Total og Det norske gjør funn på David-feltet

Total har som operatør gjort et mindre gass-kondensatfunn i en undersøkelsesbrønn på David-prospektet. Det norske har en eierandel på 10 prosent i funnet.

Publisert:

Total har som operatør av utvinningstillatelse 102C gjort et mindre gass-kondensatfunn i undersøkelsesbrønn 25/5-7 på David prospektet, skriver Det norske

OSE

DETNOR

i en pressemelding.

Det norske har en eierandel på 10 prosent i funnet. De andre rettighetshaverne er Total (40%), Petoro AS (30%) og Centrica Resources AS (20%).

Størrelsen på funnet er mellom 15 og 20 millioner fat olje ekvivalenter utvinnbare ressurser. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Les også:

Rettighetshaverne i utvinningstillatelsen vil vurdere infrastrukturløsning for prosessering av gass-kondensat på Heimdalfeltet og videre eksport.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 102C, og befinner seg cirka 20 km kilometer nord-øst for Heimdal feltet i Nordsjøen.

Det norske oljeselskap har eierandeler i 72 lisenser, og er operatør for 35 lisenser.

Det norske er nest størst på norsk sokkel i antall operatørskap og letevirksomhet.

Følg oljeprisen på E24 Børs

Forsiden

Publisert:

Her kan du lese mer om