Røkkes oljesatsing i Ghana: Vil investere 38 milliarder kroner i utbyggingen

Aker Energy har nå overlevert utbyggingsplanen for Pecan-feltet utenfor kysten av Ghana. Selskapet tror fortsatt det kan ligge en milliard fat olje i området, men i første omgang skal de hente opp en tredjedel.

BORER FORTSATT: Boreskipet Maersk Viking er hyret inn av Aker Energy for å bore i Ghana. Skipet borer for tiden en avgrensningsbrønn på Pecan Sørøst.
Publisert:

Aker Energy har nå ferdigstilt utbyggingsplanen for Pecan-feltet, tre måneder etter den opprinnelige tidsplanen.

Selskapet, som eies 50 prosent av Kjell Inge Røkke og 50 prosent av Røkke-dominerte Aker, skriver i en børsmelding at utbyggingen vil innebære investeringer på 4,4 milliarder dollar.

Det tilsvarer 38 milliarder kroner med dagens kurs.

Den regningen skal fordeles mellom operatøren Aker Energy, som eier 50 prosent, russiske Lukoil som eier 38 prosent, Ghanas nasjonale oljeselskap (GNPC) som eier 10 prosent og Fueltrade som eier 2 prosent.

Ferdigstillelsen av utbyggingsplanen markerer en milepæl for Aker-systemet som siden etableringen av Aker Energy for et drøyt år siden har jobbet i et høyt tempo. Først landet man avtalen med Hess Energy om å kjøpe deres eierandel i blokken utenfor kysten av Ghana, og deretter satte man i gang med å ferdigstille arbeidet Hess hadde påbegynt.

Samtidig som utbyggingsplanen ble utarbeidet har Aker også jobbet med mulige finansieringsløsninger for Aker Energy. En børsnotering av selskapet er et av alternativene som vurderes.

Det neste steget nå er at myndighetene skal behandle og godkjenne utbyggingsplanen. Deretter skal Aker Energy og partnerne fatte den endelige investeringsbeslutningen.

Etter at det er gjort regner Aker Energy med at det vil ta snaue tre år (35 måneder) før feltet kommer i produksjon.

– Dette er en stolt dag for Aker Energy og våre partnere. Etter et utrolig lagarbeid og solid samarbeid med partnere og ghanesiske myndigheter har vi sendt inn en omfattende plan for utvikling og drift, sier Aker Energy-sjef Jan Arve Haugan i meldingen.

– Når den er godkjent vil planen sikre effektiv utvikling og drift av Pecan-feltet og videre optimalisering av petroleumsressursene i Deepwater Tano/Cape Three-blokken på en måte som vil skape verdier for Ghanas befolkning, oss og våre partnere, fortsetter han.

– Vi er veldig fornøyd med å ha nådd denne milepælen sammen med Aker Energy og deres partnere (...) Pecan-feltet blir det fjerde produserende oljefeltet offshore Ghana og vil komme folket i Ghana sterkt til gode, sier energiminister Hon. John Peter Amewu, i meldingen.

Les også

Aker Energy fant olje på den andre av tre brønner i Ghana

334 millioner fat – i første omgang

Aker Energy har den siste tiden snakket om at det er et potensial for å hente opp rundt en milliard fat olje i blokken der Pecan-feltet ligger.

Dette avhenger imidlertid av at man får bekreftet estimatene gjennom boringen som nå pågår i blokken. Boreskipet Maersk Viking har allerede boret en avgrensning på Pecan Sør, som bekreftet estimatene. Nå analyseres dataene derfra, og boreskipet har i mellomtiden beveget seg til Pecan Sørøst der det nå bores en annen avgrensning.

Selve hoveddelen av feltet anslås å inneholde 450 til 550 millioner fat, men i den første fasen skal det etter planen utvinnes 334 millioner fat fra et produksjonsskip (FPSO).

På det meste regner man med å kunne produsere 110.000 fat per dag fra det skipet (platåproduksjon).

Deretter er det aktuelt å bygge feltet videre ut for å hente opp de neste 110 til 210 millioner fat olje som man anslår ligger i hovedfeltet.

Aker Energy skal i første omgang bruke et produksjonsskip som skal bygges nytt for dette feltet. Her bruker man tilbydere som tidligere ga anbud til Hess.

Som E24 omtalte i februar kan det imidlertid også bli aktuelt å hyre inn et produksjonsskip nummer to i Ghana, hvis man finner nok olje. Aker Energy har i den anledning inngått en opsjonsavtale med Aker-selskapet Ocean Yield for å leie deres FPSO kalt Dhirubhai-1.

Aker Energy har ennå ikke avgjort om de skal bruke Ocean Yield-skipet eller ikke:

– Hvis opsjonen benyttes kan Dhirubhai-1 enten brukes til å akselerere produksjonen eller brukes til andre potensielle utbygginger, avhengig av volumet og den geografiske fordelingen av disse, sier Aker Energy-sjefen.

Les også

Aker Energy fant olje i ny brønn i Ghana

Les også

Et Aker-selskap kan få leid ut skipet sitt – hvis et annet finner nok olje

Les også

Nye boreresultater fra Ghana: Aker Energy-feltet kan bli doblet

Publisert:

Her kan du lese mer om