Equinor forlenger avtaler verdt 20 milliarder kroner

Baker Hughes Norge, Halliburton og Schlumberger Norge får forlenget sine avtaler med Equinor. Samtidig forlenges avtaler med 13 andre leverandører.

Publisert: Publisert:

Equinor har forlenget avtaler for boreservice og spesialisttjenester. Forlengelsene gjelder for to år fra 1. juni.

Selskapene Baker Hughes Norge, Halliburton og Schlumberger Norge får forlenget sine avtaler for integrerte bore- og brønntjenester på Equinor-opererte felt på norsk sokkel. Disse har en anslått samlet verdi på rundt 14 milliarder kroner.

I tillegg får selskapene forlenget avtalene for tilleggstjenester, i tillegg til at 13 andre leverandører får sine kontrakter forlenget. Den samlede verdien på disse avtalene er på rundt seks milliarder kroner.

– Langsiktige leverandørrelasjoner har vist seg viktig i en bransje som svinger fort mellom gode og mer krevende tider. Det sørger for forutsigbarhet og er viktig for å utvikle denne bransjen på en sikker, effektiv og bærekraftig måte, sier anskaffelsesdirektør Mette H. Ottøy i Equinor.

– Disse kontraktene er sentrale for den verdiskapningen vi får til på norsk sokkel, sier hun videre.

Boreservicekontraktene ble etablert i 2018, og er samlet i ett kontraktsformat. Dette innebærer at én leverandør har hovedansvaret for integrerte boretjenester, sementering og pumping, bore- og kompletteringsvæsker, elektrisk logging og komplettering på de enkelte installasjonene.

Publisert: