Ptil gransker løftehendelse med personskade på Askeladden

Petroleumstilsynet (Ptil) har iverksatt gransking av en løftehendelse med personskade på den flyttbare boreinnretningen Askeladden. Ulykken skjedde 10. februar.

Askeladden i 2018 da den ble klargjort hos CCB utenfor Bergen.
Publisert: Publisert:

Det er Ptil selv som melder om dette på sin nettside.

«Hendelsen skjedde i forbindelse med løfting av en slange for borekakstransport om bord på Askeladden. Slangen falt ned og traff en person som arbeidet i området», skriver Ptil.

Den skadde ble fraktet med helikopter til land for medisinsk behandling.

Askeladden er en flyttbar boreinnretning som opereres av KCA Deutag Drilling Norge. Denne var i arbeid for Equinor på Gullfaksfeltet da hendelsen skjedde.

«Ptil ser alvorlig på hendelsen, og har besluttet å iverksette gransking. Et granskingslag med våre fagfolk starter nå arbeidet. Hovedmålet vårt er å finne årsakene til hendelsen og eventuelle lærepunkt, og å dele denne informasjonen med næringen», skriver Ptil videre.

I forbindelse med granskingen skriver Ptil at de vil følgende:

  • Klarlegge hendelsesforløpet og omfanget av hendelsen
  • Vurdere faktiske og potensielle konsekvenser av hendelsen
  • Vurdere utløsende og bakenforliggende årsaker
  • Identifisere avvik og forbedringspunkter relatert til regelverket
  • Bruke nødvendige reaksjonsmidler for å korrigere eventuelle regelverksbrudd
  • Presentere resultatene av granskingen til offentligheten
  • Bidra til erfaringsoverføring og læring for andre aktører i petroleumsnæringen.

Hendelsen på Askeladden etterforskes også av politiet.

Publisert: