Miljødirektoratet politianmelder Equinor etter Mongstad-utslipp: Miljøvernministeren svært kritisk

Forurensningen som har pågått ved Equinors store landanlegg på Mongstad er så alvorlig at norske myndigheter har politianmeldt selskapet. Equinor får krass kritikk fra øverste politiske hold.

Illustrasjonsbilde fra Mongstad utenfor Bergen
Publisert:

NB! Saken er oppdatert med uttalelser fra Miljødirektoratet.

«Miljødirektoratet ser på situasjonen på Mongstad som svært alvorlig», skriver klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn (V) i et ferskt brev til stortingsrepresentant Lars Haltbrekken.

Der kommer det også frem at statsråden «er kjent med at Miljødirektoratet har anmeldt Equinor Mongstad til politiet».

Brevet ble først omtalt av Dagens Næringsliv.

– Det er en vel av vårt ansvar som miljømyndighet å følge opp hvis det er alvorlige brudd på miljøregelverket. Så får politiet etterforske og vurdere et eventuelt strafferettslig ansvar i saken, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet, til E24.

Direktoratet ble orientert om utslipp på det enorme landanlegget av Equinor i februar. I juli skjedde det et nytt og akutt utslipp.

Utover året fulgte direktoratet opp saken og i oktober varslet de Equinor om at de ville komme med et pålegg. Pålegget ble vedtatt i november.

Les klima- og miljøvernministerens brev her

– Anmelder kun de mest alvorlige tilfellene

Anmeldelsen kommer etter at miljøvernorganisasjonen Bellona i november politianmeldte oljegiganten for forholdene på raffineriet og landanlegget.

Statsråd Rotevatn beskriver det som «en omfattende forurensning av olje i grunn» og at han ser på det som har skjedd på Mongstad «som svært alvorlig».

En klokkeklar statsråd gjør det klart at han «forventer at Equinor rydder opp i alle forhold som er i strid med forurensningsregelverket».

Politianmeldelsen av Norges største selskap gjelder tre spesifikke forhold, ifølge direktoratet:

  • For ulovlig utslipp olje til grunnen, som har pågått over tid.
  • For et akuttutslipp i juli i fjor av rundt 18.000 liter olje til grunnen og til sjøen
  • For ulovlige utslipp av fluorholdige klimagasser (f-gasser)

«De viser til at det er flere ulike brudd på ulike deler av Miljødirektoratet sine krav som hver for seg er alvorlige nok, og som til sammen gir et inntrykk av at virksomheten har manglet kunnskap om regelverket», skriver statsråden videre.

Ellen Hambro i Miljødirektoratet forklarer hvorfor de gikk til det skrittet å politianmelde:

– Vi anmelder kun de mest alvorlige forholdene, sier Hambro og utdyper:

– Vi sørger alltid for oppfølging i forvaltningssporet, for eksempel gjennom pålegg. Ved alvorlige brudd på regelverket som er straffesanksjonert etter loven er det vårt ansvar å ta det til politiet.

Les også

Bellona anmelder Equinor for grov miljøkriminalitet etter granskingsrapport

– Vi vil bidra med all nødvendig informasjon

Eskil Eriksen, talsperson for Markedsføring, midtstrøm og prosesseringsvirksomheten i Equinor opplyser til E24 at selskapet ble varslet om anmeldelsen denne uken.

– Vi vil bidra med all nødvendig informasjon i myndighetenes videre oppfølgingen av saken. Dette er hendelser som vi tar svært alvorlig og som vi har fulgt opp grundig med tiltak og læring for unngå tilsvarende hendelser, sier Eriksen.

Han sier at det har blitt gjennomført «flere utbedringer og tiltak» på Mongstad allerede og at «forbedringsarbeidet på anlegget vil fortsette», både for å følge opp selskapets egen granskingsrapport og pålegget fra Miljødirektoratet.

– Vi gjennomfører også en verifikasjon på Mongstad og landanleggene våre som skal sikre at alle gap og avvik fra tilsyn og granskinger blir fulgt opp og lukket med kvalitet, sier Eriksen.

– Sannsynligvis foregått over svært lang tid

Equinor ferdigstilte i november en intern granskingsrapport. Selskapet skrev da at det var i starten av 2020 at de hadde blitt kjent med at det var tilsig av oljeholdig vann fra raffineriet og ned i grunnen og til sikringsbassenget.

– Equinor satte, da forholdet ble kjent, straks i verk tiltak for å begrense konsekvensene av oljetilsiget. Oljen i grunnen rundt sikringsbassenget har nå blitt samlet opp. Alle kilder vi har funnet til lekkasjer er utbedret, og oljeverdier ut fra vannrenseanlegget er tilbake til normalnivået, sa direktør for Markedsføring, prosessering og handel Irene Rummelhoff, i november.

Ifølge selskapet har man samlet opp 112 kubikkmeter olje og fjernet dette fra området.

«Granskingsrapporten viser at oljetilsiget ikke kan knyttes til en spesiell hendelse, men at det skyldes tilsig fra dreneringssystemet for oljeholdig vann, samt flere små, historiske utslipp fra drift og vedlikeholdsrutiner og hendelser», skrev Equinor.

Klima- og miljøvernministeren peker i sitt brev på at granskingsgruppen har «klassifisert hendelsen med høyeste alvorlighetsgrad».

I tillegg påpeker han at «siden analyser av oljen viser en blanding av ulike komponenter, har dette sannsynligvis foregått over svært langt tid».

Les også

Equinor-topp erkjenner omdømmetap. Her er kriseplanen.

La frem kriseplan i desember

I fjor var det en rekke kritiske og alvorlige hendelser som tårnet seg opp for Equinor. Dette har fått flere til å komme med sterk kritikk av selskapet og måten de drifter ulike anlegg.

I desember gikk konserndirektør Irene Rummelhoff, som har ansvaret for alle landanleggene til Equinor, ut og presenterte en kriseplan for å håndtere alle hendelsene.

– Jeg tror det har påvirket vårt omdømme negativt, sa Rummelhoff til E24/Aftenposten og la til:

– Her må vi sette i gang en plan for å løfte sikkerheten.

– Vurderer Miljødirektoratet flere anmeldelser av Equinor?

– Jeg ønsker ikke å kommentere det før det eventuelt skjer, sier Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

– Vet vi om det er en sammenheng eller tilfeldig at det skjedde så mange alvorlige hendelser ved Equinors anlegg på kort tid?

– Det er ikke min jobb å spekulere i de ulike forholdene. Når det gjelder Mongstad konkret så er mangelfullt vedlikehold en av årsakene til saken, sier Hambro.

– Er dette også tilfellet på de andre anleggene?

– Det er snakk om separate virksomheter og det kan være ulik kultur på Equinors ulike anlegg. På Mongstad ser vi flere ulike brudd på regelverket og deler av dette skyldes manglende vedlikehold, sier Hambro.

Publisert: