Leverer utbyggingsplan for Maria 2: Skal satse fire milliarder

Det kommer en rekke utbyggingsplaner på sokkelen i høst, som blir del av gunstige midlertidige skatteregler. Nå er Wintershall Dea klar med Maria 2, som skal øke reservene på feltet med 22 millioner fat oljeekvivalenter.

Wintershall Dea og partnerne leverer nå utbyggingsplan for andre fase av Maria-feltet, en investering på fire milliarder kroner.
Publisert:

Tirsdag leverer Wintershall Dea endret utbyggingsplan for Maria-feltet til olje- og energiminister Terje Aasland, sammen med representanter for partnerne Sval Energi og Petoro.

Maria-feltet ligger på Haltenbanken i Norskehavet, og er den første utbyggingen på sokkelen hvor tyske Wintershall Dea er operatør. Wintershall er eid av det tyske kjemiselskapet BASF og investeringsselskapet LetterOne.

– Jeg er glad for å se at selskapenes arbeid med å øke produksjonen fra Mariafeltet nå konkretiserer seg i en endret plan for utbygging og drift. Videreutviklingen av Mariafeltet bidrar til økning i ressurser og å utnytte etablert infrastruktur som er viktig for petroleumsindustrien i Midt-Norge, sier olje- og energiminister Terje Aasland i en kommentar.

Administrerende direktør Michael Zechner i Wintershall Dea Norge overleverte utbyggingsplanen til olje- og energiminister Terje Aasland tirsdag.

– Veldig positivt

Oljebransjen vil levere en stor mengde utbyggingsplaner i høst, for å rekke fristen ved nyttår for å bli omfattet av Stortingets gunstige, midlertidige skatteregler.

Norsk produksjon er ventet å falle betraktelig frem mot 2030 og særlig 2040, og Aasland er fornøyd med at det kommer mer oljeutvinning på plass for å bremse fallet.

– Dette er veldig viktig. Ikke minst er det en videreutvikling av eksisterende områder, så det er veldig positivt. Dette har vært et funn som har vært krevende, men som viser hvordan man klarer å løse utfordringer når man jobber sammen i et partnerskap. Slike prosjekter er viktige for å videreutvikle norsk sokkel, sier Aasland til E24.

I fase to gjør partnerne i Maria tiltak for å øke utvinningen. Det inkluderer en ny brønnramme og nye brønner. Brønnrammer installeres ofte på havbunnen. De består av stålrør som er sveiset sammen og fungerer som fundament for ulikt utstyr, i tillegg til at de beskytter brønnene mot blant annet tråling.

Slik ser Oljedirektoratet for seg utviklingen i produksjonen på norsk sokkel frem mot 2040, ifølge ressursrapporten for 2022.

Starter i 2025

Produksjonen fra fase to av Maria er planlagt å begynne i andre kvartal 2025, og skal produsere frem til 2040.

Utbyggingen av andre fase av undervannsfeltet Maria vil øke feltets reserver med 22 millioner fat oljeekvivalenter. Hvis alt dette var olje ville den hatt en salgsverdi på 21 milliarder kroner, gitt en pris på 950 kroner fatet.

Maria-feltet inneholder mest olje, men også noe gass og kondensat, ifølge Norsk Petroleum. Funnet ble gjort i 2010, og feltet produserer olje og gass via to undersjøiske brønnrammer på 300 meters dyp.

Feltet ble satt i drift i 2017 og var i utgangspunktet en gladnyhet for bransjen. Mens flere felt har blitt rammet av forsinkelser og budsjettsprekker, ble Maria satt i gang ett år før planlagt. Utbyggingen ble også 3,7 milliarder kroner billigere enn antatt i utbyggingsplanen, ifølge Oljedirektoratet.

Sliter med trykket

Men etter hvert støtte Maria-feltet på utfordringer med trykket i reservoaret. Den andre fasen av utbyggingen skal håndtere noen av disse utfordringene.

– Maria-prosjektet fikk utfordringer fra start?

– Alle prosjekter har noen utfordringer, også Maria. Med all erfaringen vi har fått fra de tiltakene vi allerede har gjort for å få opp trykket, har vi nå stor tro på at andre fase av Maria vil levere som forventet, sier administrerende direktør Michael Zechner i Wintershall Dea Norge til E24.

Han oppgir at reservene i feltet nå er på rundt 120 millioner fat oljeekvivalenter, inkludert fase to. Opprinnelig var det rundt 180 millioner fat oljeekvivalenter i feltet, men dette ble nedjustert etter utfordringene i reservoaret.

– Det var utfordringer med kontakten mellom vanninjeksjonen og de oljeproduserende lagene. Dette var vanskelig å forutse, men med den kunnskapen vi har nå har vi tro på at vi vil takle disse utfordringene, sier Zechner.

Administrerende direktør Michael Zechner i Wintershall Dea og olje- og energiminister Terje Aasland.

– Robust prosjekt

Prosjekter nær eksisterende infrastruktur er ofte lønnsomme også ved ganske lave oljepriser, og det gjelder også fase to av Maria.

– Det er et veldig robust prosjekt, sier Zechner.

– Nå skal dere bore brønner?

– Vi planlegger å bore minst tre brønner, og modner nå frem en fjerde brønn, og venter å ta en avgjørelse i februar neste år. Vi skal installere en ramme med seks brønnslisser, slik at vi kan bore ytterligere to brønner for å kunne hente ut mer, sier Wintershall Dea-sjefen.

– Wisting ble forsinket på grunn av kostnader, ser dere lignende utfordringer?

– Prisene har gått opp på de fleste av våre prosjekter på grunn av verdenssituasjonen, med dyrere råvarer og arbeidskraft. Kostnadene øker. På Maria var vi ganske tidlig ute med kontrakter, og dermed klarte vi å begrense noen av kostnadsøkningene.

Støttes fra andre felt

Maria-utbyggingen er avhengig av infrastrukturen i Norskehavet, og drives ved hjelp av feltene Åsgard, Kristin, Heidrun og Tyrihans. Blant annet får feltet vann fra Heidrun og gass fra Åsgard (via Tyrihans) som pumpes ned i reservoaret for å øke trykket, mens Kristin er vertsplattform.

Oljen fra feltet overføres til Åsgard-feltet for lagring og eksport, mens gassen går via Åsgard til landanlegget Kårstø.

Wintershall Dea eier 50 prosent av Maria-feltet og er operatør. Partneren Petoro eier 30 prosent, og Sval Energi eier 20 prosent.

Publisert: