Alcoa får sin tredje GIEK-garanti for vindkraft: Vindboom i industrien

Alcoa får sin tredje GIEK-garanti på vindkraft til aluminiumsanlegg. Også aktører som Hydro, Facebook og Google kjøper norsk vindkraft på langsiktige kontrakter.

TREDJE GANG: Aluminiumsgiganten Alcoa får nå sin tredje garanti fra statlige GIEK til å inngå langsiktig avtale om kjøp av vindkraft, denne gang med Guleslettene vindkraft i kommunene Flora og Bremanger. Tidligere har Alcoa inngått langsiktige kontrakter med vindanleggene Nordlicht og Øyfjellet. Dette er Alcoa Mosjøen med Øyfjellet til høyre.
Publisert:

Alcoa har inngått sin tredje avtale om langsiktige leveranser av vindkraft, denne gang fra Guleslettene Vindkraft nord for Florø i Sogn og Fjordane.

Avtalen har en varighet på 15 år.

I ryggen har Alcoa en garanti fra det statlige Garanti-instituttet for eksportkreditt, på opptil 88 millioner euro, eller om lag 840 millioner kroner.

Det betyr at GIEK garanterer for Alcoas betaling for strømmen, noe som forsikrer investorene bak vindkraftprosjektene om at investeringen deres er trygg.

– Våre tre vindkraftavtaler viser at vindkraftprosjektene klarer å møte aluminiumindustriens etterspørsel etter langsiktige kraftkontrakter, sier Alcoas Norgessjef Kai Rune Heggland i en melding.

Vindkraftanlegget Guleslettene får ifølge Alcoa en årlig produksjon på rundt 0,71 terawattimer, og skal bygges ut av selskapet Zephyr, som eies av Østfold Energi AS, Vardar AS og EB Kraftproduksjon AS.

Gigantfond kjøper milliardprosjektet

Samtidig oppgir Zephyr at det gigantiske investeringsfondet Blackrock kjøper Guleslettene vindpark, etter tidligere å ha kjøpt vindparken Tellenes i Rogaland, som har en langsiktig avtale om strømleveranser til Google.

Investeringen i Guleslettene er oppgitt til to milliarder kroner, ifølge en børsmelding. Pengene kommer som egenkapital fra Blackrock og et langsiktig lån fra Dekabank.

Ifølge Blackrock blir kapasiteten på 197,4 megawatt, og danske Vestas skal levere turbinene.

– Denne transaksjonen viser BlackRocks fortsatte fokus på investeringer i fornybar energi, hvor vi nå har aktiva for 5 milliarder dollar under forvaltning, og har investert i over 170 vind- og solcelleprosjekter globalt, sier Rory O’Connor, Managing Director og Head of Renewable Power i BlackRock Europa i en melding.

Alcoas langsiktige vindkraftavtale er del av en større trend, og følger etter to lignende avtaler selskapet har gjort med GIEK og vindkraftaktører i Norge, men da for vindkraftanlegg i Nord-Norge.

En rekke andre aktører, både industriselskaper og teknologiselskaper, har de siste årene inngått langsiktige kraftavtaler med norsk vindbransje, ofte med en varighet på 10 eller 15 år.

Les også

Facebook kjøper norsk vindkraft

Kraftavtaler utløper i 2020

GIEK-garantien blir gitt under en ordning som ble opprettet i 2009 og ESA-godkjent i 2011. Den gir instituttet mulighet til å garantere investorer betaling for strømmen, slik at det blir lettere for dem å inngå slike langsiktige avtaler med norsk industri.

– At vi nå ser flere kraftgarantier utstedt på kort tid, skyldes blant annet at mange kraftavtaler utløper rundt 2020, forteller administrerende direktør Wenche Nistad i GIEK.

– Vindkraft har under tiden også blitt et konkurransedyktig alternativ for industrien, legger hun til.

Totalt har GIEK nå brukt fire milliarder av den totale rammen som Stortinget har satt på 20 milliarder for slike kraftgarantier. Dermed er det fortsatt rom for mange flere langsiktige vindkraftavtaler for industrien.

– Det er svært gledelig at industrien har flere prosjekter og kraftavtaler som blir realisert ved hjelp av kraftordningen, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

– Avtaler mellom kraftintensiv industri og vindkraftnæringen forsterker det grønne fotavtrykket til norsk industri, og viser den unike fleksibiliteten i det nordiske kraftsystemet, sier han.

Les også

Alcoa får statsgaranti til nytt vindprosjekt

Alcoas tredje avtale

I høst inngikk Alcoa en langsiktig avtale om å kjøpe vindkraft fra milliardprosjektet Nordlicht i Troms i en periode på 15 år.

I mars i år inngikk selskapet en langsiktig kjøpsavtale med Eolus Vinds prosjekt Øyfjellet i Vefsn i Nordland.

I begge disse tilfellene fikk Alcoa garantier fra GIEK, på opptil 530 millioner for Nordlicht og opptil 2,5 milliarder kroner.

Bak Nordlicht står det tyske pensjonsfondet Ärtzeversorgung Westfalen-Lippe, sammen med Siemens Project Ventures. Bak Øyfjellet står det børsnoterte svenske selskapet Eolus Vind AB.

Les også

Alcoa skal kjøpe vindkraft i 15 år: Bygger milliardprosjekt i Troms

Alcoa bruker årlig rundt fem terawattimer strøm på sine to norske aluminiumsverk i Lista og Mosjøen.

Hydros langsiktige vindavtaler

Hydro inngikk nylig en avtale om leveranse av 1,65 terawattimer årlig fra det svenske vindkraftselskapet Markbygden Ett AB fra 2021 til 2040.

Les mer: Norsk Hydro kjøper svensk vindkraft

Vindparken eies av GE Energy Financial Services og Green Investment Group, en del av Macquarie Group.

Før det har Hydro inngått en langsiktig kjøpsavtalen for opptil én terawattime årlig med vindkraft fra Statkrafts megaprosjekt på 1.000 megawatt på Fosen.

Les også

Norsk Hydro kjøper svensk vindkraft

Les mer: Norge bygger rekordmye vindkraft

Facebook og Google

Nylig inngikk Facebook avtale med det Hamburg-baserte investeringsselskapet Luxcara om å kjøpe vindkraft fra tre norske vindparker i Bjerkreim-området til selskapets datasentre i danske Odense og svenske Luleå skal drives med norsk vindkraft.

Tidligere har teknologiselskapet Google inngått avtale med Blackrock om å kjøpe produksjonen fra Tellenes vindpark i Rogaland.

Les mer: Google kjøper norsk vindkraft

Publisert: