Equinor rammes av svært lave gasspriser: – Mulighet for ganske store svingninger

Svake gasspriser bidro til kraftig kutt i Equinors gassproduksjon i tredje kvartal. En bølge av flytende naturgass (LNG) skaper usikkerhet om prisene og har fått selskapet til å kutte sine prisanslag.

LAVE GASSPRISER: Equinor rammes av lave gasspriser i Europa, og reduserte gassproduksjonen på norsk sokkel i tredje kvartal. Oxford Institute of Energy Studies advarer om at gassprisene kan falle enda lavere i 2020 hvis det blir en mild vinter i Europa.
Publisert: Publisert:

I tredje kvartal lå gassprisene i Europa på under fire dollar per MMBtu, som er et uvanlig svakt nivå (se graf).

Det rammer også norske Equinors gassproduksjon. Selskapet oppnådde en noe bedre gasspris enn markedsprisen i tredje kvartal, på 5,19 dollar per MMBtu i snitt, men det er fortsatt 26 prosent mindre enn det selskapet fikk for gassen sin ett år tidligere.

Equinor produserte rundt 17 prosent mindre gass på norsk sokkel i tredje kvartal enn på samme tid året før, grunnet vedlikehold og en bevisst reduksjon på grunn av de lave prisene.

– Dette er jo en fleksibilitet vi har hele tiden, hvordan vi selger gassen vår, sier konsernsjef Eldar Sætre i Equinor til E24.

– Hva tenker du om den lave gassprisen, dere jekker ned utsiktene?

– Ja, når det gjelder det korte perspektivet handler det om å tilpasse oss til det vi faktisk ser i markedet, sier Sætre.

– Og så har vi justert det litt mer langsiktige, fordi vi ser store svingninger også i gassmarkedet, vi ser et globalt gassmarked som gir mulighet for ganske store svingninger, og gitt den svingningsusikkerheten så har vi valgt å være litt mer forsiktig utover i tid, sier han.

Den lave gassproduksjonen i Norge bidro til at Equinors totale produksjon av olje og gass falt med åtte prosent i tredje kvartal fra året før, til 1,91 millioner fat per dag.

Les på E24+

Oljebransjens største gulrot kan forsvinne. De en gang sikre støttespillerne er ikke like trofaste

FALLENDE PRISER: Det er lenge siden gassprisen i Europa (britiske NBP, blå linje) har vært så lav som nå. Fallet skyldes blant annet økt tilgang på flytende naturgass (LNG). Den grønne linjen er gassprisen ved Henry Hub i USA. Prisen er målt i dollar per MMBtu.
Les også

Les mer: Frykter ikke amerikansk gasskonkurranse

Kutter prisanslagene

Equinor har nedjustert sine anslag på gassprisen i 2025 fra 8,2 dollar per millioner britiske varmeenheter (MMBtu) til 7,0 dollar per MMBtu. For 2030 venter Equinor en gasspris på 7,5 dollar mot tidligere 8,2 dollar per MMBtu.

For amerikansk gass har Equinor redusert anslaget på prisen i 2025 til 3,1 dollar per MMBtu fra tidligere 4,1 dollar, og USA-prisen i 2030 er nedjustert fra 4,1 dollar til 3,6 dollar per MMBtu.

Equinor leverte et svakere resultat enn ventet i tredje kvartal, og kutt i selskapets anslag på olje- og gassprisene gjorde at det skrev ned verdier i blant annet USA for til sammen 25 milliarder kroner.

Les også

Equinor venter lønnsom «trippeleffekt» fra gigantfelt: – Vanskelig å få noen bedre julegave

Prisen kan falle til 2 dollar

Noe av forklaringen til de lave gassprisene i Europa er en overflod av flytende naturgass (LNG), etter at produksjonen har økt og en rekke nye eksportterminaler har kommet til de siste årene, blant annet fra USA, Australia, Qatar og Russland.

Britiske Oxford Institute for Energy Studies skriver i et notat at europeiske gasspriser potensielt kan bortimot halveres igjen til to dollar per MMBtu neste sommer. Den gjennomsnittlige månedlige gassprisen ved britiske National Balancing Point (NBP) har ikke vært under tre dollar per MMBtu siden september 2003, ifølge instituttet.

En slik utvikling i gassprisene ville kreve en mild vinter i Europa som gjorde at lagrene fortsatt var relativt fulle utpå våren, og at etterspørselen etter LNG i Asia fortsatt holder seg dempet.

«Det ville kreve at en rekke faktorer i markedet skjedde samtidig, men utsiktene til at dette skjer i 2020 er mye mer sannsynlige enn det man ville ha tenkt bare for 12 måneder siden», skriver Mike Fulwood ved instituttet i notatet.

Les også

Equinor-sjefen venter lavere olje- og gasspriser

Rammes over tid

Equinor selger gassen sin på kontrakter for leveranse neste dag, neste måned, neste sesong og om ett år. Dermed rammes ikke alle kontraktene umiddelbart av fallende gasspriser. Men over tid vil selskapet merke de lave prisene enda mer.

– Etter hvert som de kontraktene utløper, så vil vi jo i større og større grad bli eksponert for spotprisene. Så dette er mer et spørsmål om hva man tror om spotprisene fremover. Og vi mener jo at de må jo opp når du ser på det fundamentale, sier Equinors finansdirektør Lars Christian Bacher til E24.

Han avviser ikke at gassprisene kan falle noe mer, slik Oxford Institute of Energy Studies antyder. Men på litt sikt tror Equinor likevel at gassprisene vil peke oppover.

– Når vi ser på ny LNG-kapasitet som kommer inn i markedet, så ser vi at det kommer like mye ny kapasitet neste år som det som kom i år, men i 2021 er det under det halve og i 2022 er det neste ikke noe ny LNG-kapasitet. Så bildet vil måtte korrigere seg hvis du tenker at det er vekst i etterspørselen og fall i produksjonen på eksisterende felt, sier Bacher.

Les også

Les mer: – Svake gasspriser er positivt for konkurransekraften

Les også

Har skrevet ned USA-verdier for 84 milliarder kroner

Venter balansert marked

Også konsernsjef Eldar Sætre påpeker at kapasitetsøkningen i LNG-markedet vil tørke inn etter hvert, når bølgen av LNG-prosjekter er ferdig utbygget.

– Vi går mot en balansering i dette markedet, og vi tror at gassmarkedet kommer til å reflektere det ett eller to år ut i tid, sier Sætre.

Les også

Svakere enn ventet fra Equinor i tredje kvartal

Publisert: