Oslo Børs’ nye ESG-indeks: – Dette er ikke en «grønn» indeks

Selskaper med store karbonutslipp er en del av den nye ESG-indeksen på Oslo Børs. – Dette er en indeks der man ikke vil finne helgrønne selskaper, sier sjef for bærekraftige investeringer.

– Vi mener det er veldig fornuftig at det kommer en slik indeks, forteller Sigrid Wilter Slørstad, sjef for bærekraftige investeringer i Nordea.
Publisert: Publisert:

Den nye ESG-indeksen på Oslo Børs ble lansert i forrige uke.

Ifølge Børsens nettsider inneholder indeksen 40 selskaper som «demonstrerer best miljø-, samfunns- og selskapsstyringspraksis» blant selskapene.

Med andre ord – en samling av de 40 største selskapene i Norge som scorer best på ESG.

– Jeg vil poengtere at dette ikke er en «grønn» indeks, men en ESG-indeks der man ikke vil finne helgrønne selskaper, understreker Nordeas sjef for bærekraftig investering, Sigrid Wilter Slørstad.

Les på E24+

Børsens nye ESG-indeks er ikke indeksen for den helgrønne investor (+)

Karbonverstinger på topp

Blant tungvekterne i indeksen finner man oppdrettsselskapet Mowi, gjødselprodusent Yara, Telenor, DNB og aluminiumsprodusenten Norsk Hydro.

Yaras gjødselaktivitet bidro til over 75 millioner tonn med karbonutslipp i 2021 alene. Dette er mer enn Norges totale utslipp på 49,3 millioner tonn i fjor.

Sjef for bærekraftige investeringer i Nordea, Sigrid Wilter Slørstad.

Mowi og Norsk Hydro hadde et karbonutslipp på henholdsvis 2,1 og 11,3 millioner tonn i fjor.

– Absolutte utslipp i seg selv er ikke nødvendigvis et godt mål på hvordan et selskap jobber med bærekraft, og sier heller ingenting om selskapets målsettinger knyttet til utslippskutt i fremtiden og troverdigheten av disse, poengterer Slørstad.

– Dette er selskaper som er vurdert på grunnlag av hvordan de tar et bærekraftig hensyn ved å blant annet gjøre endringer i forretningsmodellen, som igjen kan gi større effekter på sikt.

Av de fem selskapene som har blitt vektet tyngst i den nye indeksen er det kun DNB som har en lav ESG-risiko, ifølge data fra Sustainalytics.

Les også

FNs klimapanel: Rødt kort til utslippslandene

– Ikke overrasket

Slørstad påpeker at i tillegg til å stille konkrete klimakriterier, har selskapene blitt vurdert på hvor gode de er til å jobbe med bærekraft i en «bred kontekst», samt hvordan de håndterer og reduserer bærekraftsrisiko.

– Fordi jeg kjenner kriteriene, er jeg er ikke overrasket over innholdet, sier hun.

– Jeg tenker den vil være med på å øke fokuset på minimumsstandarden for blant annet sosiale forhold, selskapsstyring, og hvordan selskapene rapporterer om eget arbeid innen bærekraft.

Les også

Flere universiteter forpliktet seg til å være Equinors heiagjeng

Den nye ESG-indeksen har blitt lansert i to ulike versjoner, en som inkluderer alle de 40 selskapene, samt en versjon som ekskluderer fossile selskaper.

– Vi har selv satt konkrete klimamål og investerer ikke i fossile selskaper som ikke er i tråd med Parisavtalen. Derfor er ikke selskaper som Equinor og Aker BP med på den strengeste versjonen av indeksen, sier Slørstad.

Kiran Aziz er sjef for ansvarlige investeringer i KLP.

– Viktig med en helhetlig tilnærming

– Alle initiativ som er med på å synliggjøre selskaper som har en tydelig ESG-profil, er i utgangspunktet positivt, skriver sjefen for bærekraftige investeringer i KLP, Kiran Aziz, i en epost til E24.

Hun mener at bærekraftig finans er et innsatsområde for mange investorer, og at selskaper som demonstrerer gode praksiser på ESG er et viktig bidrag.

– Det er viktig å huske at store børsnoterte selskaper kan ha kritikkverdige forhold selv når de er innenfor sånne indekser, slik at det er viktig med en helhetlig tilnærming, påpeker Aziz.

– Det er mange institusjonelle investorer som har forpliktet seg til UN Global Compact-prinsippene i flere år nå slik at dette screeningskriteriet er ganske allment kjent.

Les også

Norge først ut: Blir partner i Bidens klimaallianse

Les også

Frykter ustabil energipolitikk: Ber om bredt forlik

Publisert: