Ståle Kyllingstad: - Oljesjefene ler hele veien til banken

Equinors rekordresultat kommer ikke norsk industri til gode, med mindre de investeres her, mener IKM-sjef Ståle Kyllingstad. Men han tror på sterk aktivitet fremover.

Ståle Kyllingstad ser for seg god aktivitet i industrien i årene som kommer.
Publisert:

– Vi ser for oss fire gode år fremover.

Ståle Kyllingstad er oljegründer, sjef for industrikonsernet IKM og styreleder i arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri. Han er glad for at aktivitetsnivået i oljeindustrien ser ut til å øke fremover.

Han forstår også godt om Equinor-ledelsen gliser. Onsdag kunne nemlig selskapet presentere rekordresultat for fjorårets fjerde kvartal.

– Jeg vedder på at lederne i oljeselskapene ler hele veien til banken. De kan ta ut gode bonuser, fordi olje- og gassprisene er så gode, sier Kyllingstad.

– Nødvendig aktivitet

På forhånd var det ventet at selskapet ville levere tidenes kvartalsresultat. Fasiten ble svimlende 132 milliarder (15 milliarder dollar) før skatt, tjent inn på årets tre siste måneder.

Blant årsakene er de svært gode prisene på både olje og gass, men særlig gass.

Tirsdag kunne Aftenbladet/E24 fortelle at det er ventet skyhøy aktiviteten på norsk sokkel de kommende årene, takket være oljeskattepakken.

Selv om skattepakken kom oljeselskapene mest til gode, har også industrien nytt godt av den.

– For vår del så var oljeskattepakken en aktivitetspakke. For oss var det aktiviteten som var nødvendig. Pakken gjorde at vi fikk jobber. Dermed hadde vi et godt 2021, og vil få et godt 2022, sier Kyllingstad.

Han mener ikke nødvendigvis de gode Equinor-tallene automatisk også er godt nytt for industrien.

– Vi i industrien jobber på mange oppdrag som vi fikk i 2018, 2019 og 2020. Så oljeselskapenes penger kommer ikke oss til gode, med mindre de investerer dem i markedet, slik at vi kan få oppdrag som følge av det. Prisene våre er låste, mens olje- og gassprisene er veldig volatile, sier IKM-sjefen.

Med de mange prosjektene som skal igangsettes i tiden fremover ser likevel Kyllingstad for seg gode tider for industrien.

Men:

– Man må ikke glemme at vi er helt avhengig av lange avtaler. Vi er derfor låste til de avtalene vi inngikk for et par år siden. Mens oljeselskapene står litt friere der.

Frykter kostnadsspiral

For noen år tilbake var industrien preget av høyt kostnadspress. Kyllingstad frykter at den økte aktiviteten på sokkelen kan føre til at bransjen igjen blir preget av et slikt press.

– Det har ikke kommet enda, men jeg frykter at det kommer. Jeg ser tendenser til at det kan være på vei. Jeg ser at oljeselskapene rekrutterer mye folk. Mange går fra leverandørindustrien til oljeselskapene.

– Da fører det til et kappløp for folk. Vi frykter at det kommer en kostspiral, men det er håndterbart nå, sier han.

Den siste tiden har også vært preget av et arbeidsmarked som skriker etter kompetanse. Arbeidsledigheten er lav, og bedrifter bemanner opp.

Dette gjelder også olje- og gassindustrien. Økonomien er god, prisene høye og aktivitetsnivået stigende. I høst kunne Aftenbladet/E24 fortelle at veksten av ledige stillinger i olje- og gassmarkedet var på 76 prosent på bare et år.

– Dette er også et signal til yngre om at dette er en forutsigbar bransje, sa forbundsleder i SAFE, Hilde-Marit Rysst til Aftenbladet/E24 denne uken.

Kyllingstad sier han ikke opplever noen problemer med å skaffe nok folk, men.

– Vi merker at denne bransjen fremdeles er ganske populær blant folk, slår han fast.

Publisert: