Energi Norge om Einar Aas' milliardsmell: – Viktig å gjenreise tilliten til Nasdaq

Interesseorganisasjonen Energi Norge sier at det er viktig å styrke tilliten til børsen som har stor betydning for kraftmarkedet etter at krafttraderen Einar Aas gikk over ende. 

Oluf Ulseth Administrerende direktør i Energi Norge
Publisert:

– Denne saken har svekket tilliten til finansiell krafthandel og skapt usikkerhet i markedet. Det er nødvendig å gjenreise tilliten, slik at vi kan opprettholde Nasdaq som den viktige markedsplassen den er for både kraftkunder, kraftprodusenter og tradere, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge, en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for fornybarnæringen, i en pressemelding.

Flere aktører på råvarebørsen Nasdaq Oslo har fortalt at de ser med bekymring på hva som skjedde da Einar Aas forrige uke gikk på et milliardtap i kraftmarkedet.

Les på E24+

Dette er kraftmarkedet som felte Einar Aas

Tilsyn

Både det svenske og det norske finanstilsynet har varslet at de skal se på hendelsen. Dette ønsker Ulseth velkommen.

– Noe av det de åpenbart må vurdere, er hvor stor risiko enkeltaktører skal kunne påføre andre aktører. Samtidig må vi unngå tiltak som vesentlig svekker likviditeten i markedet, sier Ulseth.

Frykten for mindre penger i omløp i markedet, at likviditeten blir svekket, er noe Ulseth deler med flere. Spesielt etter at Nasdaq har fortalt at økte kostnader er ett av tiltakene de ser på etter Aas' milliardtap.

Ulseth sier at høy aktivitet og likviditet i børshandelen, der aktører også spekulerer i prisendinger, er viktig for å opprettholde et velfungerende kraftmarked.

– Effektivt og transparent

– Nasdaq-børsen bidrar til et mer effektivt og transparent marked for både kraftprodusenter og kraftkunder, ved at aktørene viser hva de vil tilby eller etterspørre i markedet fremover i tid. Dette er noe også vanlige strømkunder tjener på, ved at strømleverandørene kan sikre seg fremover i tid og dermed tilby fastprisavtaler og andre produkter, påpeker Ulseth.

Han legger til at markedsaktører kan prissikre og håndtere risikoen knyttet til sine produksjons- og forbruksporteføljer på Nasdaq.

– Dette er høyst nødvendig for kraftprodusenter, strømleverandører, industrikunder og store næringskunder.

Statkraft kritisk til Nasdaqs forklaringer: – Ikke godt nok

Også Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen går nå ut og kritiserer kraftbørsens håndtering av situasjonen.

Konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft

At Nasdaq-børsen viser til at de har holdt seg innenfor EUs regelverk mener Statkraftsjefen ikke er «godt nok», ifølge et intervju i Dagens Næringsliv.

Som kjent så tvangssolgte Nasdaq posisjonene til Aas og måtte hente rundt en milliardkroner i sikringsfondet til børsen for å dekke tapene.

Nasdaq ba raskt de andre medlemmene i sikringsfondet om å stille med ny sikringskapital.

– Det kom overraskende på oss også. Det er ikke bra at en enkeltaktør kan ha så stor eksponering. Nå må kontrollmekanismene rundt hvor store porteføljer som tillates, gås opp. Det skulle ikke skjedd at noen lå med en så stor eksponering uten tilstrekkelig dekning, sier konsernsjefen til Dagens Næringsliv.

Statkraft-sjefen kjøper ikke Nasdaqs forklaring om at prisendringene som skviste Einar Aas’ posisjoner var en såkalt sort svane, altså noe som skjer så sjeldent at man ikke legger det inn i risikomodellene som beregner hvilken sikkerhet partene må stille.

Publisert:

Her kan du lese mer om