LO splittes av oljekatastrofe

Mens Industri Energi og Fellesforbundet ikke støtter «Kielland»-arbeidernes og -etterlattes krav om ny gransking av «Kielland»-ulykken, løfter EL og IT-forbundet fram viktigheten av ny gransking.

89 mennesker overlevde «Kielland»-ulykken. Her bringes noen til land den 28. mars 1980.
Publisert: Publisert:

– Den enkle forklaringene er hensynet til de pårørende og etterlatte. Når etterlattegruppen «Kielland»-nettverket mener det er riktig med ny gransking, er det helt naturlig for oss å støtte opp om dette. Vi mener det er vel verdt å gjøre et nytt forsøk på å finne svar på spørsmålene som er ubesvart, sier forbundsleder Jan Olav Andersen i EL og IT forbundet til Aftenbladet.

Det var Fri Fagbevegelse som først omtalte forbundets krav om ny «Kielland»-gransking.

Når meldingen fra overlevende og etterlatte er så tydelig, syns jeg det er riktig at samfunnet skal stille opp og forsøke å finne svar på de spørsmålene som er uavklart (Jan Olav Andersen, forbundsleder i EL og IT)
Les på E24+

Beredskapen sviktet: – Kunne pappa ha vært reddet?

Forbundsleder Jan Olav Andersen i EL og IT forbundet mener det er viktig å lytte til overlevende og etterlatte og gjennomføre ny «Kielland»-gransking.
Les på E24+

– Nye Kielland-funn slår sprekker i granskingen

Var selv på Kielland

Jan Olav Andersen dro hjem fra «Alexander L. Kielland» bare tre dager før ulykken den 27. mars 1980. Han jobbet borte på feltsenteret på Ekofisk og fløy daglig helikopter til og fra «Kielland».

– Når meldingen fra overlevende og etterlatte er så tydelig, syns jeg det er riktig at samfunnet skal stille opp og forsøke å finne svar på de spørsmålene som er uavklart, sier Andersen i EL og IT-forbundet.

Engasjementet til Andersen og EL og IT står i sterk kontrast til holdningen Industri Energi og Fellesforbundet har inntatt i «Kielland»-saken. Industri Energi er i dag det største forbundet for oljearbeidere, men ønsker ikke å støtte kravet fra overlevende og etterlatte fra «Kielland»-ulykken om ny gransking. Det gjør heller ikke Fellesforbundet.

Det var Fellesforbundet, tidligere Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund, som mistet flest medlemmer i ulykken. Den passive holdningen i saken til Industri Energi og Fellesforbundet, har El og It-leder Andersen ikke noe behov for å vurdere.

– Vi har tatt standpunkt ut fra vårt ståsted. Vi mistet over 20 medlemmer i ulykken. De andre får svare for seg, sier Andersen.

– Hva syns du om at LO ikke står samlet i kravet om ny gransking?

– Dette er ikke dramatisk. I mange saker hender det at forbundene i LO går hver vår vei, det er ikke uvanlig. Selvsagt skulle jeg ønsket at vi sto samlet, men slik er ikke situasjonen, og det får jeg bare ta til etterretning, sier Andersen.

Tidligere Nopef-leder Lars Anders Myhre mener det er riktig å foreta ny «Kielland»-gransking.

Industri Energi krever ikke gransking

Aftenbladet har før skrevet om Lars A. Myhre, tidligere forbundsleder i Nopef og LO-topp, som mener det er viktig med ny «Kielland»-gransking.

– Det vil være klokt å støtte oljearbeiderne i denne saken, har Myhre uttalt.

Les også

Fagforeningsveteran: – Det vil være klokt å støtte oljearbeiderne

Men dagens leder, Frode Alfheim, har ikke ønsket å ta til orde for en ny «Kielland»-gransking. Dette har han begrunnet med et forbundsstyrevedtak fra senhøsten 2018.

– Hele LO-familien har stått og står sammen i kravet om å rydde opp i feil, bedre sikkerheten og stille opp for de berørte. Store sikkerhetsfeil ble begått i forbindelse med «Kielland»-ulykken. Myndighetenes oppfølging av de etterlatte og overlevende var uholdbar og sterkt kritikkverdig. At EL og IT har et annet syn på ny gransking endrer ikke på at vi står sammen i jobben om å rette opp for alle berørte og etterlatte, sier Frode Alfheim i Industri Energi.

Les også

Politikere vet nok: – Nå må vi lytte til de etterlatte og granske «Kielland» på nytt

Frode Alfheim i Industri Energi ønsker ikke nyt gransking av «Kielland»-ulykken.

– Hvordan ser du på at andre, og mindre oljearbeiderforbund støtter kravet til gransking, mens det største, Industri Energi, ikke støtter en ny gransking?

– Jeg har respekt for at andre forbund har andre vurderinger enn oss. Denne saken er ikke svart-hvitt. Vårt mål er å få forbedringer og de svarene vi kan på bordet. Vi ser at Riksrevisjonen har konkludert med at ny gransking ikke er veien å gå. Siden vi ikke er sikre på at ny gransking er den beste metoden, krever ikke vi det. At andre vurderer det annerledes enn oss er helt greit, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Fellesforbundets leder Jørn Eggum har ikke svart på Aftenbladets henvendelser. Kontroll- og konstitusjonskomiteen leverer sin innstilling i saken den 25 mai, mens Stortinget behandler saken den 7. juni.

Publisert: