Kraftig oppgang i produksjonen av vindkraft

Produksjonen av vindkraft steg i fjor med 79 prosent fra året før til 9,9 terawattimer. Det skjer etter flere år med store investeringer i nye kraftverk, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Høg-Jæren vindkraftverk.
Publisert: Publisert:

Vindkraften sto dermed for 6,4 prosent av Norges samlede kraftproduksjon i fjor. Vannkraften dominerer fortsatt, og står for 91,8 prosent av totalen.

Det opplyser Statistisk sentralbyrå.

De siste årene har investeringene i vindkraft steget mye. I 2019 var investeringene i vindkraft på rundt ti milliarder kroner.

Boomen i vindkraft har ført til lokale protester, og Stortinget har skjerpet inn reglene for å gi kommunene mer makt over utbyggingene. I tillegg skal kommunene få mye mer i kompensasjon for å være vertskap for slike anlegg.

Vindbransjen mener det kan bli stans i utbyggingene de neste årene. Det er få nye prosjekter som er klare til utbygging de neste årene, og konsesjonsbehandlingen er satt på vent.

Les også

Frykter stans i vindkraften til 2028: Slik kan staten sukre pillen

Vindkraftproduksjonen har økt betydelig de siste årene, etter at Stortinget gjorde reglene gunstigere for utbyggerne for å sikre mer fornybar kraft.

Rekordhøy kraftproduksjon generelt

Norge produserte rekordmye kraft i fjor, 154,2 terawattimer (TWh), skriver Statistisk sentralbyrå. Det er 15 prosent mer enn året før, og skyldes mye nedbør som ga uvanlig høy fylling i vannmagasinene.

Ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kom det inn 160 TWh vann i magasinene i 2020, 27 TWh mer enn snittet i perioden 2000–2019.

De fulle magasinene ga også rekordhøy eksport. Norge eksporterte 25 TWh og importerte 4,5 TWh. Det betyr at Norge totalt sett leverte 20,5 TWh i nettoeksport.

Les også

Norge har aldri brukt mer strøm

Noe lavere forbruk

Norges totale strømforbruk var på 133,7 TWh i fjor, som er 0,7 prosent lavere enn året før.

SSB peker på at temperatur er viktig for forbruket. Ifølge Meteorologisk institutt var 2020 det varmeste året som noen gang er målt i Norge. Gjennomsnittstemperaturen var 2,5 grader over normalen for perioden 1961-1990, påpeker SSB.

Oljebransjen og industrien var blant dem som økte forbruket i fjor, ifølge SSB:

  • Oljebransjen brukte 5,1 prosent mer strøm enn året før. Bransjen brukte 8,5 TWh strøm til blant annet prosesseringsanlegg for olje og gass på fastlandet, og plattformer på sokkelen som får strøm gjennom kabel fra land
  • Kraftkrevende industri økte sitt forbruk med 1,3 prosent til 37 TWh i fjor
  • Alminnelig forsyning som husholdninger, tjenestenæringen og annen industri brukte 3,4 prosent mindre strøm i fjor enn året før, med et forbruk på 77,8 TWh. Husholdninger står for rundt halvparten av forbruket i alminnelig forsyning

Strømprisen var uvanlig lav

Strømprisene var også uvanlig lave i fjor, i snitt rundt ti øre kilowattimen utenom nettleie og avgifter, ifølge strømbørsen NordPool.

Det er over 50 år siden global strømbruk har falt så mye som i år, ifølge en fersk IEA-rapport. Strømprisene har stupt, særlig i Norden og Norge.

I år har strømprisene i Norge skutt i været til et nivå på rundt 40 øre, og noen dager i januar har dagsprisen for strøm vært oppe i rundt 80 øre kilowattimen.

Les også

Norge har aldri brukt mer strøm

Publisert: