Godt påskevær utpekt som årsak for høyere strømpriser

Rekordgodt påskevær bidro til pigmenter og gode skiforhold, men også mindre vann i magasinene og lite vindkraft, ifølge Entelios. Høyere priser kan være normalen, mener de. 

USIKKERT: Lite snø i fjellene gjør at vannkraftproduksjonen kan bli relativt lav, med mindre det kommer mye mye regn fremover. Her fra Hunderfossen kraftstasjon i Gudbrandsdalslågen.
Publisert:

Ifølge Meteorologisk institutt har kun påsken i 2013 gitt bedre vær enn påsken 2019 de siste 50 årene. Det bidrar til at strømprisene i april har vært 45 prosent høyere enn snittet for måneden de fra de siste fem årene, ifølge tall fra Entelios.

– Tørt og vindstille vær betyr nemlig minimalt påfyll i kraftsystemet, og dermed strømpriser som stiger i takt med gradestokken, sier porteføljeforvalter Magnus Lingjærde.

Vanligvis bruker strømprisene å falle på våren, men i år holdt prisene seg i april på cirka samme nivå som i mars, med henholdsvis 40,82 og 40,85 euro per megawattime i det nordiske markedet.

– Det jevnt høye prisnivået er sterkt påvirket av at vannkraft-ressursene i Norden har blitt svekket av det nedbørsfattige været. Og det jevnt høye prisnivået er sterkt påvirket av at vannkraft-ressursene i Norden har blitt svekket av det nedbørsfattige været.

Under 2011-rekorden

Årets strømpriser i april ligger likevel et godt stykke under aprilrekorden fra 2011, da strømmen kostet 53,84 euro per megawattime.

Les også

Forslag til helgens landsmøte i Frp: Vil stanse vindkraft på land

– Den gang var det ikke bare godvær og svekket vannkraft som lå bak, slik vi så i 2013 da forrige pristopp ble nådd. De voldsomme pristoppene i 2010 og 2011 ble drevet opp av høye priser på de såkalte CO₂-kvotene, sier Lingjærde.
Siden 2017 har CO₂-kvotene seksdoblet seg i pris, og er nå over prisnivået fra 2011.

– Dette betyr at årets aprilpris også har flere årsaker: Svekket ressursbalanse i Norden er én ting, i tillegg er prisen for kraft utenfor Norden også svært høy. Begge deler var selvsagt med på å holde prisene høye i Norden gjennom april.

Han mener at høyere strømpriser kan være en ny normal.

– Det som holder strømprisene mye oppe, er prisen for utslippsrettigheter. Dette er ønsket politisk i Europa for å nå klimamålene de har ambisjoner om. Så lenge det holder seg oppe, så vil også strømprisen holde seg oppe, sier Lingjærde.

Her er prisutviklingen for strøm i det Nordiske markedet fra 2017 og frem til utgangen av april:

Lite vann

Etter en vinter med høye strømpriser, så ser prisene ut til å forbli relativt høye. Markedsaktørene ute i energimarkedet nå forventer enda høyere priser fremover enn hva de regnet med for en måned siden.

Les også

Beregninger: Elbil og tog gir 50 kroner høyere strømregning i året

– Her spiller både ressurssituasjonen i vannkraftmarkedet og den høye kvoteprisen for CO₂-utslipp inn. Når markedet ser nøye på hvordan dagens status er for strømproduksjon og priser, handler det ofte om å lage gode prognoser for prisene fremover, sier de, og understreker at værmeldingen indikerer mer regn fremover.

Vannmagasinene i Norge er fullere enn normalt, men det garanterer ikke lavere strømpriser.

– Men totalt sett på hydrologien er det et underskudd sammenlignet med normalen, fordi vi mangler nokså mye snø etter tidligere snøsmelting enn normalt, sier Lingjærde, og skyter inn at det også er mindre grunnvann enn normalt.

Jokeren i regnestykket er vindkraftproduksjonen, som har gått opp de siste årene.

– Dette er ikke med i regnestykket, sier han.

Publisert:

Her kan du lese mer om