- Tror det er for mye papir i oljeindustrien

Statsråden mener selskapene kan jobbe smartere.

PÅ TALERSTOLEN: Olje- og energiminister Tord Lien er blant deltagerne på ONS.
Publisert:

Olje- og energiminister Tord Lien mener at oljeindustrien kan forbedre effektiviteten, og på den måten møte behovet for lavere kostnader.

Dette fremgikk under Liens presentasjon på ONS tirsdag, der han fikk spørsmål om hvordan han kan sikre at kostnadsnivået blir justert og at effektene blir langvarige.

- Ressursene tilhører industrien, ikke departementet. En av de første tingene vi gjorde, var å øke innsatsen innen forskning og utvikling. Men jeg tror også at industrien kan jobbe smartere. Det er for mye papir i forvaltningen, men jeg tror også at det er for mye papir i industrien, sa Lien.

LIVE: Følg utviklingen på ONS her

Når det kommer til myndighetenes rolle, understreker Lien viktigheten av et stabilt rammeverk.

Taleren som kom etter Lien, Lambert Energy-sjef Philip Lambert, refset blant annet de rødgrønnes skatteskjerpelse for oljeindustrien fra i fjor vår.

På spørsmål fra E24 om det er aktuelt å gjøre noe med denne, sier statsråden:

- Skattespørsmål bør adresseres til finansdepartementet, og ikke olje- og energidepartementet.

- Du snakker like fullt om at oljeselskapene ikke bør la lønnsomme ressurser ligge i bakken, om de gjør det har de i så fall ikke samme lønnsomhetsvurdering som dere. Vil det eventuelt da vært aktuelt å gjøre det mer lønnsomt for oljeselskapene å hente disse ressursene opp?

- Det å ha et stabilt rammeverk har industrien hele tiden tjent stort på, det fiskale rammeverket i Norge er selvfølgelig strengt, men også godt. Industrien kan ikke på den ene siden si at de er glad for at rammeverket er stabilt, og så på den andre siden kreve tilpasninger – da er det jo ikke stabilt. Det stabile rammeverket har tjent oss alle godt. Også operatørene på norsk sokkel, det har ikke bare vært vondt og vanskelig å være operatør på norsk sokkel.

«The place to be»

Fra talerstolen uttalte Lien at den norske sokkelen fortsatt er «the place to be». Han mener at de oljeproduserende feltene utenfor norskekysten vil være attraktive for både oljeselskaper og leverandørindustrien i flere tiår.

- Det er betydelige ressurser både i eksisterende felt, nye funn og uoppdagede reserver, sier Lien.

- 56 prosent av våre sannsynlige ressurser er fortsatt i bakken etter 40 års produksjon.

Spent på Barentshavet

Lien, som understreket viktigheten av at gass kan erstatte kull, fikk også spørsmål om det er uforsvarlig å drive olje- og gassaktivitet i Barentshavet. Dette sa han seg uenig i.

- Det er uten tvil store ressurser i Barentshavet. Det er gjort spennende funn, og nye letebrønner vil bores i de kommende årene, sa han.

Lien mener at olje og gass vil kunne spille en viktig rolle for den nordligste landsdelen.

- Jeg er spent over den muligheten oljeutvinning gir til våre nordligste deler og de følgeeffekter det vil ha for regionene.

Les også:

Stordalen: - De fossile dinosaurene kommer til å dø ut- 20.000 norske oljejobber kan forsvinneLundin og Statoil vurderer samarbeid i BarentshavetAker-sjefen på ONS: - Det er mange som er opptatt av kostnadsbesparelser og effektiviseringSaudi Aramco-sjefen: - Da vil vel vi også kjøre Tesla

Publisert: