Equinor stenger ned oljefelt

Neste år er det helt slutt for Veslefrikk-feltet.

Veslefrikk startet produksjonen i 1989. Nå er det slutt.
Publisert:

Etter 30 års produksjon er det slutt med oljeproduksjon på Veslefrikk-feltet, skriver Equinor i en pressemelding. Feltet har produsert 400 millioner fat oljeekvivalenter, men våren 2022 er det hele over.

Arbeidet med å plugge brønner er startet for feltet som ble satt i produksjon i 1989. Feltet ble funnet i 1981.

– Veslefrikk var teknologisk en banebrytende utbygging som viste vei mot nye, lettere offshore-konstruksjoner etter betongmastodontenes tid i Nordsjøen, sier Geir Sørtveit, direktør for Område vest på norsk sokkel i Equinor.

Les også

Frykter stort tap for samfunnet med Wisting-utbygging

«West Vision» til Veslefrikk B

Veslefrikk var det første feltet på norsk sokkel som ble utviklet med en flytende produksjonsenhet. I 1987 ble den gigantiske oljeboreriggen «Vest Vision» til Smedvig døpt i Stavanger sentrum. Det var Hanne Beth Melberg som ønsket den nye riggen hell og lykke på ferden.

Riggen representerte det ypperste innen moderne boreteknologi.

Riggen fikk imidlertid et kort liv som leterigg, for Statoil kjøpte den fra Smedvig og fikk navnet Veslefrikk B - og var altså den flytende produksjonsenheten som den gang var banebrytende på norsk sokkel. Smedvig fikk på sin side kontrakt for bemanning av maritimt mannskap og boretjenester.

Veslefrikk B er tilknyttet den faste brønnhodeplattformen Veslefrikk A, og i 2002 ble feltet også vertskap for Huldra-plattformen med delt kontrollrom og bemanning, samt prosessering av kondensatet fra den nå nedstengte feltet.

«West Vision» ble døpt i Stavanger sentrum i 1987. Statoil kjøpte riggen og brukte den som Veslefrikk B.
Les på E24+

Nå ringer alarmklokkene for mangel på fagarbeidere

20 milliarder kroner

Feltet skulle egentlig produsere til 2009 da det ble vedtatt, men investeringer og videreutvikling førte til en langt lenger produksjonsperiode. Rundt 20 milliarder kroner har Equinor og partnerskapet investert i prosjektet.

– I de senere år er det gjort en formidabel jobb med å effektivisere driften på Veslefrikk, for å forlenge levetiden og maksimere verdiskapingen. Når feltet blir stengt ned vil Veslefrikk ha produsert over 400.000.000 fat oljeekvivalenter. Dette tilsvarer energibehovet i 22 år for alle Norges eneboliger og har skapt store verdier for Equinor, partnere, eiere og samfunn, avslutter Sørtveit.

Les også

Norge må forsvare forskjellsbehandling av nordsjødykkere

Opphogging

Veslefrikk B tas i 2022 til land for opphogging, mens Veslefrikk A fjernes i 2025/2026. Totalt skal 24 brønner plugges på Veslefrikk-feltet. Videre skal det i løpet av 2021 deles ut kontrakter for fjerning av plattformen Veslefrikk A, med påfølgende opphogging og resirkulering, opphogging av Veslefrikk B, og arbeid på havbunnen i forbindelse med rengjøring og frakobling av eksportrørledningene.

Les også

Bekymret etter alvorlige oljehendelser: – Det er urovekkende

Konsekvensutredning er gjennomført og avslutningsplan for Veslefrikk ble sendt myndighetene høsten 2020. Det er det nyopprettede forretningsområdet Field Life Extension (FLX) som i Equinor har konsernansvar for å gjennomføre avviklingsprosjekter for Equinor på norsk sokkel.

– Som største operatør har vi mye infrastruktur som etter hvert må avvikles på norsk sokkel. Vi har solid prosjektkompetanse på området, og har utarbeidet gode planer for å fjerne Veslefrikk på en sikker og effektiv måte. Det viktigste for et vellykket fjerningsprosjekt er at vi ikke har personskader, alvorlige hendelser, eller utslipp til miljø, sier Camilla Salthe, direktør for FLX i Equinor.

Publisert: