Blystad-rederi utsetter scrubber-installasjoner etter veddemål-kollaps

Arne Blystads Songa Container forventer at scrubber-lønnsomheten vil fortsette å være lav for rederiet fremover.

Skipsreder Arne Blystad i forkant av Oslo Børs’ 200-årsjubileum.
Publisert: Publisert:

Containerrederiet Songa Container var blant rederiene som kastet seg over veddemål på at det ville være lønnsømt å installere scrubbere, et eksosrenseanlegg, på skipene sine i kjølvannet de nye utslippsreglene for skipsfarten, IMO 2020, fra nyttår.

Nå har rederiet imidlertid valgt å utsette installasjonene som fortsatt ikke er gjennomført på ubestemt tid, ifølge rapporten for tredje kvartal.

Utsettelsene forklares med at scrubber-veddemålet har kollapset. Det var bredt ventet at disse installasjonene ville gjøre rederiene til økonomiske vinnere, med forventninger om en svær «scrubber-premie», ettersom skipene fortsatt kunne bruke tungolje med mye svovel. Denne var ventet å være mye billigere enn det nye IMO 2020-godkjente drivstoffet med mindre svovel.

Dette har ikke materalisert seg. Veddemålet har siden mars vært skadeskutt med lite forskjell i inntjeningen for skip med og uten scrubbere.

Rederiet, der Arne Blystad er største aksjonær, skriver i kvartalsrapporten at det forventer at scrubber-lønnsomheten vil fortsette å være tynget i det korte bildet.

Det fremheves riktignok at scrubber-installeringene har gjort skipene mer attraktive og fleksible i markedet, og at rederiet tror et normalisert drivstoffmarked etter coronapandemien vil gjøre at lønnsomheten på investeringen vil øke i fremtiden.

Finansavisen omtalte utsettelsene først.

En scrubber er oppgitt å koste rundt 1,5 til 2 millioner dollar. I tillegg kommer installasjon, potensielt tapt inntekt ved å ta skipet ut av arbeid i en periode og rentekostnader på eventuell gjeld som tas opp for å kjøpe dem.

Prisinnstrammingen betyr derfor at tilbakebetalingstiden på scrubberne har økt kraftig for rederiene. Denne var ved årsskiftet på rundt et halvt til ett år per scrubber, mens det nå vil ta rundt 5 til 8 år å betale tilbake, avhengig av skipstype, ifølge beregninger gjort av Cleaves Securites.

Les mer om det kollapsede veddemålet her:

Les også

Oslo Børs-rederier satset milliarder på eksosrensing – så kollapset veddemålet

Publisert: