Dropper norsk-skotsk kraftkabel: – På høy tid

Industri Energis leder Frode Alfheim er storfornøyd med regjeringen sier nei til planene om en ny strømkabel til Skottland. – På høy tid at den seigliva kabelen ble sendt i grava for godt.

Fra leggingen av den norsk-britiske strømkabelen North Sea Link. Nå begraver regjeringen NorthConnect, en planlagt strømkabel mellom Norge og Skottland.
Publisert: Publisert:

De siste årene har en energikrise i Europa medført betydelig høyere strømpriser i Europa, og prissmitten til Sør-Norge har ført til mye diskusjon om strømkablene.

NorthConnect søkte om konsesjon i 2017. Siden da har det kommet til to nye utenlandsforbindelser til Tyskland og Storbritannia, og i 2020 satte Solberg-regjeringen behandlingen av kabelen på pause for å høste erfaringer av disse.

I februar gjenopptok regjeringen behandlingen, og torsdag ble det kjent at den skrinlegger NorthConnect for godt.

– Endelig, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi i en kommentar.

– Det var på høy tid at den seigliva kabelen ble sendt i grava for godt, sier han.

Han omtaler NorthConnect som «dette hodeløse kabelprosjektet» og peker på at Industri Energi har kjempet imot det i lang tid.

– Lenge sto vi alene, men når folk nå har fått sett galskapen i å bygge flere utenlandskabler, var det til slutt ingen mulighet for at denne kabelen kunne få konsesjon, sier han.

– Jeg tør knapt tenke på hva vi hadde stått overfor nå, dersom NorthConnect hadde blitt bygget, slik den forrige regjeringen la til rette for. Kraftbransjen hevdet lenge at vi gikk mot et stort kraftoverskudd, nå vet vi at realiteten er den stikk motsatte, sier Alfheim.

Les også

Regjeringen sier nei til omstridt strømkabel

– Ikke grunnlag

NorthConnect er en planlagt strømforbindelse mellom Skottland og Norge. Etter planen skulle den ha en kapasitet på 1.400 megawatt, som tilsvarer kapasiteten på den eksisterende norsk-britiske strømkabelen North Sea Link og den norsk-tyske kabelen Nordlink.

Norges totale utvekslingskapasitet for strøm er nå på om lag ni gigawatt, ifølge Olje- og energidepartementet. Det betyr at det er mulig å sende totalt 79 terawattimer (TWh) strøm frem og tilbake mellom landene per år. Norges totale produksjon er på 155 TWh.

Da regjeringen gjenopptok konsesjonsbehandlingen i februar ventet flere aktører med at det ville ende med et nei. Regjeringen har lovet å ikke godkjenne flere utenlandskabler i denne regjeringsperioden.

– Det er ikke grunnlag for å gi konsesjon slik prosjektet ligger nå, og det er heller ikke grunnlag for at søknaden fortsatt skal ligge i bero. Derfor blir konsesjonssøknaden avslått, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) til VG.

Les også

Gjenopptar behandlingen av strømkabel til Skottland

Regnes som samfunnsøkonomisk lønnsomt

NVE har tidligere gjort analyser som viser at prosjektet er samfunnsøkonomisk lønnsomt. I selskapets referansescenario ville NorthConnect ha gitt et samfunnsøkonomisk overskudd på 8,5 milliarder kroner over levetiden på 40 år.

Kabelen var ifølge NVE anslått til å øke norske strømpriser med 1–3 øre kilowattimen i snitt over levetiden, gitt de forutsetningene NVE har lagt til grunn i sine anslag. Norske strømprodusenter ville ha tjent mer penger enn ellers, mens norske forbrukere ville fått høyere regninger enn uten kabelen.

«Selv om prosjektet fortsatt skulle være samfunnsøkonomisk lønnsomt, er ikke det alene tilstrekkelig til at det bør gis konsesjon», skriver Olje- og energidepartementet.

«Øvrige hensyn som departementet har vektlagt knytter seg til begrensninger i nettkapasitet mellom nordlige og sørlige landsdeler, usikkerheten ved og konsekvensene av økt eksponering av det norske kraftsystemet mot energisystemer i andre land samt store endringer som pågår i det norske og europeiske energisystemet og kraftmarkedet», skriver departementet.

Les også

Bruker strøm på TikTok: – Norsk energipolitikk på sitt aller mest absurde

– Burde ikke legges bort for godt

Da regjeringen gjenopptok saksbehandlingen av kabelen i februar sa daglig leder Knut Lockert i bransjeorganisasjonen Distriktsenergi at utenlandskablene kan få en viktig rolle fremover.

Norges forbruk er ventet å øke mye raskere enn forbruket, og da kan det bli viktig å ha gode importmuligheter. I tillegg skal Skottland bygge ut enorme mengder havvind i årene fremover, noe som kan gi perioder med lave strømpriser.

– Slik vi ser det burde ikke denne kabelen legges bort for godt. Energikommisjonen sier at det kan bli mer behov for kraftutveksling på sikt, og da er det uheldig å lukke døren for godt. Det kan bli nødvendig å ta opp denne saksbehandlingen igjen senere, sa Lockert til E24 i februar.

Regjeringen sier at «det kan bli aktuelt med økt utvekslingskapasitet i fremtiden, men det vil ligge flere år fram i tid». Etter regjeringens syn er hensynet til økt forsyningssikkerhet ikke et argument for å gi konsesjon til NorthConnect.

– Vi trenger å bruke norsk energi til å bygge norsk industri og bidra til konkurransedyktige priser i Norge. Erfaringene etter de siste to utenlandskablene, tilsier at vi nå ikke bør legge opp til ytterligere eksport. Derfor sier vi nei til denne private utenlandskabelen, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe ifølge meldingen.

Les også

Krever tiltak for å sikre nok strøm: – Nå ringer alarmbjellene

Publisert: