Equinor vil bruke 42 til 84 millioner kroner årlig på å hindre avskoging

Equinor har allerede et mål om å kutte 3 av de 15 millioner tonnene som slippes ut årlig fra selskapets olje- og gassproduksjon. Nå vil selskapet kutte 1 million tonn til ved å investere i bevaring av regnskog.

SKOGENS MANN: Konsernsjef Eldar Sætre i Equinor, statsminister Erna Solberg og sekretæren for FNs rammekonvensjon om klimaendringer, Patricia Espinosa, møtte pressen på Equinors høstkonferanse på Det Norske Teatret i Oslo tirsdag for å snakke om regnskogsatsingen.
Publisert:

– De viktigste klimatiltakene for Equinor vil fortsatt være å redusere utslippene fra vår produksjon av olje og gass, og betydelig vekst innen fornybar energi. Men for å begrense de menneskeskapte klimaendringene må vi alle gjøre mer, sier konsernsjef Eldar Sætre i Equinor.

Tirsdag slapp selskapet nyheten om at de er villige til å investere i redusert avskoging. Tanken er å kutte like mye utslipp fra dette som selskapet i dag slipper ut i områder der de hverken må betale CO₂-avgifter eller omfattes av et kvotesystem.

Før dette kan skje må man imidlertid få på plass et velfungerende marked der private selskaper kan investere i avskogingen, understreker selskapet.

Nyheten ble sluppet i forbindelse med Equinors høstkonferanse som arrangeres i Oslo.

Equinors samlede CO₂-utslipp fra egenoperert virksomhet har svingt fra 15,1 millioner tonn i 2013, opp til 15,4 millioner tonn i 2015 og ned til 14,9 millioner tonn i 2017, ifølge selskapets egne utslippstall.

Det er bare rundt av 1 av disse 14,9 millioner tonnene som skjer i områder der utslippene ikke er underlagt en eller annen form for CO₂-skatt eller -avgift, eller EUs kvotesystem.

Les også

Equinor kjøper seg opp i solenergiselskap

Kommer på toppen av dagens kutt-mål

Under pressekonferansen fikk Equinor-sjefen om når han tror satsingen kan begynne og hva det vil koste:

– Først må vi se at markedsmekanismene faller på plass. Jeg håper det kan skje neste år, svarte Eldar Sætre og fortsatte:

– Vi har snakket om rundt en million tonn CO₂, og spørsmålet er hva prisen vil bli. Jeg er ikke sikker ennå, men basert på historiske erfaringer kan man anslå et sted mellom 5 og 10 dollar per tonn potensielt.

Målt i norske kroner snakker man altså om en årlig kostnad på mellom 42 og 84 millioner kroner, basert på dagens dollarkurs.

Til sammenligning regner Equinor med å investere totalt 10 milliarder dollar i virksomheten totalt i år, noe som altså tilsvarer 84 milliarder eller 84.000 millioner kroner med dagens kurs.

Regnskogsatsingen skal imidlertid ikke komme istedenfor andre kutt, men i tillegg til de tre millioner tonn med CO₂ i årlig utslipp som Equinor har sagt de vil kutte frem mot 2030.

– Dette skal ikke avsettes mot våre andre utslipp i det hele tatt. Vi vil fortsette å betale CO₂-avgifter og opprettholder de eksisterende målene våre i alle ledd av virksomheten, understreker Eldar Sætre.

– Er reduksjon i CO₂-utslippet deres viktig økonomisk sett og konkurransemessig, gitt at dere nå vil redusere utslippene med ytterligere en million tonn årlig?

– Vi tror definitivt at CO₂-avtrykket i økende grad vil være konkurransemessig fortrinn. Vi mener jo også at det er moralsk riktig og viktig, men det er også økonomisk og strategisk viktig. Vi tror utslipp i økende grad vil bli skattlagt fremover, sier Eldar Sætre.

– Hvordan ligger dere an med å nå målet om tre millioner tonn kutt innen 2030?

– Det er jeg helt sikker på at vi skal nå. Vi jobber blant annet med å elektrifisere flere felt på norsk sokkel, men dette skjer gjennom en kombinasjon av større og mindre grep, sier Bjørn Otto Sverdrup, direktør for bærekraft i Equinor til E24.

Les også

Fersk klimarapport: Oljeselskapene gjør for lite

Venter på et rammeverk

Eldar Sætre sa at selskapet sammen med flere andre aktører lenge har sagt at de ønsker en global CO₂-pris, slik vi har en CO₂-avgift i Norge som oljeselskapene på sokkelen må betale for sine utslipp.

Siden dette ennå ikke er en realitet, vil selskapet altså satse på andre tiltak som kutter utslipp, men før regnskogsatsingen kan bli en realitet må det en markedsordning på plass.

– Vi prøver med dette å gi en håndsrekning for at vi får til et rammeverk som gjør at privat kapital kan bidra til redusert avskoging, sier bærekraftsdirektør Bjørn Otto Sverdrup.

– Vi trenger klare og tydelige standarder for at dette kan skje på en ansvarlig og transparent måte, som der man knytter sammen landeier, det aktuelle landet og en tredjepartsaktør som oss. For oss er det også veldig viktig at bevaring av regnskog skjer på lokalt initiativ, med lokal kontroll, fortsetter Sverdrup.

Under pressekonferansen tirsdag morgen påpekte statsminister Erna Solberg at norske myndigheter siden et stortingsvedtak i 2007 gjennom regnskogsatsingen har brukt penger på å redusere avskoging og dermed unngå at skog hugges, og CO₂ frigis til atmosfæren.

– Innsatsen får oppmerksomhet men er fortsatt underfinansiert, sa statsministeren om regnskogsatsingen globalt.

– Jeg vil gratulere Equinor, både for å skattlegge sine utslipp internt der et ikke er en CO₂-pris, og for at de nå annonserer en satsing på regnskog, fortsatte hun.

Fra miljøbevegelsens side har mange samtidig vært kritiske til at Norges import av biodrivstoff basert på palmeolje bidrar til at mye regnskog hugges ned for å kunne plante opp plantene som brukes i slikt biodrivstoff, og at man dermed oppveier mange av de gode resultatene fra regnskogbevaringen andre steder.

Les også

IEA frykter CO2-vekst til 2040: – En stor kollektiv fiasko

Les også

Skal bygge sitt fjerde Sverdrup-understell for 900 mill.

Les også

Har funnet mer olje ved Johan Castberg

Publisert:

Her kan du lese mer om