Investorgruppe ut mot Equinors klimaplan: Vil ha statsministeren på banen

Storebrand, KLP, Danske Bank og en rekke internasjonale investorer ber om et møte med statsminister Jonas Gahr Støre for å diskutere Equinors omstillingsplan. De mener selskapet ikke gjør nok.

18 investorer inkludert KLP og Danske Bank mener Equinors ikke gjør nok for å kutte utslipp.
Publisert: Publisert:

«Vi er bekymret for at selskapets planer kommer til kort når det gjelder å nå 1,5 gradersmålet», skriver 18 finansinstitusjoner som Storebrand, KLP og Danske Bank i et felles brev til Statsministerens kontor.

– Equinor har de siste årene lagt frem mange gode tiltak. Men målene for utslippsreduksjon er likevel ikke i tråd med det forskningen viser at skal til for å nå et 1,5-gradersmål, sier Bård Bringedal, leder for aksjeforvaltningen i Storebrand.

De viser til en undersøkelse gjort av den investorledede organisasjonen Climate Action 100+.

– Nå ønsker vi å diskutere det også med selskapets største eier, som er den norske stat, sier Bringedal.

Les også

Storebrand stemmer mot Equinors omstillingsplan: – Har svakheter

Bekymret for nye leteprosjekter

I brevet står det at investorene ønsker at Equinor investerer mer i energiløsninger med lave utslipp eller faser ut utslippstunge prosjekter, eller begge deler.

Ifølge Equinors årsrapport for 2022 var 86 prosent av investeringene i fossil energi. Kun 14 prosent av investeringene gikk til fornybar energi og lavkarbonløsninger.

– Vi i KLP Kapitalforvaltning er først og fremst bekymret for at Equinors energiomstillingsplan mangler klare mål for hvordan selskapet skal redusere det som kalles scope 3-utslipp, som er utslipp som følge av at olje og gass forbrennes. Slike mål er avgjørende for å kunne vurdere om utslippene reduseres i tråd med målene i Parisavtalen, sier Arild Skedsmo, senioranalytiker for ansvarlige investeringer i KLP.

Arild Skedsmo, senioranalytiker for ansvarlige investeringer i KLP.

– Vi er også bekymret for at Equinor ønsker å lete etter olje og gass i nye områder, og da særlig i sårbare områder som Arktis og i deler av utenlandsporteføljen. Som investor trenger vi å forstå hvordan dette er konsistent med et mål om å redusere utslipp. Vi ønsker ikke investeringer i aktivitet som vil gi høye utslipp på lang sikt i forhold til Parisavtalens målsettinger, sier Skedsmo.

Investorgruppen skriver også at det er viktig at Equinor viser «større transparens i langsiktige prosjekter». De henviser også til regjeringens stortingsmelding om et grønnere og mer aktivt statlig eierskap.

Les også

Equinor får kritikk tross utslippskutt: – Ingen klimaomstilling i sikte

– Må stille krav

Skedsmo fra KLP sier investorene forventer at Equinor følger samme kurs som den regjeringen legger opp til: Nemlig å kutte 55 prosent av klimagassutslippene innen 2030, og bidra til å begrense global oppvarming til 1,5 grader.

– Våre forventninger retter seg først og fremst til Equinor som selskap. Slik vi leser regjeringens eierskapsmelding har vi i hovedsak samme forventninger til selskapets klimaambisjoner som største eier. Da er det bare rett og rimelig å forvente at selskapet følger den kursen som settes, sier Skedsmo.

– Vi mener derfor at statsminister Jonas Gahr Støre og regjeringen hans som største eier må stille krav til at Equinor klargjør planer for når de vil stanse utviklingen av nye områder slik at samlede utslipp fra produksjon til sluttbruk reduseres, sier han videre.

Les også

Storbanker vil ekskludere selskaper involvert i avskoging

Deler utålmodigheten

– Vi deler utålmodigheten til investorene, sier pressetalsperson Magnus Frantzen Eidsvold i Equinor til E24.

Samtidig påpeker han at vi står ovenfor en global utfordring som vanskelig kan møtes uten å ta hensyn til energisikkerheten.

– Det å kutte olje og gass produksjon uten å ha alternativer på plass er ikke bærekraftig, sier Eidsvold.

Pressetalsperson Magnus Frantzen Eidsvold i Equinor.

Equinor har kuttet utslipp fra egenopererte felt og anlegg med 31 prosent siden 2015, ifølge Eidsvold. Han understreker at Equinor vil kutte utslipp i tråd med 1,5 gradersmålet.

Forventer at regjeringen bruker eiermakt

– Problemet er at omstillingsplanen ikke gir gode nok svar på hvordan Equinor faktisk planlegger å nå klimamålene de har satt seg. Vil de redusere olje- og gassproduksjonen eller bare kompensere utslippene med kvotekjøp? spør Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

Hun trekker frem den nyeste rapporten fra FNs klimapanel som sier at land må gjøre et umiddelbart og drastisk skift vekk fra fossil energi for å forhindre at verden går mot farlig oppvarming.

Samtidig leter Equinor etter nye olje- og gassprosjekter i land som Argentina, Brasil, Storbritannia, Canada.

– Hva mener dere Støre/regjeringen bør kreve av Equinor?

– Vi forventer at regjeringen bruker sin eiermakt til å sørge for at Equinor reduserer utslippene fra egen drift og verdikjeden i tråd med 1,5-gradersmålet, og at selskapet har troverdige planer for utslippskutt mot både 2030 og 2050.

Sier staten følger opp

Statsministerens kontor har ikke svart på E24s spørsmål, men næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) skriver at regjeringen har høye forventninger til selskapenes arbeid med blant annet klima og miljø.

– Equinor har uttrykt ambisjoner om både reduksjon i klimagassutslipp og store investeringer innenfor fornybar. Det er jeg glad for og mener er riktig, sier Vestre.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Han mener Equinor er tydelige på at de skal nå klimamålene.

– Staten som eier følger opp forventningene i eierskapsmeldingen og hvordan Equinor følger opp og operasjonaliserer sin omstillingsplan med konkrete mål og tiltak. Det er selskapets ansvar å vurdere risiko og lønnsomheten i alle investeringer Equinor gjør, både innen olje og gass, samt innen fornybar og lavkarbonløsninger, sier Vestre.

Ønsker å være en pålitelig leverandør

Eidsvold i Equinor trekker frem at selskapet har økt investeringene i fornybart – fra 3 prosent av bruttoinvesteringene i 2020 til 14 prosent i 2022.

Blant annet har utbyggingen av vindparken Hywind Tampen startet, Dogger Bank starter i år og karbonfangst- og lagringsprosjektet Northern Lights neste år.

– Equinors strategi i omstillingen baserer seg på å fortsette å være en pålitelig leverandør av energi kombinert med gradvis lavere utslipp på veien mot netto null i 2050. Vi kan imidlertid ikke operere løsrevet fra gjeldende rammebetingelser knyttet til politikk og markeder, sier Eidsvold.

Han understreker at Equinor er avhengige av at myndigheter, kunder og andre viktige interessenter også fremskynder sin respons. Eidsvold understreker samtidig at Equinors ambisjon er karbonintensitet på netto null innen 2050 og at det inkluderer scope 3, altså utslipp fra forbrenning.

– På kort sikt, inntil et marked for hydrogen og karbonfangst- og lagring er etablert, vil absolutte utslippsmål som omfatter sluttbrukers utslipp, kun oppnås ved å selge eller stenge ned lønnsom olje- og gassproduksjon, og dermed flytte de indirekte utslippene fra sluttbruk til andre produsenter. Et slikt fokus vil heller ikke gi hensiktsmessige incentiver til selskaper som ønsker å investere i nye energiformer, sier han.

Les også

Ingen nye mål for havvind: – I ferd med å bli totalt akterutseilt

Publisert: