Staten betalte nær 33 mrd. i strømstøtte i fjor

Regjeringen betalte ut 32,6 milliarder kroner i strømstøtte i fjor, og venter å betale ut enda mer i år.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).
Publisert:

Staten betalte ut om lag 32,6 milliarder kroner i strømstøtte til norske husholdninger i 2022, opplyser Olje- og energidepartementet i en melding.

– I Norge stiller vi opp for hverandre i tøffe tider. Strømstøtten er god og hjelper dem som trenger det, og regjeringen har varslet at strømstøtteordningen skal forlenges ut hele 2024, sier olje- og energiminister Terje Aasland ifølge meldingen.

Regjeringen venter nå å betale ut strømstøtte på 44,7 milliarder i 2023. Det betyr at strømstøtten for i fjor og i år totalt vil koste staten rundt 77 milliarder kroner.

Statens store ekstrainntekter

Samtidig får også staten store ekstrainntekter fra skatter og avgifter på strømbransjen, noe Aftenposten/E24 omtalte i forbindelse med statsbudsjettet for 2023.

Staten oppga i 2023-budsjettet at den fikk ekstra inntekter fra strøm på 79,2 milliarder kroner i 2022 og 73 milliarder i 2023, målt mot snittet i perioden 2010–2021.

Dette regnes i faste 2023-kroner, slik at den generelle prisveksten er tatt ut av tallene.

Regjeringens anslag for ekstrainntektene for 2023 inkluderte ikke utbytte fra Statkraft. Den statseide kraftgiganten betalte ut utbytte på 5,7 milliarder til staten i 2022. I forrige måned meldte Statkraft at selskapet vil betale 17,2 milliarder kroner i utbytte til staten i år.

Les også

Strømstøtten er mye mindre enn statens økte strøminntekter

Høyest støtte i desember

Det var i fjorårets desember måned at det ble betalt ut mest strømstøtte, med 8,5 milliarder kroner. Folks strømforbruk er høyest på vinteren. Strømprisene var imidlertid høyest i juli, august og september, noe som sammenfalt med rekordhøye gasspriser i Europa.

Snittprisen på strøm i Sørvest-Norge var på hele 4,34 kroner i august og 3,59 kroner i september, utenom nettleie og avgifter.

Strømprisen avtok i oktober, og den månedlige snittprisen har ligget på like over én krone kilowattimen siden da. Desember i fjor var et unntak, for da ble snittprisen om lag 2,67 kroner kilowattimen i de sørligste delene av Norge.

Husholdninger i sørlige deler av Norge fikk strømstøtte alle månedene i 2022. I desember fikk strømkunder over hele landet strømstøtte, etter at månedprisene også i Midt- og Nord-Norge steg til over grensen på 70 øre per kilowattime.

Les også

Rekordtall fra Statkraft – foreslår 17,2 mrd. i utbytte

Skal vare ut 2024

Strømstøtten ble innført i desember 2021, etter at Russland begynte å holde igjen på gasseksporten til Europa og strømprisene skjøt i været. Ordningen har blitt endret og forlenget flere ganger. Regjeringen har foreslått at den skal vare ut 2024.

Strømkunder får støtte for den delen av strømprisen som overstiger 70 øre kilowattimen. Regjeringen foreslo i februar at støtten skal være på 90 prosent av alt over 70 øre.

Støtten har så langt vært beregnet ut fra snittet i månedsprisen. Regjeringen har foreslått at støtten skal beregnes time for time.

Man kan maksimalt få støtte for 5.000 kilowattimer per måned.

Dekket 43 prosent

Departementet oppgir noen eksempler som viser at husholdninger i Sørvest-Norge fikk dekket om lag 43 prosent av strømregningen sin i fjor:

  • En husholdning med forbruk på 20.000 kilowattimer fikk dekket 26.000 kroner av sin regning
  • En husholdning i leilighet med snittforbruk på 11.000 kilowattimer fikk dekket om lag 15.000 kroner
Den oransje delen av søylene viser hvor mye av en vanlig regning staten dekket per måned i fjor.
Publisert:

Her kan du lese mer om