingen av vindkraft på Frøya.

Les også

Foreslår et tredje område for havvind i Barentshavet

Les også

Lokalt veto mot vindkraft stemt ned i Stortinget

Les også

Fersk rapport for vindbransjen: Mener vindkraft vil dempe strømprisene

Publisert: