Frp om Melkøya: Senterpartiet overkjører eget landsmøtevedtak.

For to uker siden sa Sps landsmøte nei til elektrifisering av Melkøya. Torsdag stemte de imot et forslag om det samme i energi- og miljøkomiteen.

Stortingsrepresentant Ole André Myhrvold fra Senterpartiet sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Torsdag stemte han imot å stanse elektrifiseringen av Melkøya.
Publisert:

– Senterpartiet bør beklage overfor strømkunder og egen grasrot, for begge har blitt overkjørt av partiet sentralt, skriver stortingsrepresentant fra Frp, Terje Halleland, i en SMS.

Torsdag stemte nemlig Sps representanter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget ned forslag fra både Rødt og Frp om ikke å elektrifisere Equinors gassanlegg på Melkøya i Finnmark.

Det samme gjorde de med en rekke forslag fra Rødt og Venstre om å utrede karbonfangst og- lagring som alternativer på Melkøya.

Gikk imot landsmøtet

Spørsmålet om elektrifisering av Melkøya med kraft fra land har skapt stor debatt både mellom og innad i flere partier.

På Senterpartiets landsmøte gikk flertallet inn for å stoppe elektrifiseringen.

Likevel ble forslaget om nettopp dette nedstemt av Sps representanter.

– Jeg har forståelse for at regjeringen bruker tid på å behandle Equniors søknad. Det bør likevel ikke hindre at Sp i Stortinget følger opp sitt eget landsmøtevedtak, viser retning i saken og støtter Frps forslag om å stanse elektrifisering av Melkøya, sier Halleland.

Stortingsrepresentant Ole André Myhrvold (Sp) forklarer dette med at prosjektet ligger til behandling i Olje- og energidepartementet.

– Dette er et arbeid som pågår i regjering, og vi følger opp vårt landsmøtevedtak i den prosessen. Vi må gjøre et grundig og godt arbeid, og kommer ikke til å kortslutte prosessen ved å stemme for opposisjonens mer eller mindre tilfeldige forslag i Stortinget.

– Equinors tall finnes ikke troverdige

Et alternativ til elektrifisering fra land, er karbonfangst og -lagring. Equinor har avvist dette alternativet, fordi de mener det vil koste mellom 4500–6000 kroner pr. tonn CO₂ fanget.

Forrige uke skrev E24 at både forskere og leverandører mener oljeselskapet bommer fullstendig med sitt regnestykke.

Flere i opposisjonen, blant annet stortingsrepresentant Ola Elvestuen (V), krever at regjeringen gjennomgår Equinors tall.

– Disse tallene fra Equinor finnes ikke troverdige.

Tidligere klima- og miljøminister fra Venstre, Ola Elvestuen, krever at Equinor gjør et nytt regnestykke for karbonfangst og -lagring på Melkøya.

Talsperson for Equinor, Gisle Ledel Johannessen, sier deres vurderinger er basert på førstehåndskunnskap til LNG-anlegget på Melkøya.

– Vi har jobbet med studier, analyser og prosjektutvikling på Melkøya i mange år. CCS ble valgt bort på grunn av høy kompleksitet, høye kostnader, risiko for overskridelser, arealutfordringer og lang nedstengningstid, sier han.

Equinor skal kutte utslippene ved sitt gassanlegg på Melkøya. Men hvordan? Spørsmålet skaper stor debatt.

Hemmelige tall

Hvordan Equinor kommer frem til sin konklusjon, er det få som kjenner til. Rapporten de legger til grunn, er ikke offentlig.

– Det er ingen som forstår hvorfor Equinor har så høye kostnader. Og det er heller ikke mulig å forstå, for det er jo ingen som kjenner hvilke tall de har, sier Elvestuen.

Les også

Reindriftssame: – Skal vi virkelig ødelegge så mye for å elektrifisere Melkøya

Elvestuen mener det ser ut som Equinor holder tilbake informasjon med vilje.

– Det fremstår som om de forsøker å regne seg bort fra et alternativ, for at ingen skal se nærmere på det. Og det går ikke. Dette er en beslutning som påvirker kraftsituasjonen i hele Nord-Norge. Da må vi kreve at den tas på et troverdig beslutningsgrunnlag, sier han.

Stiller spørsmål

Stortingsrepresentant for SV, Lars Haltbrekken, stemmer i.

– Det er all grunn til å sette spørsmålstegn ved de beregningene Equinor har gjort. Vi må få en skikkelig utredning av CO₂-fangst og -lagring.

Til kritikken svarer Ledel Johannessen i Equinor:

– I tråd med vanlig praksis har vi på vegne av partnerne i Snøhvit levert en plan til myndighetene for å investere i en betydelig oppgradering av Hammerfest LNG. Planen som myndighetene skal ta stilling til er et resultat av mange års prosjektmodning der også CCS har vært vurdert for å kutte utslipp.

Forurenser må betale

Sofie Marhaug (R) står bak flere forslag som ble behandlet i komiteen. Hun reagerer på at Equinor sier det er for dyrt med CCS. Hun mener de må betale for å kutte egne utslipp.

– Hvis vi elektrifiserer Melkøya med kraft fra land, er det ikke forurenser som betaler. Da er det fellesskapet som betaler i form av nettutbygging med store naturinngrep og i form av at alle mulige næringsaktører får nei til tilknytning på kraftnettet.

Sofie Marhaug fra Rødt vil kjempe mot elektrifisering av Melkøya.

Stemte imot utreding

I tillegg til forslaget om å stanse elektrifiseringen av Melkøya, behandlet komiteen flere forslag om CCS og havvind i tilknytning til Melkøya. Et forslag fra Høyre om å be regjeringen vurdere CCS, var nær ved å få flertall, men Frp stemte imot.

Senterpartiets Myhrvold sier partiet støtter å gjøre en ny utredning.

– Vi må ha åpenhet til disse prosessene, så de miljøene som arbeider med dette kan ha mulighet til å gi kvalitetssikrede analyser, og politikerne kan ta gode beslutninger.

Likevel stemte Sps representanter imot et forslag om dette i komiteen.

Myhrvold sier også de mener elektrifisering må skje med havvind, men stemte imot et forslag fra Høyre på dette.

Vil ikke bruke egen teknologi

Både Marhaug (R) og Elvestuen (V) reagerer på at Norge og Equinor skal bli «verdensmester» på karbonfangst og -lagring, samtidig som oljenæringen ikke ønsker å ta i bruk teknologien.

Equinor er sentral i arbeidet med å bygge ut mulighetene til å lagre karbon på norsk sokkel. Her fra Northern Lights-prosjektet i Øygarden på Vestlandet.

– Det er et fryktelig dårlig signal å sende ut til verden. At det er så dyrt at på Melkøya er det ikke engang et alternativ som vurderes. Det er jo et elendig signal om norsk kompetanse, sier Elvestuen.

– Det er faktisk ganske hyklersk, sier Marhaug.

Les på E24+

Bill.mrk.: Har lagerplass for mengder av CO₂, trenger kunder

I en tidligere versjon av denne artikkelen skrev vi at regjeringen stemte over et forslag om stans av elektrifisering som kom fra Frp. Det riktige er at både Rødt og Frp hadde fremmet forslag om dette. Vi har også lagt til at forslagene om CCS kom fra Rødt og Venstre. Saken ble rettet 30.03.23 kl. 13.46.

I en tidligere versjon av denne artikkelen stod det at «... Sps representanter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget (stemte) ned forslag fra både Rødt og Frp om å elektrifisere Equinors gassanlegg på Melkøya i Finnmark.». Det korrekte er at de stemte ned et forlag «om ikke å elektrifisere Equinors gassanlegg». Rettelsen ble gjort 31. mars 2023 kl. 9.25.

Publisert: