Hydrogenkoden er løst. Nå må politikerne premiere økt produksjon.

Arbeiderpartiets nestleder Bjørnar Skjæran og klima- og miljøpolitisk talsperson Espen Barth Eide skriver i E24 at de vil lansere en kraftigere og mer målrettet industri- og energipolitikk for å halvere Norges klimagassutslipp. En rask vei til dette målet er å sikre at gode rammebetingelser for økt hydrogenproduksjon nå. Teknologiene er allerede utviklet.

  • Thomas Reinertsen
Publisert: Publisert:

Tidligere i sommer la regjeringen frem sin energiplan. Her kom det frem at regjeringen vil etablere fem hydrogenknutepunkter for maritim transport, ett til to industriprosjekter med tilhørende produksjonsanlegg for hydrogen, og fem til ti pilotprosjekter for nye hydrogenløsninger og teknologier. Dette er gode tiltak, for all del. Men hvis vi mener alvor med at Norge skal bli en ledende leverandør av rent hydrogen, og fortrenge forurensende kullkraft fra det europeiske markedet, må vi ut av pilotfasen nå. 

Teknologien er moden

Mens energimeldingen og andre plandokumenter har blitt utviklet, har vi i Hydrogen Mem-Tech og andre teknologibedrifter jobbet med innovasjon og utvikling over mange år. Nå ser vi resultatene av dette arbeidet. I Hydrogen Mem-Tech har vi løst utfordringen med å få syltynne flak av palladium-metall installert i hydrogenseparatorer. Palladium er et såkalt hydrogenselektivt metall som gjør at hydrogen er det eneste som trenger gjennom palladium-membranen. Ved å produsere særdeles tynne flak, en brøkdel av tykkelsen på aluminiumsfolien du har i kjøkkenskuffen, sikrer vi høy gjennomstrømming av hydrogen, mens CO₂ fanges i prosessen. 

Grundighet og sikkerhet fremfor flotte festtaler

Pilotfasen er tilbakelagt. De fire siste årene har vi testet og pilotert teknologien på Equinors naturgassanlegg på Tjeldbergodden. I løpet av høsten skal de første separatorene produsere hydrogen på et biogassanlegg på Jæren, og forsyne en brenselcelle på en Odfjell-tanker med rent hydrogen fra naturgass. Med andre ord; teknologien finnes, klar til implementering. Men det er først nå vi tør slå oss på brystet og melde oss til tjeneste. Det finnes nok av eksempler på lovende teknologi som ikke lykkes kommersielt. Men behovet for fart og volum er stort, og her må politiske rammevilkår legge til rette.

Olje- og gassindustrien kan ta på seg ledertrøya

I dag dekkes om lag 70 prosent av Europas energiforbruk av fossile energikilder. Om vi skal nå 0-utslipp innen 2050 må politikerne sørge for konkrete tiltak som sikrer at volumet av rent hydrogen mangedobles. Ved å øke produksjonen av hydrogen med CO₂-fangst i Norge allerede i dag, kan vi bruke våre teknologiske fortrinn til å fortrenge behovet Europa har for forurensende kullkraft. Bio- og naturgassaktører som tør gå i front, må premieres. Takket være olje og gass har Norge blitt et av verdens rikeste og beste land å leve i. Men nå må vi gå i front på nytt. Jeg håper olje- og gassindustrien vil ta på seg ledertrøya på ny, og at politikerne legger til rette med konkrete rammevilkår som monner. Da er vi mange teknologibedrifter i leverandørindustrien som står klare til å bidra. 

Publisert:

Her kan du lese mer om