Dette tjener de norske oljetoppene

Helge Lund gikk opp i lønn, mens Torstein Sanness gikk ned.

LØNNSTOPPEN: Disse lederne av norske operatørselskaper var på lønnstoppen i 2013. Torstein Sanness, norgessjef i Lundin (f.v.), Steinar Våge, toppsjef i ConocoPhillips Norge og Statoil-sjef Helge Lund.
Publisert:

Fredag 17. oktober publiseres skattelistene for inntektsåret 2013.

Teknisk Ukeblad har gått gjennom regnskapene til de største operatørselskapene på norsk sokkel for å se hva de betalte toppledelsen i 2013.

Les også: Så lang tid bruker oljeingeniørene på å nå millionlønn

Lund øverst

Øverst på listen er Statoil-toppsjef Helge Lund, som hadde en samlet skattbar godtgjørelse på 13,8 millioner i 2013.

I 2012 var tilsvarende tall 13,3 millioner kroner, altså en økning på fire prosent.

I skattelistene for skatteåret 2012 er Lund ført opp med en inntekt på 14,4 millioner kroner, av dette betalte han 6,6 millioner kroner i skatt.

– Lederlønnsnivået i Statoil er konkurransedyktig, men ikke lønnsledende i norsk sammenheng. Det er lavt i nordisk sammenheng. Og det er svært lavt i internasjonal sammenheng, skrev styreleder i Statoil, Svein Rennemo i en kronikk på nrk.no tidligere i år.

Les også: 1 uke overtid i Nordsjøen: 82.362 kroner

Lundin reduserte

Nestemann er Lundins norgessjef Torstein Sanness. Han er oppført med en samlet godtgjørelse på 9 millioner kroner i 2013.

Sammenliknet med året før gikk godtgjørelsen hans ned med 15 prosent. I 2012 hadde Sanness en samlet godtgjørelse på 10,6 millioner kroner.

Grunnlønnen til Sanness i 2013 var 8.875.000 kroner i Lundin Norway, mens den i 2012 var 9.982.000 kroner. Teknisk Ukeblad har forsøkt å få svar på hvorfor lønnen hans gikk ned.

– På et prinsipielt grunnlag har vi ikke kommentarer til dette, skriver Frøydis Eldevik, kommunikasjonssjef i Lundin Norway i en epost.

I skattelistene for skatteåret 2012 er Sanness ført opp med en inntekt på 11,2 millioner kroner.

Ekofisk-sjefen

På tredjeplass er sjefen for ConocoPhillips Norge, Steinar Våge. I 2013-regnskapet er han ført opp med en godtgjørelse på 8,3 millioner kroner. Året før fikk han 7,1 millioner kroner, altså en økning på 16 prosent.

I skattelistene for skatteåret 2012 er Våge ført opp med en inntekt på 7,3 millioner kroner.

Fett i oljemygg

Det er ikke alltid en sammenheng mellom størrelsen på selskapet og utbetalingene til ledelsen. North Energy sitter på flere interessante lisenser i Barentshavet, men leteselskapet har ikke lykkes med å treffe kommersielle funn i flere av dem.

North Energy-sjef Erik Karlstrøm hadde i 2013 likevel til sammen godtgjørelser verdt 8,1 millioner kroner. Mesteparten er knyttet til en pensjonskostnad på 4,1 millioner kroner i 2013. Økningen i godtgjørelsen hans var på 2,7 prosent sammenliknet med året før - da han samlet fikk 7,9 millioner kroner.

Les også: Ni ganger har North Energy boret etter olje og gass siden 2007. Kun én gang har det gitt penger i kassa

Hele oversikten

Listen er basert på samlet godtgjørelse som er utbetalt i regnskapsåret 2013. Ledere som har sluttet etter at regnskapet er utarbeidet er tatt ut av oversikten.

– Lønn viktig

– Oljesektoren ligger høyere lønnsmessig enn andre sektorer også for ledere. Det er store bedrifter, og de har tradisjonelt vært veldig lønnsomme, sier professor Kjell G. Salvanes ved Norges Handelshøyskole (NHH), som blant annet forsker på arbeidsmarkedsøkonomi.

– Men vi vet ingenting om de høye lederlønningene i oljebransjen gjør at lederne her har vært mer produktive enn i andre bransjer, legger han til.

Han forteller at lønn er avgjørende for rekruttering av ledere.

– Teorien er veldig klar, skal du fange opp gode ledere, så er lønn en essensiell del. Mange andre ting spiller inn, som interessante utfordringer, men lønn er veldig viktig, sier han.

Les også:

På 80 dollar fatet er faren stor for at det kun er Sverdrup som blir bygget ut

– Hemmeligheten til høyere lønn er å ikke be om noe

Dette er de 10 rikeste i oljebransjen

Saken ble opprinnelig publisert på tu.no

Publisert: