NVE: Laveste kraftproduksjon på ti år forrige uke

Fyllingsgraden i vannmagasinene i sørlige deler av Norge falt på grunn av lite regn. Samtidig hadde alle utenlandskablene nettoimport forrige uke.

Sørvest-Norge hadde en fyllingsgrad på 50,3 prosent ved utgangen av forrige uke.
Publisert: Publisert:

Den ukentlige kraftsituasjonsrapporten fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser få tegn til bedring.

– Kraftproduksjonen i sørlige Norge var den laveste vi har sett på ti år, sier direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE, Inga Nordberg i en melding.

– For Sørvest-Norge (NO2) var produksjonen nesten halvert sammenlignet med uken før. Rundt en tredjedel av kraftforbruket sør i Norge ble dekket av import, fortsetter hun.

Fyllingsgraden i vannmagasinene i Norge falt 0,6 prosentpoeng gjennom uken, og var ved utgangen av uken på 68,5 prosent. I Nord-Norge var fyllingsgraden på 92 prosent, noe som var høyest i landet. Lavest fyllingsgrad hadde vannmagasinene i Sørvest-Norge med 50,3 prosent.

– For Norge totalt gikk fyllingsgraden litt ned. Det gjorde den også for det sørlige Norge. Tørke og lite tilsig preget de sørlige områdene, sier Nordberg.

Alle utenlandskablene til sørlige deler av Norge nettoimporterte strøm fra utlandet. Det innebærer at det ble kjøpt mer strøm inn til landet, enn hva som ble solgt ut.

Dette skyldes at vindkraftproduksjonen i Europa økte samtidig som gassprisene falt, opplyser NVE.

Både i Nord- og Midt-Norge i landet ble steg strømprisene forrige uke. På det meste hadde Midt-Norge en pris på 1,68 kroner søndag, noe som er betydelig høyere enn det som har vært normalen i området den siste tiden. NVE forklarer dette med mindre vindkraftproduksjon og høyere forbruk.

Publisert:

Her kan du lese mer om