Denne prisen er like viktig for Norge som oljeprisen, men nesten ingen vet hva den er

De fleste økonomisk interesserte nordmenn vet sånn cirka hvor mye oljeprisen står i. Men prisen på en kubikkmeter gass ...?

UKJENT PRIS: Hvert år flommer det over 100 milliarder kubikkmeter gass til Europa gjennom norske gassrør, men få nordmenn kan si hvilken pris forbrukere og bedrifter i den andre enden av røret betaler for landets nest største eksportvare etter oljen. Dette bildet er fra Kårstø-anlegget.
Publisert:

Selv om eksport av gass i kroner og øre er nesten like stort som eksporten av olje, og naturgass utgjør 22 prosent av Norges totale eksportverdi, er det veldig få nordmenn som på stående fot kan hoste opp hva den koster.

Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) er en av de:

– Det skal jeg være helt ærlig på, at jeg følger heller ikke så mye med på det. Men det som er viktig å få frem, det er at gassen betyr jo like mye – og vel så det – som oljen i Norge, sier Søviknes til E24.

Svaret er at gassprisen ligger på drøyt 5 dollar per million britiske termalenheter (mmbtu) ved National Balancing Point i Storbritannia, ifølge Platts.

Det tilsvarer rundt 1,60 kroner per kubikkmeter gass (1 mmbtu = 26,97 kubikkmeter).

– Folk vet at vi er en stor gasseksportør, og jeg tror de vet at vi er veldig viktig for Europa. Men at vi leverer 25 prosent av gassen til Europa, det tror jeg kanskje ikke alle er like klar over, sier Søviknes.

En som derimot følger gassprisen tett, og har god grunn til det, det er Torgeir Kvidal, finansdirektør i gjødselprodusenten Yara.

Som en av Europas største gasskjøpere har Yara spart mye på lavere gasspriser de siste årene.

– Ja, jeg følger med på det, og vi har folk som følger med enda nøyere enn meg. Gass er vårt viktigste råstoff, så vi kikker på gass globalt og i det europeiske markedet, sier Kvidal til E24.

Sparer mye penger

Gassprisen er mer enn halvert siden 2013.

Det har redusert Norges eksportverdi fra gass med 40 prosent i samme periode, fra 268 milliarder kroner i 2013 til 161 milliarder kroner i 2016.


– Gassen betyr jo like mye – og vel så det – som oljen i Norge

Men for gasskjøperen Yara er de lave prisene gull verdt. Selskapet bruker nemlig 160 millioner mmbtu gass i året i sin europeiske gjødselsproduksjon.

Med dagens gasspris sparer Yara mellom 8 og 9 milliarder kroner i årlige utgifter sammenlignet med prisnivået i 2013.

– Det er en hyggelig og viktig utvikling for Yara, sier Torgeir Kvidal.

– Norske borgere og staten bør kanskje være mer opptatt av den økte konkurransen på gassen, men Yara som forbruker er glad for den, sier han.

(saken fortsetter under grafikken.)

LIKE STORE: Søylene viser eksportverdien av råolje i grønt, naturgass i rødt og kondensater i lilla. I 2015 var gasseksporten verdt mer enn oljen, mens oljen igjen tok ledelsen i 2016.

Et ikke-tema

Gassanalytiker Karen Sund i Sund Energy gir råd til land og bedrifter om gassmarkedet. Hun mener prisen på gass er et ikke-tema for de fleste nordmenn.

– Når jeg holder foredrag i andre land, så kjenner de fleste prisen og har et forhold til fremtidig utvikling av den, men i Norge er det nesten ingen som kjenner gassprisen , eller hvordan markedet ser ut, sier Sund til E24.

– Hvorfor er det sånn forskjell?

– Fordi vi ikke bryr oss om gass på samme måte som olje. Tradisjonelt var gass et biprodukt som skulle «evakueres», i tillegg var kontraktene hemmelige. Men nå er det begynt å bli ganske offentlig i resten av verden, så vi burde også følge med litt mer, sier hun.

– Hvorfor mener du at gassprisen er så viktig?

– Hvis vi vil ha en forståelse av hva olje- og gasselskapene tjener i dag og fremover, så er det viktig å ha et blikk på hvilke priser produktene deres kan hente i markedet. Halvparten av eksporten fra norsk sokkel er gass, sier Sund.

Prisene utjevner seg

Konkurransen fra flytende naturgass (LNG) bidrar til at gassprisen er i ferd med å utjevne seg mellom ulike regioner, og det påvirker også prisen på norsk gass til Europa.

Les mer: IEA vil ha mer norsk gass tross lave priser: –Ingen dårlig deal for Norge

– Det har vært store regionale prisforskjeller på gass. Dette er i ferd med å endres på grunn av økt tilbud av LNG. Nå er det i stor grad fraktkostnadene som utgjør de regionale forskjellene i pris. På sikt til Europas priser trolig ikke kunne ligge høyere enn andre steder, fratrukket fraktkostnaden for LNG, sier Torgeir Kvidal i Yara.

– Gassmarkedet er nok mindre transparent og med større regionale forskjeller enn olje, men det blir gradvis mer transparent og globalt, sier han.

STOREKSPORTØR: Gass fra Ormen Lange-anlegget i Nyhamna i Aukra kommune på Romsdalskysten sender gass gjennom Langeled-rørledningen til Easington i Storbritannia.

Større konkurranse

Europas gasskonsum vil trolig holde seg flatt de neste 20 årene, ifølge Det internasjonale energibyrået. Samtidig øker konkurransen for norsk gass, både fra russisk rørgass og LNG fraktet med skip, og det kan dempe gassprisen.

– Det tror jeg vi bare må venne oss til, sier Nordea Markets-analytiker Thina Saltvedt til E24.

– En av de store konkurrentene er skifergass. USA har fjernet eksportbarrierene, og det kommer mer på markedet. Også Australia og Qatar har økt tilgjengeligheten, og presser prisene. Vi må bare vise at vi kan kutte kostnadene og tåle lave priser, sier hun.

Storselgeren Statoil

Norske Statoil er en av de største selgerne av gass i Europa, hvor det er mer enn 100 millioner gasskunder. Mye av gassen går til oppvarming av bygninger og matlaging, mens en del går til kraftproduksjon og en del til industrien.

– Det er sant at få nordmenn vet hva gassprisen er. Det skyldes nok at gass ikke prises på samme måte som olje, og ikke er en like global vare, sier Statoil-talskvinne Elin Isaksen til E24.

– Gassprisen varierer blant annet avhengig av geografi og ressurstilgangen i ulike områder. Folk i Norge har kanskje ikke det forholdet til gass som folk i Europa der det brukes til kraftproduksjon og oppvarming. Vi bruker lite gass selv, sier hun.

Men gassprisen er viktig, også for Statoils lønnsomhet, påpeker hun.

– Vi skal ikke på noen som helst måte undervurdere den, sier Isaksen.

(saken fortsetter under grafikken.)

TRENGER GASS: Disse grafene fra Statoil viser forventet gassproduksjon og etterspørsel i Asia, Amerika og Europa.

Vanskelig å finne

Det å finne gassprisen kan være krevende.

Det er flere sentrale prisingspunkter i Europa, som britiske NBP og nederlandske TTF, og det er ikke så mange nettsteder som oppgir løpende og historiske gasspriser. Men man kan finne priser hos tjenester som Platts, eller på børser som EEX eller ICE.

Gassen prises også på en mengde ulike måter. Mens oljeprisen er i dollar per fat, oppgis europeiske gasspriser ofte i dollar per mmbtu, eller euro per megawattime, eller kroner per kubikkmeter.

– Tradisjonelt er naturgass priset i dollar per millioner britiske varmeenhet (mmbtu), men britene foretrekker pence per varmeenhet, sier Sund.

– Resten av EU bruker euro per megawattime, mens Russland og det østlige Europa ofte bruker dollar per 1.000 kubikkmeter. I Norge opererer vi med kroner per kubikkmeter de gangene vi snakker om gassverdier, men mye av offentlig kommunikasjon bruker oljeekvivalent-volumer og ingen pris, sier hun.

Eksportverdien for gass i 2016 var 161 milliarder kroner, mot 188 milliarder for olje.

Året før var første gang at eksportverdien av gass var høyere enn olje, 221 milliarder mot oljens 197 milliarder kroner.

Publisert: