Fra tung motgang til ny optimisme: COSL vil ansatte 180 norske riggarbeidere

Olje- og energiministeren markerer nok et lyspunkt for den norske oljenæringen etter nesten tre tunge år med nedtur. Takket være nye kontrakter vil kinesiske COSL ansette totalt 250 nye riggarbeidere når to av riggene deres skal ut av opplag på Ågotnes.

TILBAKE I JOBB: Her er COSLs (China Oilfield Services Limited) halvt nedsenkbare rigg COSL Pioneer. Riggen som ble bygget i 2010 var i arbeid frem til i fjor når Statoil kansellerte kontrakten. Etter nyttår skal den i jobb på britisk sokkel.
Publisert:

Riggselskapet COSL Drilling har vært gjennom en blytung periode de siste par årene. Selskapet ble både rammet av nedturen i oljemarkedet og en tragisk dødsulykke i romjulen 2015.

I juli meldte imidlertid COSL Drilling om at de hadde sikret kontrakter for både COSL Innovator og COSL Pioneer. Begge disse riggene ligger per i dag i varmt opplag på CCB-basen på Ågotnes utenfor Bergen.

Nå melder selskapet at de skal ansette 250 nye riggarbeidere for å bemanne opp riggene takket være de nye kontraktene. Om lag 180 av dem skal ansettes i Norge, mens rundt 70 skal ansettes i Storbritannia. De nye ansatte skal være på plass rundt årsskiftet.

– Etter at vi har vært gjennom en svært tøff periode, er det en stor glede å kunne oppbemanne våre moderne og effektive rigger. Det blir godt å få riggene og mannskapet ut på havet igjen, der de hører hjemme, sier Jørgen Arnesen, administrerende direktør i COSL Drilling Europe, i en uttalelse.

Han tar mandag imot blant andre olje- og energiminister Terje Søviknes på CCB-basen på Ågotnes for å markere nyansettelsene.

I juli ble det kjent at COSL hadde inngått en kontrakt med Lundin Norway for boreriggen COSL Innovator. Planlagt oppstart for boringen er i mars 2018. Uken før meldte COSL om en kontrakt med Nexen Petroleum for bruk av COSL Pioneer på britisk sokkel. Også her skal arbeidet starte i første kvartal 2018.

Dermed vil alle de fire riggene til COSL være i drift etter nyttår, ettersom COSL Prospector er på oppdrag i Sør-Kinahavet og COSL Promoter er i arbeid for Statoil på Troll-feltet. Selskapet har i tillegg to hotellrigger, og begge disse står fortsatt i opplag i Kristiansand.

Administrerende direktør i COSL Drilling Europe, Jørgen Arnesen, og olje- og energiminister Terje Søviknes (t.h.) ombord på COSL Innovator på CCB-basen på Ågotnes

Oljeministeren tror neste år blir bedre

Nyheten om nyansettelser står i sterk kontrast til nyhetene om COSL og næringen som har preget nyhetsbildet de siste par årene. På grunn av kansellerte kontrakter og nedgang i markedet har COSL måttet kutte nesten 500 ansatte så langt.

– Vi har sendt ut en forespørsel til tidligere ansatte og har fått svært god respons. En flottere tilbakemelding kunne vi ikke ha drømt om. Det forteller oss at arbeidsmiljøet og arbeidsplassene i selskapet er attraktive. I tillegg er det selvsagt en stor fordel å kunne få tilbake gamle kolleger, som kjenner selskapet, kulturen og riggene fra før, sier COSL-sjef Arnesen videre.

Olje- og energiminister Terje Søviknes sier til E24 at denne nyheten viser at det «også lysner i riggsegmentet», selv om det fortsatt er tøft for mange.

– COSL har vært i en posisjon der de har måttet kutte 500 ansatte, og nå kommer altså halvparten tilbake. Dette betyr veldig mye for Ågotnes og Vestlandet, og det er også et viktig symbol at rigger som er i opplag kommer seg ut til havs igjen, sier Søviknes.

Søviknes forteller at Olje- og energidepartementet akkurat har gjort oppdateringer i sine prognoser for oljenæringen i forbindelse med utarbeidelsen av statsbudsjettet for 2018 som skal legges frem i oktober.

– I prognosene som vi hadde før sommeren spådde man en fortsatt nedgang i oljeinvesteringene neste år, men i de oppdaterte prognosene for 2018 ser vi en oppgang i investeringene til rundt 125 milliarder, og deretter en jevnt stigning i 2019 og opp til rundt 140 milliarder i 2020, sier Søviknes.

– Dette er veldig positivt og det er åpenbart at flere oljeselskaper fremskynder prosjekter nå for å få tilgang på rigg- og leverandørkapasitet nå. De ser at aktiviteten vil ta seg opp i årene fremover, og ønsker derfor å få hjulene i gang og unngå prispress senere, legger han til.

Investeringstallet han forteller om er lavere enn SSBs investeringstelling, men det er fordi departementets tall da bare inkluderer investeringer til utbygging og drift, og ikke til leting.

– Leteaktiviteten ser ut til å holde seg jevn, og den kommer altså på toppen, sier Søviknes.

Les også

Ferske anslag på oljeinvesteringene: Fortsatt håp om 2018-løft

Statoil kansellerte kontrakt

Det var lille nyttårsaften 2015 at en 53-åring mistet livet ombord på COSL Innovator da riggen og Troll-feltet ble rammet av et voldsomt uvær, og store bølger slo inn over riggen. To personer ble i tillegg skadd.

I mars 2016, kort tid etter ulykken, ble det kjent at Statoil terminerte kontrakten på COSL Innovator og suspenderte kontrakten med COSL Promoter. Dette ifølge Statoil for at COSL skal kunne «gjennomføre nødvendige tiltak som må til for å oppfylle kontrakten». Begge riggene hadde egentlig kontrakter frem til 2020 med Statoil.

I juli i fjor ble det kjent at Petroleumstilsynet trakk tilbake pålegget de hadde kommet med til COSL etter granskingen av ulykken. Tilsynet mente ikke lenger at designet og dimensjoneringen av COSL Innovator ikke var i henhold til regelverket.

Tilsynet bekreftet derfor at det ikke forelå noen avvik fra byggeforskriften på riggen da ulykken skjedde. COSL Drilling har samtidig gjennomført utbedringer på riggene i etterkant av ulykken og ifølge selskapet har man også gjennomført modelltester ved Marintek i Trondheim for «å verifisere forsterkninger og beregne størrelsen på de horisontale krefter som kan oppstå fra bølger i designområdet til riggene».

COSL Drilling har gått til sak mot Statoil i kjølvannet av prosessen, og den rettslige prosessen pågår fortsatt, opplyser en talsmann for selskapet til E24 mandag.

– Hva tenker du om etterspillet etter ulykken?

– Det viktigste er at man har landet det hele og at man nå kan spore optimisme igjen når riggene kommer i arbeid. Jeg legger til grunn at sikkerheten er ivaretatt, for det har vært gjort en grundig prosess her, sier olje- og energiminister Terje Søviknes, med referanse til granskingen etter dødsulykken.

Les også

DNO-sjefen kan ha skutt gullfuglen: – Brikkene falt på plass

Les også

Nå er USA netto gasseksportør

Les også

Frykter slutten på Statoils gigantprosjekter i Norge

Publisert: