Stadig færre søker oljeutdanning

Antall søkere på petroleumsrelaterte studier går ned – igjen.

OLJEBREMS: Stadig færre studenter kan tenkte seg å jobbe innenfor oljebransjen.
Publisert:

Petroleumsrelaterte utdanninger blir stadig mindre populære. Siden oljekrakket i 2014 har tallene gått nedover på antall søkere som setter oljerelatert utdanning på førsteplass.

For opptaket til høyere utdanning i 2017 går det fortsatt nedover, viser tall fra Samordna opptak.

I 2016 var det totalt 289 søkere til oljerelaterte utdanninger. Tallene fra 2017 viser en nedgang på 6,23 prosent til 271 søkere.

Kvalitet over kvantitet

Kommunikasjonssjef i Norsk olje og gass, Maiken Ree, sier til E24 at bransjen helt klart en jobb å gjøre med å tiltrekke seg flere søkere.

– Nedgangen kommer nok av de som har fulgt med på samfunnsdebatten prioriterer litt annerledes nå enn før. Det synes å være god kvalitet på søkermassen, noe som er viktig for oss, slik at vi har flere flinke teknologer og realister til fremtiden, sier Ree.

Ifølge Ree har oljenæringen et langt perspektiv og bemerker at etterspørselen etter oljestudenter kommer til å være der i årene fremover.

– Det er en kjensgjerning at det har vært et dypp i næringen, og dette har folk fått med seg. Men i oljebransjen tar det i snitt 10 år fra vi gjør oljefunn til feltet er ferdig utbygd, så her kommer vi til å trenge flere dyktige folk. Det er også flere nye prosjekter som er satt i gang, og mye arbeid som står og venter, sier Ree.

Fremtidsutsikter

– Kommer en utdanning innen oljefag til å være relevant så langt frem i tid?

–Ja, det kommer til å være. Det er også viktig å legge til at en utdanning innen teknologi- og ingeniørfag er allmennyttig kunnskap. Det kan anvendes på flere forskjellig områder. Vi har merket oss at ingeniører som har jobbet for olje- og gassindustrien har vært attraktive for andre næringer, sier Ree.

– Tror du at teknologi- og realfagsstudenter heller søker seg inn på studier som er tettere knyttet til grønn energi?

– Det er vanskelig å si hva folk tenker. Men det kommer til å være oljevirksomhet i Norge langt frem i tid, da trenger vi flinke studenter som kan komme nye smarte løsninger i alt fra utslippsreduksjon til smartere måter å produsere på.

Les også

Dette er Norges mest attraktive studie

Næringen må bli flinkere

Studentleder i Tekna, Karen Ane F. Skjennum, mener at næringen må ta ansvar for å få kvalifiserte søkere.

– Søkertallene til petroleumsrelaterte studier har falt de siste årene. Dette er en næring som vil være viktig for Norge i lang tid fremover, sier Skjennum.

Hun ber bransjen må bli flinkere på å gjøre seg mer attraktiv for spirende studenter.

– Bransjen må vise fram hvilke teknologiske utfordringer som ligger foran oss, de som er interessert i teknologi og realfag søker faglige utfordringer, sier Skjennum.

Og legger til:

– Vi har behov for personer med kompetanse innen for teknologi og realfag for å lykkes med både omstilling og verdiskapning i fremtiden.

Her er hele listen over oljefagene:

  • Universitetet i Stavanger, Ingeniørfag, Petroleumsgeologi

Førstevalg i 2016: 13 søkere

Førstevalg i 2017: 19 søkere

Endring: 32 prosent

Planlagte studieplasser i 2017: 15

  • Universitetet i Stavanger, Ingeniørfag, Petroleumsteknologi

Førstevalg i 2016: 60 søkere

Førstevalg i 2017: 42 søkere

Endring: – 30 prosent

Planlagte studieplasser i 2017: 30

  • Universitetet i Stavanger, Industriell økonomi, petroleumsteknologi

Førstevalg i 2016: 53 søkere

Førstevalg i 2017: 69 søkere

Endring: 30 prosent

Planlagte studieplasser i 2017: 20

  • Universitetet i Stavanger, Petroleumsteknologi

Førstevalg i 2016: 43 søkere

Førstevalg i 2017: 34 søkere

Endring: -21 prosent

Planlagte studieplasser i 2017: 20

  • Universitetet i Stavanger, Offshoreteknologi

Førstevalg i 2016: 17 søkere

Førstevalg i 2017: 17 søkere

Endring: 0 prosent

Planlagte studieplasser i 2017: 25

  • NTNU, Petroleumsfag

Førstevalg i 2016: 32 søkere

Førstevalg i 2017: 21 søkere

Endring: -34 prosent

Planlagte studieplasser i 2017: 25

  • NTNU, Ingeniør, olje- og gassteknologi

Førstevalg i 2016: 18

Førstevalg i 2017: 30

Endring: 67 prosent

Planlagte studieplasser i 2017: 24

  • Høgskolen i Molde, Petroleumslogistikk

Førstevalg i 2016: 23 søkere

Førstevalg i 2017: 13 søkere

Endring: – 43 prosent

Planlagte studieplasser i 2017: 30

  • Universitetet i Bergen, Petroleums- og prosessteknologi

Førstevalg i 2016: 30 søkere

Førstevalg i 2017: 26 søkere

Endring: -13 prosent

Planlagte studieplasser i 2017: 30

Sum antall førstevalgsøkere i 2016: 289

Sum antall førstevalgsøkere i 2017: 271

Endring: – 6,23 prosent

Alle tall fra 2017 er hentet fra Samordna opptaks statistikksider. Tallene fra 2016 finner du her.

Les også

Analytiker: Oljeprisen kan stige til 120 dollar per fat

Les også

Fant olje med mye «trøkk»: – Lover godt for en utbygging av feltet

Les også

IEA: Opec-land har skrudd på oljekranen

Publisert: