E24-podden: Øyvind Eriksen om sine 10 år som Aker-sjef, oljeeventyrene og forholdet til Røkke

I ukens E24-podden forteller Aker-sjef Øyvind Eriksen om sine 10 år i jobben, det tette forholdet til Røkke, oljeeventyret Aker BP og oljesatsingen i Ghana.

– SANNSYNLIGVIS DEN VIKTIGSTE TRANSAKSJONEN: Aker-sjef Øyvind Eriksen (t.h.) legger ikke skjul på at avtalen med BP og konsernsjef Bob Dudley for å skape Aker BP har vært avgjørende. Her er de to avbildet i 2016 på Fornebu.
Publisert:

– Tiden har gått fort, sier konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker, industriselskapet der Kjell Inge Røkke er største aksjonær.

Selv om Eriksen har jobbet med Røkke siden midten av 90-tallet er det nå 10 år siden Øyvind Eriksen i januar 2009 tok over sjefsstolen i Aker etter Leif-Arne Langøy. I et eksklusivt intervju med E24-podden forteller Eriksen om de største bragdene, opp- og nedturer, det nye oljeeventyret i Ghana og forholdet til Røkke:

–Vi har jobbet sammen i snart 23 år og vi kjenner hverandre godt (...) Kjell Inge er unik person med ideer og en gjennomføringskraft som jeg ikke har møtt noe annet sted, sier Eriksen i intervjuet og beskriver Røkke som et «idésenter».

Da Røkke nylig feiret 60 år ble det laget en sang av Oral Bee, Didrik Solli-Tangen og Mr. Pimp Lotion som fikk mye omtale. I sangen omtales det blant annet hvordan Røkke kjørte blå Lamborghini på 80-tallet.

– Blir det en markering av at du har vært sjef i 10 år, og blir det en ny sang eller en blå Lamborghini?

– Vi markere med å gyve løs på nye oppgaver, så det blir ikke så mye festivitas, humrer Eriksen.

– Har det alltid vært deg og Aker, eller har du pønsket på å gjøre noe annet en dag?

– Nei, det har jeg aldri tenkt på. Jeg ser på Aker som en livsoppgave. 10 år har gått i en fei og jeg har fortsatt veldig mye å gi, sier Eriksen.

Hør E24-podden: Øyvind Eriksen om Ghana, Røkke og industrieventyret Aker BP

Her er et knippe av sakene som har pågått i Aker de siste 10 årene:

Drømmen om et oljeselskap

Det kanskje største og viktigste Aker har fått til de siste årene er oppbyggingen av oljeeventyret Aker BP, som er blitt en pengemaskin for både Aker, BP og andre aksjonærene.

Aker BP utgjør alene rundt to tredjedeler av alle verdiene i Aker i dag.

Aker-sjefen beskriver selv fusjonen mellom Akers oljeselskap Det norske og BPs norske virksomhet i 2016 som «sannsynligvis den viktigste» transaksjonen i Akers historie.

Selv om Aker har brukt flere år på å bygge opp Aker BP til det selskapet er i dag, går Røkke og Eriksens oljedrøm mye lenger tilbake enn fusjonen mellom Aker Exploration og Det norske i 2009, får vi høre i intervjuet.

– En av de første samtalene mellom Kjell Inge og meg som jeg husker fra 1995, da vi første gang møttes, handlet nettopp om drømmen om en dag å bli en betydelig produsent av olje og gass på norsk sokkel. Fra den første tanken til der vi er i dag har det vært mange initiativer og tanker.

Mens utviklingen fortsatt går fort i Aker BP, har Eriksen og Røkke også satt i gang en oljesatsing i Ghana, under navnet Aker Energy. Aker har forsøkt seg tidligere, men i 2010 trakk myndighetene tilbake lisensen.

E24 intervjuet Øyvind Eriksen rett før Aker Energy slapp de siste boreresultatene, men disse bekreftet bare ambisjonene Aker har hatt og snakket om det siste året.

– Hvorfor er dere trygge på at det går bedre denne gangen?

– Ghana er et veldig annerledes land enn Norge og ting har en tendens til å ta litt mer tid enn vi er vant til. Aker bringer til Ghana en kompetanse, teknologi og gjennomføringsevne som landet sårt trenger for omsider å få en kontantstrøm fra sine enorme naturressurser.

– Så langt opplever jeg at Akers comeback i Ghana blitt ønsket velkommen og at det er en sterk vilje hos lokale myndigheter å hjelpe oss slik at vi lykkes denne gangen, legger han til.

Les også

Aker Energy har boret den første av tre brønner i Ghana: Innen 80 dager skal utbyggingsplanen være klar

Overtok roret under finanskrisen

Øyvind Eriksen tok over formelt 1. januar 2009 og både Aker, næringslivet og hele verden sto den gangen midt oppe i stormen som hadde blitt skapt av finanskrisen.

– Hvordan sto det til i Aker da du overtok, var det en sårbar situasjon?

– Vi var sterkt preget av finanskrisen og den kom på et tidspunkt der vi hadde mange selskap som var i en utviklingsfase. Selskaper som Aker Drilling, Aker Exploration, Aker BioMarine og andre krevde mer kapital og mer tid enn vi opprinnelig hadde sett for oss. Så vi måtte håndtere en utvikling i oppstartsselskaper samtidig som markedene var preget av usikkerhet.

– Det ga oss også en mulighet til å snu flere steiner enn vi ellers hadde gjort og etablere en ny retning, ikke bare for Aker ASA men også for flere av porteføljeselskapene. Ut av det kom blant annet en suksessbedrift som Ocean Yield.

– Kunne hele lasset veltet?

– Jeg oppfattet aldri at Aker var i en så kritisk situasjon og kjernen var robust, men endringene var nødvendig for å skape de verdiene vi har klart å skape i årene som fulgte.

Hør E24-podden: Øyvind Eriksen om Ghana, Røkke og industrieventyret Aker BP

– Det var en viktig oppgave å styrke tilliten

For Aker-sjefen har eierstyring og en profesjonalisering av eierskapet til Aker vært et viktig prosjekt i tiden hans som konsernsjef.

I alle år har begrepet «Røkke-rabatten» blitt brukt om Akers aksjekurs, som refererer til forskjellen mellom den verdijusterte egenkapitalen som ligger i Aker og eiendelene, og den faktiske aksjekursen.

Aksjekursens rabatt varierer, men historisk har det vært rettet kritikk mot Kjell Inge Røkke og Aker for måten det har blitt oppfattet at de har behandlet småaksjonærer. Dette ønsket Røkke og Eriksen å gjøre noe med, ifølge Eriksen:

– For 10 år siden var det ikke bare jeg som var ny i denne rollen, men Kjell Inge ble også igjen styreleder. Før vi inntok rollene brukte vi god tid på å avklare hva slags Aker vi ønsket å skape sammen. Fra første dag reposisjonerte vi Aker som et industrielt investeringsselskap. Det betyr at den daglige driften tillegger hvert enkelt porteføljeselskap, mens Aker ASA er hovedeier og en strategisk motor for hele gruppen.

– Var problemet at det for lite strukturert før og at man blandet seg for mye på kryss og tvers i det daglige?

– Noen vil sikkert huske at det var krysskoblinger mellom ulike Aker-selskaper, og uttrykt kritikk og usikkerhet om man klarte å skille mellom høyre- og venstre bukselomme. Så det var en viktig oppgave å styrke tilliten til Aker og etablere en gang for alle at vår hovedoppgave er å skape verdier for alle medaksjonærer, ikke bare for oss selv.

– Det er mange år siden jeg har hørt kritikk fra aksjonærer om at vi ikke ivaretar fellesskapets interesser, fortsetter han.

Hør E24-podden: Øyvind Eriksen om Ghana, Røkke og industrieventyret Aker BP

Les også

Torbjørn Kjus blir ny sjeføkonom i Aker

Les også

Nye boreresultater fra Ghana: Aker Energy-feltet kan bli doblet

Publisert: