Opec enig om oljeavtale: – Utrolig positivt for norske oljeaktører, norsk økonomi og norske kroner

Dagens Opec-avtale skaper større forutsigbarhet og reduserer nedsiderisikoen i oljemarkedet, mener analysesjef.

ENIGHET: Saudi Arabias oljeminister Khalid al-Falih snakker med journalister i forbindelse med Opec-møtet i Wien. Landet var pådriver for økt oljeproduksjon, og fikk det som de ville.
Publisert: Publisert:

Opec annonserte fredag ettermiddag at organisasjonens medlemsland skal øke oljeproduksjonen, hvilket tas positivt imot i markedene.

– De har sagt at det blir mer olje på kort sikt. Det er klart at dette gjør at oljeprisen ikke vil gå rake veien til 100 dollar per fat, men samtidig har de en reservebuffer de kan putte inn i markedet ved behov, sier råvareanalysesjef Bjarne Schieldrop i SEB til E24.

I kommunikeet som ble sendt ut i etterkant av møtet, viser Opec til at de har «overoppfylt» den opprinnelige kuttavtalen, som skulle holde tilbake 1,2 millioner fat per dag fra markedet.

Oppnåelsesgraden var på 152 prosent i mai, mens man nå tar sikte på 100 prosent innen 1. juli.

– Nedsiderisikoen avtar fordi de får enda bedre kontroll. Det blir lett for dem å kutte én million fat igjen hvis det skulle trengs, sier Schieldrop, og sammenligner med at sentralbankene ønsker å heve renten for å ha større manøvreringsrom.

Han mener også at avtalen gir utsikter til jevn produksjon fra Opec og deres samarbeidsland.

– Dette skaper større trygghet for at oljeprisen ikke vil falle tilbake til 50 dollar, og veldig trygghet for investeringene i for eksempel Nordsjøen. Det fører til at de lengre oljekontraktene løfter seg, som igjen gir signal om et oljemarked med fotfeste. Utrolig positivt for norske oljeaktører, norsk økonomi og norske kroner, sier Schieldrop.

Under millionen

Flere av aktørene som var til stede på Opec-møtet meldte at avtalen i praksis innebærer produksjonsøkning på rundt én million fat per dag, deriblant Saudi-Arabias energiminister Khalid al-Falih.

Det er imidlertid ikke noe slikt konkret tall i den offisielle kommunikasjonen fra Opec.

Schieldrop viser til at Opec, produserte rundt 2,5 millioner fat mindre i mai i år, sammenlignet med nivået i oktober 2016, eksklusive Libya og Nigeria.

– Dette betyr at det er rom for Russland, Saudi-Arabia og De forente emirater til å øke produksjonen, sier han.

Schieldrop anslår dette «rommet» til å være på mellom 700.000 og 800.000 fat.

– Ikke fullt så «bullish» som det første inntrykket man fikk før pressekonferansen, sier Schieldrop, men viser til at andre land nå vil kunne kompensere for bortfall av iransk olje og videre nedgang i Venezuela.

Fjerner kvotene

Den norske analysesjefen har nemlig bitt seg merke i at Opec fjerner de individuelle kvotene hvert land fikk under den opprinnelige avtalen.

– Dette fjerner mye av usikkerheten rundt Iran, sier Schieldrop.

Iran hadde opprinnelig en kvote å forholde seg til, men er som kjent igjen rammet av amerikanske sanksjoner som ventelig vil begrense deres tilgang til det internasjonale markedet.

I tillegg til Iran, har det også vært bekymringer knyttet til Venezuela, som opplever kraftig fallende produksjon.

Les på E24+

Det nye Opec søker stabilitet – på bakrommet er splittelsen enorm

– Jeg tror det ble en altfor stor hemsko med individuelle kvoter når noen av medlemslandene har så store problemer som Venezuela har hatt, sier Schieldrop.

Vil forhindre skvis

Det var i forkant av møtet kjent at Saudi-Arabia og Russland var pådrivere for å øke produksjonen igjen. Begge disse har holdt tilbake kapasitet.

– Jeg tror Russland presset veldig hardt på for å komme tilbake i markedet igjen, og Saudi-Arabia har nok vært veldig bekymret for et altfor stramt marked i andre halvår 2018, hvor oljeprisen kunne blitt trykket opp til 100 dollar, sier Schieldrop.

Dette ble bekreftet av al-Falih i dag.

– Vi ønsket å forhindre knapphet og en skvis tilsvarende som den vi så i 2007-2008, sa han, og viste til en situasjon der oljeprisen skjøt i været og nærmet seg 150 dollar fatet.

Frykten er at for høy oljepris ville kunne ramme både etterspørselen etter olje og den globale veksten.

Schieldrop tror nå vi vil se en gradvis og markedstilpasset produksjonsøkning. Med mindre det skulle skje noe uforutsett.

– Men ser man på situasjonen i Venezuela, risikerer man at produksjonen kollapser totalt over natten. Det er en stor mulighet. Det er klart at om Opec var i en posisjon der de ikke kunne justere for sånne ting, ville man fått et ekstremt stramt marked, sier han.

Les også

Oljeopptur på Oslo Børs etter Opec-avtale

Les også

Opec-enighet om ny oljeavtale

Publisert:

Her kan du lese mer om