Gjenopptar behandlingen av strømkabel til Skottland

Strømkabelen fra Norge til Skottland ble opprinnelig skrotet av finansminister Trygve Slagsvold Vedum i 2021. Nå skal den konsesjonsbehandles ferdig.

Olje- og energiminister Terje Aasland.
Publisert:

Olje- og energidepartementet gjenopptar konsesjonsbehandlingen av søknaden om å etablere utenlandsforbindelsen NorthConnect mellom Norge og Storbritannia.

Det skriver departementet i en pressemelding mandag ettermiddag.

— Det har gått snart tre år siden behandlingen av denne saken ble satt på vent. Jeg har kommet til at det nå foreligger et tilstrekkelig grunnlag til at saken kan behandles, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

– Alle konsesjonssøknader som ligger i departementet skal selvfølgelig behandles på en ordentlig måte. Det går vi i gang med nå, sier han i meldingen.

LO advarer

Strømkabelen ble endelig skrinlagt av finansminister Trygve Slagsvold Vedum like før nyttår i 2021. Da var behandlingen allerede pauset av Arbeiderpartiet i 2018, som ville vite mer om effektene på det norske kraftsystemet.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik mener fortsatt at kabelen bør forbli i skuffen.

– Jeg synes det er på tide å gravlegge denne kabelen for godt, sier Følsvik.

LO og forbundene har samlet kjempet mot ideen om en såkalt privat kabel siden den ble lansert.

– En behandling av denne søknaden nå kan bare få ett utfall, at det ikke vil bli gitt konsesjon, sier hun.

– Om noen skulle tvile på det burde de lese gjennom regjeringspartienes politikk på nytt. Jeg vil anbefale at man starter med Hurdalsplattformen, legger hun til.

I regjeringsplattformen heter det at regjeringen «ikke [skal] godkjenne nye mellomlandsforbindelser til utlandet i denne stortingsperioden»

Debatten om kablene har lenge vært en het potet.

– Jeg tror de fleste er enige med oss i dag om at det siste vi trenger, er en ny kraftkabel direkte fra fastlandet i Norge direkte til utlandet. De partiene som ivret for å privatisere muligheten til å drifte mellomlandsforbindelser for et tiår siden, har stilnet hen, sier LO-lederen.

Lenge omstridt

NorthConnect var en planlagt strømforbindelse mellom Skottland og Norge, og skulle etter planen ha en kapasitet på 1.400 megawatt, noe som betyr at den maksimalt kunne frakte 12,2 terawattimer strøm mellom landene årlig.

Strømkabelen har vært omstridt lenge, og som Sp-leder har Trygve Slagsvold Vedum tidligere også vært klar på at han ønsker at planene skulle skrinlegges.

Regjeringen Solberg utsatte i mars i 2020 å gi konsesjon til prosjektet fordi den mente at det ikke var tilstrekkelig grunnlag for å gjøre et vedtak i konsesjonssaken.

Olje- og energidepartementet har nå sendt brev til NorthConnect og bedt om at eventuelle nye opplysninger eller andre innspill som kan være relevante for behandling av saken blir sendt til departementet innen 24. februar, står det i meldingen.

Krever ny skrinlegging

Energipolitisk talsperson Terje Halleland i Fremskrittspartiet sier han forventer at regjeringen nå sier nei til ny utenlandskabel, og viser til at Frp allerede i 2019 gjorde det samme.

– Fremskrittspartiet forventer at regjeringen har forstått alvoret og nå sier klart og tydelig nei til en ny mellomlandsforbindelse til Storbritannia. Alt annet vil være komplett useriøst og kun bidra til å forsterke kraft- og strømpriskrisen folk og bedrifter nå står i, sier Halleland.

– Norge skal ikke sponse Europa med billig strøm. Nå må regjeringen legge denne kabelen død en gang for alle, sier Halleland.

Det samme mener forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

– Vi forventer at Aasland gir NorthConnect historiens korteste saksbehandling. NorthConnect må avvises grundig og endelig, og det burde være gjort før statsråden forlater kontoret i ettermiddag, sier Aflheim.

– Stortingets forutsetning for å bygge nye utenlandskabler er at vi får en utredning om konsekvensene av de to siste kablene. Det er ikke gjort. Energiloven er i tillegg endret slik at bare Statnett kan eie og drifte utenlandskabler.

Høy prissmitte

Daglig leder Knut Lockert i bransjeorganisasjonen Distriktsenergi mener det er lite trolig at regjeringen vil gå inn for en ny kabel på nåværende tidspunkt.

– Er dette i realiteten en skrinlegging av denne kabelen?

– Jeg tror du kan ha rett i det. Dette har jo også det interne energiutvalget i Ap foreslått, sier Lockert til E24.

– Man stanset saksbehandlingen i 2020 for å se på erfaringene med andre kabler, og nå den siste tiden har prissmitten vært høy?

– Sett med manges øyne er det erfaringen. Energikommisjonen peker på at kablene kan bli viktige for forsyningssikkerheten på sikt, særlig hvis vi får mindre kraftoverskudd over tid. Men mange mener at prissmitten har vært for høy, og da er det lite trolig at Ap vil gå for enda en kabel nå, sier han.

Lockert advarer imidlertid med å bare se på situasjonen akkurat nå. Energikommisjonen sa i forrige uke at Norge kan få flere perioder med billig strømimport om noen år, hvis nabolandene fortsetter å bygge ut mye vindkraft.

– Slik vi ser det burde ikke denne kabelen legges bort for godt. Energikommisjonen sier at det kan bli mer behov for kraftutveksling på sikt, og da er det uheldig å lukke døren for godt. Det kan bli nødvendig å ta opp denne saksbehandlingen igjen senere, sier Lockert.

Publisert: