Stiller spørsmål ved Equinors oljepris-anslag: – Klokken må tikke

Equinor er mer optimistisk til oljeprisen enn flere andre oljeselskaper, ifølge tenketanken Carbon Tracker Initiative. – Klokken må tikke for anslagene som brukes av Eni og særlig Equinor, sier Andrew Grant i Carbon Tracker.

Equinors konsernsjef Eldar Sætre i forbindelse med kapitalmarkedsdagen i London i februar.
Publisert:

Denne uken varslet BP at selskapet vil skrive ned verdier med opptil 171 milliarder kroner, etter å ha redusert sine langsiktige oljeprisutsikter med 27 prosent til 55 dollar fatet i perioden 2021–2050.

Flere europeiske oljeselskaper har de siste månedene nedjustert sine prisutsikter og skrevet ned verdier. En av grunnene er at de ønsker å være i tråd med Parisavtalen om klima.

Mange bransjer jobber hardt med å tilpasse seg Parisavtalen, som skal begrense den globale oppvarmingen til godt under to grader over førindustrielt nivå.

I desember sa spanske Repsol at det ville skrive ned verdier for 4,8 milliarder euro, etter å ha laget nye prisanslag i tråd med klimaavtalen fra Paris.

Andrew Grant, leder for olje, gass og gruvedrift i tenketanken Carbon Tracker Initiative.

Blant europeiske oljeselskaper er det nå norske Equinor som har det mest optimistiske synet på oljeprisen fremover. Det viser en oversikt fra tenketanken Carbon Tracker Initiative, som jobber for omstilling i energisektoren. Equinor venter en oljepris på 77 dollar fatet i 2025 og 80 dollar fatet i 2030.

Til sammenligning legger Aker BP til grunn en oljepris på 65 dollar fatet etter 2024, ifølge selskapets seneste kvartalsrapport.

Les på E24+

Dette skjer når en bedrift går konkurs

Mener klokken tikker for Equinor

– BP er nå det fjerde europeiske selskapet som tar inn energiomstillingen i sine finansielle rapporter, sier Andrew Grant, som er leder for olje, gass og gruvedrift i tenketanken.

Han mener det er positivt at klimapolitikken nå får konsekvenser for oljeselskapenes regnskaper og revisjon. Tenketanken mener at noen selskaper er under press for å nedjustere sine forventninger til oljeprisen.

– Klokken må tikke for anslagene som brukes av Eni og særlig Equinor, som antar en langsiktig pris på 80 dollar fatet, sier Grant.

Det internasjonale energibyrået IEAs bærekraftsscenario (SDS) legger til grunn en oljepris på om lag 60 dollar fatet i 2040. Carbon Tracker mener imidlertid at oljeetterspørselen i 2040 kan dekkes med prosjekter som er lønnsomme (med 15 prosent internrente) ved en oljepris på noe under 50 dollar fatet.

Det er notorisk vanskelig å spå oljeprisene, men får Carbon Tracker rett, kan det bli flere nedskrivninger blant oljeselskapene.

Ifølge tenketanken Carbon Tracker Initiative er det Equinor som legger til grunn det mest optimistiske prisbildet på olje fremover. Andre store europeiske oljeselskaper som Repsol og BP har redusert sine utsikter og varslet nedskrivninger på mange titalls milliarder kroner.

– Økt press fra investorene

Bærekraftsanalytiker Thina Saltvedt i Nordea tror oljeselskapene føler press fra kapitalmarkedene på å tilpasse seg Paris-målene.

– Det er ingen tvil om at det er økt press fra investorene og banker og andre finansinstitusjoner. De møter igjen press på å rapportere om sine klimaeksponeringer, og føler at de må gjøre noe. Det kan gjøre det dyrere å finansiere olje- og gassutbygginger, sier Saltvedt til E24.

– Samtidig ser vi at det kommer nye markeder med rask vekst innen fornybar energi. Flere land varsler også at de vil satse på grønn omstilling etter coronakrisen, sier Saltvedt.

Hun peker på at oljeprisen har kollapset tre ganger på bare 12 år: i 2008, i perioden 2014–2016 og igjen i 2020. Det kan gjøre det krevende å putte penger i en langsiktig industri som satser på utbygginger med mange tiårs horisont.

Les på E24+

Teknologimiljøet på Kongsberg trenger oljeprosjekter for å være klart til det grønne skiftet

Bærekraftsanalytiker Thina Saltvedt i Nordea.

Kan gi nye nedskrivninger

Hvis Equinor kutter oljeprisanslagene, kan det føre til nye titalls milliarder kroner i nedskrivninger. I tredje kvartal i fjor skrev selskapet ned verdier med 25 milliarder kroner etter å ha nedjustert anslagene sine for olje- og gassprisene. I første kvartal i år skrev Equinor ned verdier for ytterligere 25 milliarder kroner, også da grunnet nedjusterte prisanslag.

Equinor vurderer jevnlig hva som skjer hvis IEAs klimascenarioer slår til. I sin bærekraftsrapport for 2019 sier selskapet at det forventer positiv kontantstrøm selv om oljeprisen skulle ligge på 50 dollar fatet i 2040. Det er godt under anslaget på 59 dollar fatet fra IEAs bærekraftsscenario (SDS).

Ved en slik 2040-pris vil imidlertid noen av Equinors felt bli ulønnsomme tidligere enn ventet, påpeker selskapet i bærekraftsrapporten. Noen prosjekter som ikke er vedtatt vil også bli utfordrende i et slikt scenario, påpeker Equinor.

I en rapport i november i fjor anslo Carbon Tracker at de store oljeselskapene i snitt vil måtte kutte sin produksjon med en tredjedel innen 2040 for å være i tråd med klimamålene fra Paris, gitt viss forutsetninger. Equinor vil måtte kutte sin produksjon med minst 35 prosent fra 2019-nivå frem til 2040 for at klimamålene skal nås, ifølge tenketanken.

Les også

– Nå leverer oljeselskapene varene

Dette er Det internasjonale energibyråets (IEA) anslag på fremtidige oljepriser i ulike klimascenarioer.
Les også

– Et av de beste oljeprosjektene, som også gir grønne muligheter

– Blir fryktelig vanskelig å nå

Saltvedt tror verden vil se annerledes ut etter coronakrisen, også for oljebransjen. I tillegg til at investorene er mer skeptiske til olje enn før, er det sterk konkurranse om oljeproduksjonen. Samtidig skal etterspørselen etter olje ned, og teknologier innen fornybar energi blir stadig billigere.

– Vi skal ikke tilbake der vi var, og jeg tror 80 dollar fatet blir fryktelig vanskelig å nå, sier Saltvedt.

Hun påpeker at verden har gått fra et Opec-dominert marked på 60-tallet til å bli dominert av tre store oljeaktører: Russland, USA og Saudi-Arabia. Det vil ifølge henne gi sterk konkurranse i oljemarkedet, og den billigste oljen vil vinne.

– Skal vi nå Parisavtalen, må etterspørselen etter olje halveres de neste tyve årene. Har Equinor glemt det? Det er også økt konkurranse om å levere den oljen som trengs, og dét er en helt ny situasjon, sier Saltvedt.

– Samtidig har prisene på fornybar teknologi som sol og vind falt dramatisk, og det vil gi økt konkurranse til fossilbruken i blant annet transportsektoren, sier hun.

Les også

Tina Bru tar grep etter USA-tap: Vil trappe opp oppfølgingen av Equinor

Publisert: