Gassrør fra Norge til Danmark og Polen: Syvsover-mus får egen bro

Truede arter som hasselmus har skapt hodebry rundt gassrøret Baltic Pipe, som skal frakte norsk gass til Polen. Nå får musene sin egen bro for å kunne krysse en av prosjektets adkomstveier.

Energinet har måttet ta hensyn til truede arter som hasselmus i byggingen av gassrøret Baltic Pipe, som skal sikre norsk gass til Danmark og Polen. Dette er en bro for mus over en adkomstvei til en kompressorstasjon på Sjælland.
Publisert: Publisert:

Baltic Pipe er et stort skritt for Polens energisikkerhet, men et museskritt for hasselmusene ved en kompressorstasjon ved Everdrup sør på Sjælland i Danmark.

Utbyggeren Energinet bygger nå en bro for hasselmus over en adkomstvei til kompressorstasjonen, etter å ha fått pålegg om dette i miljøtillatelsen for prosjektet.

Veien skjærer gjennom et velegnet tilholdssted for hasselmus.

– Vi har plantet nye, hasselmusvennlige gjerder ved kompressorstasjonen. Hasselmus ferdes stort sett ikke langs jorden. De lever primært på steder med småtrær eller busker, for eksempel bjørnebær, sier biolog Erik Dylmer, som har vært tilknyttet Energinets avdeling for miljøvurdering.

Les også

Danmark og Polen koblet seg til norsk gassrør

Slik ser den ut: 6 til 9 centimeter lang, og med syvmåneders dvale hvert år: Hasselmusen.

Danmarks eneste syvsover

Den truede hasselmusen er Danmarks eneste syvsover, og sover i syv måneder av året for å spare energi, opplyser Energinet i en melding. Musen er bare seks til ni centimeter lang.

Gjerdene som er satt opp skal sikre nye levesteder for musene og skjerme dem fra kompressorstasjonen.

Etter Russlands invasjon av Ukraina har EU varslet store planer om å redusere sin avhengighet av russisk gass, noe som kan gjøre norsk gass enda mer attraktiv. Russiske Gazprom stanset nylig leveransene av gass til Polen, og denne uken stanset de leveransene til danske Ørsted.

Les også

Russland stopper alle gassleveranser til Polen fra onsdag

Truede arter truet milliardprosjektet

Nylig ble Baltic Pipe koblet på det norske gassrørsystemet i Nordsjøen. Røret bygges ut av Energinet og polske Gaz-System, og skulle etter planen koste 12–16 milliarder kroner. Røret skal være i full drift i 2023, men gassen skal begynne å flyte allerede i oktober.

I fjor ble arbeidet med røret stanset i en periode fordi det var fare for truede arter som hasselmus i noen av områdene hvor det skal bygges, og for bjørkemus og flaggermus. Disse er beskyttet av EUs naturbeskyttelsesdirektiver. Miljøvernere har tidligere demonstrert mot rørprosjektet.

Broen som nå er bygget er fylt med grener og blader, slik at musen skal føle at den er trygg å bruke. Broen er levert av et britisk firma som lager slike dyrebroer, og skal ifølge Energinet ha hatt gode resultater i England og Japan.

– Hasselmus er aktive om natten og vanskelig å registrere, og ofte er det bare noen få av dem på ett sted, sier Dylmer.

– Vi setter derfor opp viltkameraer for å finne ut om broen blir brukt, legger han til.

Energinet og Gaz-System tok investeringsbeslutning for prosjektet i Warszawa i 2018, og sikret dermed at norsk gass kan flyte til Danmark og Polen og videre til Baltikum.

Gassen fra Polen kan sendes til det baltiske gassnettverket gjennom gassrøret GIPL mellom Polen og Litauen, og videre gjennom rør til Estland. Derfra kan gassen gå videre til Finland, som er koblet til Estland med gassrøret Balticconnector.

Broen for hasselmus ved kompressorstasjonen er fylt med grener og blader som er ment å skulle få musene til å bruke broen.
Les også

Gazprom stanser gassleveransene til det danske energiselskapet Ørsted 1. juni

Les også

Gazprom stanser gassleveransene til det danske energiselskapet Ørsted 1. juni

Les også

Gnagere og flaggermus stanser milliard-gassrør fra Norge

Les også

Senkes ned på havbunnen i desember: Denne rakkeren skal sikre norsk gass til Polen

Les også

Støre: Norsk gass kan snart strømme til Polen

Publisert: