Eksperter skeptisk til at oljeprisen vil falle til 30 dollar fatet

Men analytikerne vil ikke utelukke noe, om alt skulle gå galt.

VIDERE PRISNEDGANG? DNB-analytiker Torbjørn Kjus mener det er en muligheten for at oljeprisen faller videre, til så lavt som 30 dollar fatet. For nøyaktig ett år siden stod Brentoljen i 105 dollar fatet.
Publisert:

DNBs oljeanalytiker, Torbjørn Kjus, var i dagens DN ute og sa at det ikke var utenkelig med oljepris ned i 30 dollar fatet i 2016, og at valutauroen i Kina øker usikkerheten rundt prisen.

Flere analytikere E24 har vært i kontakt med, mener at en oljepris i 30 dollar fatet ikke er veldig sannsynlig, men de vil ikke utelukke noen ting.

– Per i dag har markedet en sikkerhetsventil ved at man kan legge overskuddsproduksjon på lager, men det globale lagrene fortsetter å stige – det blir som et badekar som fylles opp, sier sjefstrateg for råvarer i SEB, Bjarne Schieldrop, til E24.

– Det øyeblikket lagringskapasiteten er fylt opp så må tilbudet matche etterspørselen og det ville trolig presse prisene radikalt ned.

Det er også flere faktorer som trekke i retning overtilbud i lengre tid:

– Om Iran kommer på banen i større grad, noe som nå virker overveiende sannsynlig, om OPEC ikke kutter på desembermøtet sitt og om ikke amerikanske skiferoljeproduksjon faller betydelig raskere, ja da vil vi ha en solid overbalanse også til neste år, sier Schieldrop.

FØLG MED 4. DESEMBER: Sjefstrateg for råvarer i SEB, Bjarne Schieldrop.

– Det viktigste møtet

Det kanskje viktigste punktet, ifølge Schieldrop, er Opec-møtet 4. desember.

– Det vil bli et valg mellom å ha en oljepris på veldig lave nivåer i 2016, eller å trimme produksjonene.

Schieldrop mener det er «mye logikk i» at OPEC kutter i produksjonen.

– Samtidig er samarbeidet landene imellom det problematiske punktet. Vi vet at Iran skal øke, Irak vil øke og Libya skal få opp igjen sin produksjon. Da legges kuttbyrden på de andre landene, da i hovedsak Saudi-Arabia, Kuwait og De forente arabiske emirater.

Schieldrop peker på at «alle» i fjor trodde at OPEC kom til å kutte på november-møtet, mens nå tror «alle» at det ikke vil komme noe kutt.

– Jeg heller mot at de denne gang vil se seg mest tjent med å kutte, fremfor å kjøre prisen enda lavere ned.

Om prisen eventuelt skulle komme ned i 30 dollar per fat ville man ifølge Schieldrop sett sterke reaksjoner, da i form av produksjonskutt i blant annet Canada.

– Da får man prisen som må til for å stoppe produksjon som er i drift.

– Kan ikke utelukke noe

– I et scenario med en kollaps i Kina kan man ikke utelukke noe, men vi mener at oljepriser under 50 dollar fatet ikke er bærekraftig, sier oljeanalytiker i Pareto, Trond Omdal, til E24.

Omdal viser også til at de lave prisene har ført til et oppsving i etterspørselen, noe som i seg selv vil fungere som en brems mot videre nedgang.

– Vi har nå den sterkeste etterspørselen på fem år, så sent som i går kom en IEA-rapport som indikerte at etterspørselen overrasket på oppsiden.

Videre tror Omdal at oljeproduksjonen i USA vil reduseres fremover som følge av de lave prisene.

– Samtidig produserer Saudi-Arabia og Irak på tilnærmet full kapasitet, de kan ikke øke i særlig i grad.

Etter atomavtalen med Iran er det ventet at landet vil øke oljeproduksjonen sin og bringe mer olje til markedet, men Omdal tror ikke iranerne er i stand til å øke så mye og så fort som de har påstått at de er i stand til.

IKKE BÆREKRAFTIG UNDER 50 DOLLAR: Oljeanalytiker i Pareto, Trond Omdal.

Fortsatt mye lagerkapasitet

I forhold til frykten for oljelagre som flommer over, er ikke Omdal veldig bekymret.

Det er fortsatt mer enn 185 millioner fat ledig før lagrene er fulle.

– Selv med det tempoet i lagerbygging man ser det, så er det fortsatt halvannet år til før lagrene blir fulle. Kapasitetsutnyttelsen på lagrene i USA er totalt sett fortsatt under 65 prosent, selv om Cushing (viktig oljeknutepunkt journ.anm.) er på over 80 prosent nå.

Omdal mener det er trolig er et «gulv» på 35–40 dollar per fat, om prisene kommer så lavt vil ikke bare leting og boring av nye brønner legges på is, men eksisterende produksjon på en del felter vil bli stanset da det rett og slett ikke er lønnsom på de prisene.

– Men per i dag er markedet overforsynt, og vi tror det først vil bli balanse igjen i andre halvår i 2016. Vi tror prisene er veldig nær bunnen nå, samtidig tror har vi ikke tro på en sterk innhenting.

Per nå er Paretos estimat på snittpris for i år på 65 dollar fatet (Brent), og 75 dollar fatet neste år.

– Vi kommer imidlertid snart med en oppdatering, og det er nok litt nedsiderisiko til de anslagene nå.

– Urealistisk

– 30 dollar fatet i snitt for neste år er ikke et realistisk scenario, men oljeprisen kan selvfølgelig falle til 30 dollar fatet over en kort periode, sier leder for Oil and Gas Markets i Rystad Energy, Bjørnar Tonhaugen, til E24.

– Vi mener den største risikoen i form av volumer ikke ligger på etterspørselssiden, men på tilbudssiden nå på kort sikt. Valutagrepene Kina har gjort som et svar på svakere økonomisk utvikling og eksport, er etter vår mening et stimulansetiltak og etterspørselselastisiteten til oljeprisen er veldig lav, sier Tonhaugen videre.

Ifølge Rystads modeller ville et falle i den kinesiske BNP-veksten fra 7 til 5 prosent resultere i en nedgang i den kinesiske oljeetterspørselen med 200.000-250.000 fat per dag.

– Asiatisk oljeetterspørsel er robust og drevet av strukturelle trender.

– På tilbudssiden derimot, er usikkerheten rundt amerikansk skiferoljeproduksjon større i form av volumer. Vi legger til grunn et fall på 350.000 fat per dag fra peak i juni til desember, mens eksempelvis EIA spår et fall i total amerikansk oljeproduksjon på 630.000 fat fra peak i april til desember. Retningen på oljeproduksjonen i USA har etter vår mening større betydning for oljeprisutviklingen enn Kinas devaluering akkurat nå, sier Tonhaugen.

Ifølge den seneste Opec-rapporten ventes oljeetterspørselen i 2015 å ligge på i snitt 92,7 millioner fat per dag, mens etterspørselen i 2016 ventes til 94,04 millioner fat per dag.

Les også

Flere hundre oljejobber ble borte i sommerferien

Les også

Opec-produksjonen på sitt høyeste på tre år

Les også

Oljebransjen ligger an til å kutte 180 milliarder dollar i år

Publisert: