Norsk olje og gass-rapport: Globale klimagassutslipp kan øke ved norsk produksjonskutt

Tirsdag ble en av årets mest omdiskuterte rapporter lagt fram. Konklusjonen fra Rystad Energy er at oljekutt gir lavere utslipp, men at gasskutt vil gi høyere utslipp.

Publisert:

Allerede flere uker før publisering har en fersk rapport fra Rystad Energy blitt et av valgkampens mest omtalte dokumenter.

Det skjedde etter en debatt på NRK i midten av august, der klimaeffekten av norske oljekutt ble diskutert.

Programleder Fredrik Solvang sa: «Det de sa, var at det vil gi noe klimaeffekt, og så vet vi samtidig at Rystad Energy kommer med en rapport om noen uker som sier det stikk motsatte, at det antakeligvis kan ha en negativ klimaeffekt.»

Det var ikke mange andre som visste om rapporten, og etter hvert ble det avdekket at den var bestilt av bransjeforeningen Norsk olje og gass.

Oljekutt gir lavere utslipp, gasskutt gir høyere

Tirsdag ble den kontroversielle rapporten offentliggjort.

Slik oppsummerer Rystad Energy funnene i rapporten:

  • Kutt i norsk oljeproduksjon gir marginalt lavere klimagassutslipp.
  • Kutt i norsk gassproduksjon gir høyere klimagassutslipp.
  • Kutt i olje- og gassproduksjon på norsk sokkel gir høyere klimagassutslipp.
  • Tilleggseffekter fra reduserte klimatiltak, teknologispredning og grønn gjenbruk av oljeinstallasjoner bidrar også til økte utslipp.

Norsk olje og gass presenterer hovedfunnene slik:

  • Et produksjonskutt av olje og gass i Norge vil trolig bidra til økte globale utslipp.
  • Det er stor nedside ved å kutte norsk gassproduksjon.
  • Tiltak som bidrar til å redusere etterspørselen etter olje og gass er langt mer effektivt enn tilbudssidepolitikk.
  • En sluttdato vil kunne sette en effektiv stopper for mange utviklingsløp som på sikt kan redusere utslippene i hele den globale olje- og gassindustrien.

Håper på økt interesse

Administrerende direktør Anniken Hauglie i Norsk olje og gass sier i en pressemelding at rapporten gir et klart svar til partiene som ønsker norsk olje- og gassnæring til livs.

– Vi håper at rapporten vil bidra til å øke interessen for disse spørsmålene i akademia og analysemiljøer. Når vi ser at partier ønsker å legge ned olje- og gassnæringen, er det avgjørende at effekten av et slikt radikalt tiltak blir grundig vurdert av sterke fagmiljøer, sier hun.

Hauglie mener rapporten gir en tydelig fasit på konsekvensene av norsk oljestopp. Derfor er etterspørselsskutt et avgjørende tiltak, mener hun.

– Her må alle verdens land og sektorer bidra. Derfor jobber vi med teknologiske løsninger som vil bidra til å redusere utslippene fra sluttbruken av olje og gass, som hydrogen og CO₂-fangst og -lagring, i tillegg til at vi jobber med å videreutvikle ny industri som flytende havvind og mineralutvinning fra norsk sokkel.

Anniken Hauglie er sjef for Norsk olje og gass, men snart på vei til ny toppjobb i NHO.

Bestilt i mai

Kommunikasjonsleder Maria Barstad Sanner i Norsk olje og gass sier rapporten ble bestilt fordi det har vært for få fagmiljøer på banen rundt kutt i norsk petroleumsproduksjon.

Hvorfor ville dere publisere rapporten rett før valget?

– Rapporten ble bestilt i mai, og det har tatt tid å gjennomføre de grundige analysene som i dag er lagt fram. Vi har verken påskyndet eller utsatt ferdigstillelsen. Vi har ønsket en rapport som er faglig god, og hvor oppdragstakeren hadde høy kompetanse på temaet. Det har Rystad Energy. Vi skulle gjerne ønske at vi hadde den tidligere, men det er vel ingen tvil om at dette er en like aktuell debatt i dag som før sommeren, sier Barstad Sanner.

– Hvorfor fikk NRK en av konklusjonene på forhånd?

– NRK tok kontakt med oss i forbindelse med research til debatten. De lurte på om det var noen rapporter innen dette feltet. Da var det naturlig for oss å si at de kunne ta kontakt med Rystad Energy, slår hun fast.

Har diskusjonen i etterkant av NRK-debatten ødelagt for budskapet dere ville ha fram?

– Denne problemstillingen er fortsatt høyst relevant, og vi håper rapporten vil bidra til å øke interessen for disse spørsmålene.

Angrer dere på at NRK fikk denne informasjonen?

– Vi er veldig fornøyde med at Rystad Energy nå har lagt fram rapporten. Det har vært få fagmiljøer som har sett på effekten av kutt i produksjon av olje og gass i Norge for klimagassutslippene globalt. Vi er glade for at Rystad, som er blant verdens ledende energianalytikere, har gjort dette viktige arbeidet. Rystads analyse viser at direkte etterspørselskutt er et desto mer effektivt klimatiltak, sier Sanner.

– Valgkamputspill

Leder for klima- og energi i WWF Norge, Ragnhild Elisabeth Waagaard, sier til Aftenbladet/E24 at rapporten ikke endrer deres synspunkt på norsk olje og gass.

– Jeg mener de ikke forholder seg til det store bildet. Vi må både slutte å ta opp mer olje og gass, samtidig som man må slutte å forbrenne det. Denne beskjeden har vi fått ganske tydelig nå fra både IEA og FNs klimapanel, konkluderer Waagaard.

Men viser ikke denne rapporten at høyresidens argumenter under valgkampen har vært riktige? At andre mer miljøfiendtlige produsenter bare vil ta opp den produksjonen vi gir slipp på?

– Husk hvem som har bestilt denne rapporten. Det er norsk olje og gass som står bak, det er et vesentlig poeng. De er en interesseorganisasjon som har ett hovedmål: å forlenge olje- og gassproduksjon i Norge, sier hun.

– Dette er selvfølgelig et valgkamputspill. Den har fått en ganske trang fødsel. Det var ikke riktig av NRK-redaksjonen å ta opp rapporten i partilederdebatten. Det var en uredelig måte å drive journalistikk på, sier Waagaard.

Hun mener rapporten fra IEA og FNs klimapanel har større tyngde bak seg i sine anbefalinger, nemlig at norsk og internasjonal oljealder må ta slutt om klimamålene skal nås.

– Propaganda

Miljøpartiet De Grønnes (MDG) Lan Marie Berg fnyser av rapporten som legges fram, og kaller den propaganda. Rapporten har ingen troverdighet, sier førstekandidaten fra Oslo.

– Oljelobbyen har produsert nok en rapport om at det lønner seg å ødelegge verden. Dette er ikke fagfellevurdert forskning, men et bestillingsverk kjøpt og betalt av oljelobbyen for å avspore klimadebatten to uker før valget, sier Berg.

Lan Marie Berg (MDG) kaller rapporten fra Rystad for propaganda.

Hun er klar på at rapporten fra Rystad ikke endrer på det store bildet.

– Vi har opplevd nok en sommer med dødelig ekstremvær. FN-sjefen har varslet kode rød for menneskeheten. Nå har Norge en historisk mulighet til å gå foran og vise lederskap i klimakampen, gjennom å stanse leting etter mer olje og gass, mener Berg.

– Norge har åpenbart ansvar

Heller ikke SV lar seg affisere av tirsdagens rapport. Partiets miljøpolitiske talsperson Lars Haltbrekken sier rapporten forsøker å skyve Norges ansvar under teppet.

– Jeg skjønner godt at oljelobbyen frykter dårligere tider på grunn av klimakrisen, men vi kan ikke blåse i Norges ansvar av den grunn. Faktum er at vi må slutte å lete etter ny olje, og hvis vi tar det grepet nå, har vi tiden til å gjøre det på en ansvarlig måte som bevarer arbeidsplassene, sier han.

– Uavhengig av alle rapporter er Norge verdens sjuende største eksportør av CO₂. Det kommer vi ikke unna med, og det gir oss et åpenbart ansvar for verdens klimagassutslipp, legger han til.

Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge, mener politikerne må forholde seg til den fagfellevurderte forskningen på området, og ikke «et bestillingsverk fra Norsk olje og gass».

– På samme måte som politikerne må begynne å forholde seg til at Det internasjonale energibyrået og klimaforskerne sier at det ikke er plass for mer oljeleting om vi skal nå klimamålet, ikke mektige oljelobbyister som vil fortsette med stø kurs, sier Pleym.

– Norge skal gjennom en fundamental omlegging fra fossilt til fornybart de neste tiårene. Da har vi ikke tid til flere unnskyldninger for å ikke gjøre noe med den norske oljeelefanten i rommet. Denne rapporten må ikke bli nok en sovepute for politikere som ikke tørr å ta grep, legger han til.

Ketil Solvik-Olsen mener Norge bør være det siste landet som faser ut olje- og gassnæringen.

– Resultater framfor symboler

Nestleder Ketil Solvik-Olsen i Frp er ikke enig med kritikerne av rapporten.

– Norge bør være det siste landet i verden som faser ut olje- og gassnæringen. Selv på lengre sikt vil vi ha en petrokjemisk industri som er vesentlig for produksjon av nesten alle typer varer, mener han.

– Jeg håper 2021-valget blir et klima- og energivalg, og jeg håper velgerne er opptatt av resultater framfor symboler. De siste ukers klimadebatt virker helt fjernt fra realitetene i norsk økonomi og verdens energimarked. Norsk petroleumsnæring sikrer arbeidsplasser og kompetanseutvikling, gir grunnlag for lønnsomme bedrifter som er grunnmuren i satsing på grønn teknologi, og gjør at vi sikrer vår energiuavhengighet, sier Solvik-Olsen.

Les også

Rapportstriden: Slik fant de svaret på norske oljekutt

Les også

Solvang konfronterte MDG med rapport bestilt av oljelobbyen

Les også

Oljeministeren mener oljekutt er «et komplett blindspor»

Publisert: