Svakere fra TGS i tredje kvartal

Oljedata-leverandøren TGS snur til minus på bunnlinjen i tredje kvartal sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Konsernsjef Kristian Johansen i TGS, her under Paretokonferansen i 2019.
Publisert:

TGS leverer data knyttet til energiproduksjon, inkludert seismikkdata, og sitter blant annet på databaser knyttet til olje og gass på dypt vann, i Arktis og på land i Nord-Amerika.

Selskapet leverer et resultat etter skatt på minus 1,7 millioner dollar i tredje kvartal, ned fra 3,8 millioner dollar i samme kvartal året før, ifølge en melding (fjorårets tall er revidert fra 19,1 millioner dollar).

TGS opprettholder utbyttet på 0,14 dollar per aksje, som skal utbetales i form av 1,48 kroner per aksje i november.

Brutto driftsresultat (ebitda) var på 97 millioner dollar, ned fra 167 millioner dollar ett år tidligere.

Driftsresultatet (ebit) ble på 1,14 millioner dollar, ned fra 18,49 millioner dollar på samme tid året før.

Selskapet hadde på forhånd meldt at omsetningen i tredje kvartal ville bli på rundt 135 millioner dollar, ned fra 200 millioner dollar på samme tid året før. Dette er uendret i dagens rapport.

TGS har i det siste meldt om flere oppkjøp, inkludert Magseis, deler av Ion Geophysical og Prediktor.

Økte oljeinvesteringer

TGS peker på at høye energipriser kan bidra til at investeringene i olje og gass tar seg opp, og håper derfor på økte salg.

«Som resultat av høye energipriser og bekymringer om energisikkerhet har investeringene i leting og utvikling (E&P) innen olje og gass økt betydelig i 2022», skriver selskapet.

«Dette har ført til en rask økning i etterspørselen etter seismiske data, noe som vises igjen i den sterke utviklingen i ettersalget av multiklient-data. Med fortsatt høye energipriser vil veksten innen E&P trolig fortsette inn i 2023, og TGS opplever økende interesse blant olje- og gasselskaper for å diskutere muligheter for 2023», skriver TGS.

Publisert: