Frp vil foreslå utbygging av gassrør i Barentshavet

Frp-leder Sylvi Listhaug mener infrastruktur som gassrør må på plass i Barentshavet, for å få fart på letevirksomhet i området.

VIL BYGGE: Sylvi Listhaug (Frp) vil bygge ut infrastruktur for gasstransport i Barentshavet. Her avbildet på åpningen av Johan Sverdrup-feltet i 2020, da hun var olje- og energiminister.
Publisert: Publisert:

– Det haster veldig nå. Det dreier seg om å på sikt sørge for at vi får bidratt i enda større grad til å forsyne Europa med gass, og frata Putin makt.

Det sier Frp-leder og stortingsrepresentant Sylvi Listhaug. Hun vil ha full fart i utbygging av infrastruktur for gassproduksjon i Barentshavet. Frp vil fremme flere forslag om utbygging av olje- og gassindustrien i området når Stortinget åpner, varsler partilederen.

– Kan ikke overlates til despoter

Listhaug viser til en rapport fra det statseide gasstransportøren Gassco, som hun mottok da hun selv var olje- og energiminister i 2020. I den oppga selskapet at det kan være lønnsomt å bygge ut rør som gjør det mulig å transportere gass til fastlandet i Barentshavet.

Gassco nevner blant annet muligheter for å koble gassrør i Barentshavet på allerede eksisterende Polarled, som transporterer gass fra Aasta Hansteen-feltet i Nordsjøen.

– Det nå snart er tre år siden, og det virker ikke som det har skjedd noe selv om vi vet at å få på plass slik infrastruktur vil være viktig for videre leting i området. Å få på plass gassinfrastruktur vil gjøre det mer attraktivt å lete i Barentshavet, og mer lønnsomt, sier Listhaug.

Utbygging av infrastruktur og igangsetting av produksjon vil ta lang tid. Listhaug mener derfor at arbeidet må investeres i raskt. Hun mener ikke det er risiko for at endringer i energimarkedet og overgang til mer fornybar energi vil gjøre investeringene lite lønnsomme.

– Behovet for olje og gass vil være der i all overskuelig fremtid. Da er det viktig at Norge, som er et demokrati, er med på å produsere varene. Vi kan ikke overlate det til despoter rundt omkring i verden.

Avventer ny Gassco-rapport

Stortingsrepresentant og leder for energi- og miljøkomiteen Marianne Næss (Ap) er enig med Listhaug i at det må komme en løsning for gass i Barentshavet.

– Norsk gass er en energiform som vil stå seg langt inn i fremtiden. Det er ingen tvil om at vi er avhengige av å få tatt ut gassen som allerede er funnet, og gjøre det mer interessant å lete, sier Næss.

AVVENTER ANBEFALINGER: Marianne Næss (Ap) vil vente på klare anbefalinger fra Gassco før arbeid med infrastruktur i Barentshavet kan begynne.

Hun trekker frem at avkarbonisert gass kan brukes til lavutslipps-energibærere som blå hydrogen og ammoniakk, hvor CO₂ fanges og lagres.

Næss påpeker at Gassco fortsatt jobber med å utrede gode løsninger for transport av gassen fra Barentshavet til fastlandet. Frem til de har kommet med sine endelige anbefalinger, avventer Ap med å konkludere, forteller Næss.

– Det vil være viktig at man lander på en løsning som bygger samfunn og verdiskaping i nord, og at en ny infrastruktur ikke bidrar til nedskalering av Hammerfest LNG, sier Næss.

– Vil dere stemme for forslaget til Frp?

– Jeg har ikke lest forslaget, men vi er på generelt grunnlag absolutt for å få infrastruktur på plass i Barentshavet. Vi vil utvikle petroleumsnæringen, og skal være en langsiktig og stabil leverandør av energi til Europa. Jeg ser frem til arbeidet med det, sier Næss.

Publisert: