NVE-sjefen om fornybar utbygging: Få prosjekter innen 2030

Næringsministeren lover storstilt kraftutbygging og billig strøm i løpet av dette tiåret. Men hos NVE-sjef Kjetil Lund er innboksen nærmest tom for søknader om nye kraftprosjekter.

Direktør i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Kjetil Lund, sier få søker om kraftutbygging for tiden.
Publisert: Publisert:

Norge trenger «ekstraordinære» tiltak for å bygge ut nok kraft til å nå klima- og industripolitiske mål, ifølge Energikommisjonen. Dersom kraftbalansen ikke styrkes, vil strømprisene følge, og muligens overstige, det europeiske prisnivået.

Et flertall i kommisjonen mener derfor at det bør settes et mål om minst 40 TWh høyere fornybar kraftproduksjon innen 2030.

Dette mener NVE er et lite realistisk mål.

– Vi kritiserer ikke selve kommisjonen, men det er ambisiøst å bygge ut så mye innen 2030. Vi har få søknader inne om utbygging av vann- vind og solkraft. Og flere av sakene vi har inne, er kontroversielle, sier NVE-sjef Kjetil Lund til E24.

Han peker også på at prosjektene som det søkes om vil ta tid å realisere. Dette på grunn av grundige prosesser med lokal forankring, miljøutredninger og nettutbygging.

– Det ser vanskelig ut å nå målet innen 2030, sier Lund.

Les også

Vestre lover billigere strøm dette tiåret

Avhengig av kraftbalanse

Søndag lovet næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) at regjeringen skal sørge for billigere strøm i løpet av dette tiåret. Planen er en storstilt utbygging av fornybar energi, nasjonal kontroll og energieffektivisering.

– Hva tenker du om at Vestre lover billigere strøm innen dette tiåret? Er det realistisk?

– I Norge har vi de fleste årene lavere strømpriser enn de fleste land i Europa. Vi har hatt et kraftoverskudd, men det er på vei ned, sier Lund.

Han påpeker at jo større kraftoverskudd Norge har, jo lavere strømpriser får vi.

– Kraftoverskuddet vil variere fra år til år, men over tid bestemmer vi dette i stor grad selv. Det handler om hvor mye kraft vi bygger ut, hvor mye vi energieffektiviserer og hvor mye vi elektrifiserer, sier han videre.

Lund understreker at det også er viktig med noe import og eksport av kraft, ettersom Norge har et væravhengig system.

Les også

NVE mener mer kraft vil gi lavere priser: – Vi har noen veivalg foran oss

Mer kraft gir billigere strøm

NVE-sjefen ønsker også å rette opp det han mener er en vanlig feil som omtales i pressen. Den er knyttet til en setning i Energikommisjonens rapport om at norske strømpriser frikobles fra prisene i Europa hvis kraftoverskuddet er på over 40 TWh.

– Det er en forestilling der ute om at man må ha 40 TWh i økt kraftoverskudd for at det skal ha virkning på prisene. Det stemmer ikke. Hver eneste kilowattime spart eller økt produksjon bidrar til lavere strømpriser i Norge, sier han.

Han påpeker også at kraftprisen bestemmes av flere forhold enn norsk produksjon og forbruk. Kraftprisene vil være påvirket av prisene på gass, kull og CO₂-kvoter.

Han gjentar:

– Men jo større kraftoverskudd vi får, jo mer går prisene ned, og jo mindre påvirket blir vi av hva som skjer i andre land. Dette gjelder også et kraftsystem som det vi har i Norge, som igjen er tilknyttet Europa.

– Hva tenker du om påstanden om at vi får billigere strøm dersom vi frikobler oss fra naboland?

– Jeg ønsker ikke gå inn i den politiske debatten, men vi har hatt utenlandsforbindelser i Norge i flere tiår, sier Lund.

Les også

Norge kan få flere kraftsluk enn Melkøya: – Kommer til å få kamp i alle retninger

Les også

Frykter å tape kampen om egen kraft: – Oppleves urettferdig

Publisert: