Statoil-topp: Ingen av våre prosjekter har fribillett

Ingen av prosjektene som er under utvikling i Statoil har fribillett til gjennomføring, ifølge Torger Rød, direktør for prosjektutvikling i Statoil.

SIKKER: – Det er ingen prosjekter som er sikret noe som helst, sier direktør for prosjektutvikling i olje- og gassgiganten, Torger Rød.
Publisert:

Oljeanalytiker Torbjørn Kjus sa nylig til E24 at han mener utbyggingen av det gigantiske Johan Sverdrup-feltet er den eneste han er 100 prosent trygg på at blir gjennomført av de feltene som er aktuelle for utvikling på norsk sokkel.

Et bratt fall i oljeprisene og lavere investeringsvilje har gjort at kostnadskutt er den nye oljen i petroleumsnæringen.

Også Statoil har måttet legge prosjekter på vent og gi seg selv bedre tid til å gjøre utbyggingsplanene lønnsomme.

– Det er ingen prosjekter som har fribillett; det er ingen som er sikret noe som helst, sier direktør for prosjektutvikling i olje- og gassgiganten, Torger Rød, til E24.

– Vi bruker vår kompetanse og energi på det vi kan påvirke – blant annet å øke produktiviteten, effektiviteten og jobbe systematisk for å forbedre prosjektene i alle faser av utviklingen.

– Oljeprisen kan jeg ikke påvirke, legger han til.

– Oppmuntrende

Direktør for prosjektutvikling i Statoil, Torger Rød.

Allerede før oljeprisen begynte å falle i 2014, satte selskapet i gang en innsats for få ned kostnadene. Siden har arbeidet blitt intensivert.

– Jeg er oppmuntret på vegne av det vi har fått til, sier Rød, og kan vise til at de estimerte kostnadene på feltene Trestakk og Johan Castberg er kuttet med henholdsvis 38 og nesten 50 prosent.

Også på Oseberg Vestflanken, som er et funn knyttet til eksisterende felt, er kostnadene nå kuttet med 52 prosent, ifølge Statoil.

Men enkelte prosjekter har også møtt veggen når lønnsomheten i dem har blitt gransket nærmere. I starten av mars ble det kjent at Bressay-utbyggingen på britisk sokkel blir utsatt å ubestemt tid.

– Det er forskjell på å resette et prosjekt, som Bressay, og det å utsette for å bruke mer tid på å modne et prosjekt, som Trestakk og Castberg, sier Rød.

30 + 30 prosjekter

Statoil har 30 prosjekter som er under gjennomføring i 2016, disse varierer fra Johan Sverdrup, Aasta Hansteen og Gina Krog til mindre modifikasjonsprosjekter. Samlet investering for disse prosjektene er om lag 300 milliarder kroner, ifølge selskapet.

I tidligere fase, fra planleggingsstadiet frem mot investeringsbeslutning, har selskapet også rundt 30 prosjekter. Noen av prosjektene i denne fasen er Johan Castberg-feltet, Snorre Extension Project, Trestakk, Njord Future, Snilehorn, Utgard og Grane North Developement.

– Vi jobber hele tiden med å forbedre disse og vurdere de opp mot resten av porteføljen i forhold til blant annet nåverdi, risiko, tidskritikalitet, kapasitet og tilgjengelighet i eksisterende infrastruktur, kapasitet og kompetanse i egen organisasjon og hos leverandørene, opplyser Statoil til E24.

Varig endring

Han er ikke bekymret for ringvirkningene det gir nedover i leverandørleddet, nå det store lokomotivet Statoil nå setter foten så kraftig på bremsen.

For selv om det også har vært sluttpakkerunder i Statoil, er det i oljeserviceselskapene som leverer data, rigger, tjenester og skip, det virkelig er krise.

I Aker Solutions subsea-divisjon, ble det forrige uke varslet at 600 stillinger skal bort. Det gjør at selskapet vil sitte igjen med i underkant av 2.000 ansatte på subsea i Norge, og fagforeningene mener det nå nærmer seg et kritisk nivå før uvurderlig kompetanse forsvinner fra selskapet.

– Vi jobber godt og tett med industrien om problemet som står på agendaen. Og vi samarbeider for å øke produktiviteten og effektiviteten i prosjektene så de kan bli sanksjonert, sier Rød.

Han er ikke bekymret for ringvirkningene det gir nedover i leverandørleddet, når det store lokomotivet Statoil har satt foten så kraftig på bremsen.

– Alle er enige om at kostnadsnivået var for høyt. Nå må vi sammen etablere et kostnadsnivå som er varig for alle, sier Rød.

– Samme sum penger brukt i år, skal gi mye mer igjen enn det samme sum ga i 2013.

Lar 44 millioner fat ligge

Forrige mandag skrev E24 om at Det norske oljeselskap nå kansellerer utbyggingen av Vette-feltet utenfor Stavanger, der det er estimert å ligge 44 millioner fat olje.

I den forbindelse var selskapet åpen om at oljeprisen har mye av skylden:

– Lav oljepris er en del av bildet her. Med den forward-kurven for oljepris som vi har nå, så klarte ikke vi å finne lønnsomhet i de to selvstendige utbyggingsalternativene vi har vurdert, sa kommunikasjonsdirektør Rolf Jarle Brøske til E24.

Også Statoil medgir at det kan være utfordrende å få en investeringsbeslutning på et prosjekt som har balansepris under dagens oljepris.

– Vi legger til grunn en forutsetning om hva vi tror oljeprisen blir på medium og langt sikt, sier Rød.

Men han peker også på at også andre vurderinger enn pris spiller en stor rolle.

I porteføljen av prosjekter som har planlagt oppstart innen utløpet av 2022, og som ennå ikke er vedtatt at det blir noe av, har Statoil nå en gjennomsnittlig balansepris på 41 dollar per fat oljeekvivalenter. Dette er ned fra tilsvarende tall på 70 dollar i 2013.

Mandag morgen er oljeprisen på snaue 40,6 dollar fatet.

Publisert: