Shell tar ansvar også for kundenes utslipp: Equinor-styret sier nei

En aksjonærgruppe foreslår at Equinor følger Shells eksempel og inkluderer kundenes utslipp i sine klimamål. Styret i Equinor anbefaler generalforsamlingen å stemme nei.

SIER NEI: Equinors styre anbefaler aksjonærene å stemme mot et forslag om at selskapet skal ta ansvar også for kundenes utslipp når de bruker Equinors olje og gass. Bildet viser Eldar Sætre i forbindelse med selskapets navneskifte i fjor.
Publisert:

Onsdag offentliggjorde Equinor innkallingen til årets generalforsamling, som skal avholdes i mai.

Styret i selskapet anbefaler aksjonærene å stemme nei til en resolusjon fra aksjonærgruppen« Follow This» om at Equinors klimamål også bør inkludere kundenes CO₂-utslipp ved bruk av oljen og gassen selskapet produserer.

Equinor slipper ut rundt 15 millioner tonn CO₂ fra produksjonen, men totalt er utslippene fra bruken av produktene på over 300 millioner tonn CO₂.

Styret i Equinor påpeker at selskapets forretningsaktiviteter ikke innebærer direkte kontakt med den enkelte sluttbruker av produktene som produseres. Equinor har blant annet solgt sine bensinstasjoner til Circle K.

«Styret anbefaler at generalforsamlingen stemmer mot forslaget», skriver selskapet i innkallingen til generalforsamling.

Styret påpeker at Equinor er involvert i prosjekter innen hydrogen og karbonfangst- og lagring, at det støtter karbonprising, og planlegger å investere i naturlig lagring av klimagasser gjennom støtte til bevaring av tropisk regnskog.

Droppet Shell-resolusjon

«Follow This»-gruppen inkluderer rundt 4.700 grønne aksjonærer i selskapene Shell, BP, ExxonMobil, Chevron og Equinor. Gruppen krever at selskapene setter mål som er i tråd med Parisavtalen på sine generalforsamlinger.

Gruppen droppet nylig en tilsvarende resolusjon til oljegiganten Shells generalforsamling, etter at Shell har lovet å akseptere ansvar for alle sine utslipp, også fra kundenes bruk av selskapets produkter.

Det har ikke Equinor gjort – så langt. Selskapet aksepterer ansvar for de rundt 14,9 millioner tonnene fra egen produksjon av olje og gass, men ikke de 314 millioner tonnene selskapet selv anslår slippes ut av kundenes bruk av oljen og gassen.

For femte gang har derfor Follow This lagt frem en resolusjon for Equinors generalforsamling, noe de også gjør på Chevron, ExxonMobil og BPs generalforsamlinger. Det vil aksjonærgruppen fortsette med å gjøre til selskapene lover å snu sin virksomhet.

– Equinor vil ikke ta ansvar for Scope 3 ennå. Vi håper investorer vil oppfordre dem til å gjøre dette, som de gjorde med Shell i tidligere år ved å stemme for våre resolusjoner, skrev Mark van Baal i Follow This i en e-post til E24 før innkallingen til Equinors generalforsamling ble publisert.

Les også

Fersk klimarapport: Oljeselskapene gjør for lite

Equinor vil ta lederskap

Equinor la onsdag frem en uttalelse om at selskapet vil ta klimalederskap i samarbeid med Climate Action 100+, og stressteste sine prosjekter mot Parisavtalen og et klimamål på godt under to grader.

Selskapet sier det vil utforske hvordan det kan få ned karbonavtrykket i hele verdikjeden og sluttbruken av produktene, noe som måles med den såkalt «Scope 3». Men Equinor vil ikke ta med kundenes utslipp i sine klimamål.

– Det vi sier i denne uttalelsen er at vi vil rapportere anslag på samlet utslippsintensitet inkludert sluttbrukernes forbruk, og se om det er ytterligere måter vi kan drive dekarboniseringen av samfunnet på, sier Equinors informasjonsdirektør Bård Glad Pedersen til E24.

– Men vi kan ikke ta ansvaret for utslipp som vi ikke styrer. Det er det de som gjør de utslippene som må gjøre, sier han.

Les mer: Fersk klimarapport: Oljeselskapene gjør for lite

Les også

Støttet av Oljefondet: Exxon gikk på klimanederlag

Best i klassen

Equinor er ifølge Carbon Disclosure Project (CDP) blant de beste i klassen blant oljeselskapene til rent faktisk å tilpasse seg lavkarbonsamfunnet – med lave utslipp per produserte enhet, betydelige investeringer i fornybar energi og utarbeidelse av omfattende klimaanalyser.

Men også CDP er kritisk til at Equinor ikke har satt seg mål om utslippskutt etter «Scope 3» – en definisjon som også inkluderer kundenes utslipp.

– De gjør det godt på andre områder, men på dette området er ikke selskapets mål like ambisiøst som hos Total, Repsol og Shell, sa senioranalytiker Luke Fletcher i CDP til E24 i høst.

Internasjonalt setter flere storselskaper nå klare krav til utslippene i hele verdikjeden, inkludert under leverandører.

Teknologikjempen Apple skal ha bedt sine leverandører om å levere 100 prosent utslippskutt, og sikre at energien de bruker er utslippsfri. Slik bruker giganten sin innkjøpsmakt til å kutte utslippene i hele verdikjeden.

Les mer: Følger etter Equinor og Total: Oljegiganter kjøper mer solkraft

Les også

Oljebransjen trapper opp fornybarsatsingen: – Det heteste temaet i industrien nå

– Legger press på Equinor

Arktis-rådgiver i Greenpeace, Erlend Tellnes, understreker at Shell fortsatt har en lang vei å gå med å kutte sine klimagassutslipp. Han mener likevel at selskapets klimagrep legger press på andre store oljeselskaper.

– Selvfølgelig legger det press på Equinor, som nå har en mulighet til å utvide rapporteringen sin i jakten på sine uttalte fornybarmål. Equinor liker veldig godt å være best i klassen, men Shell har nå gitt et tydelig signal på at de er mer ambisiøse, sier Tellnes til E24.

Da Greenpeace saksøkte staten i 2017 for å stoppe oljeboring i Barentshavet, tapte miljøorganisasjonen på punktet om at Scope 3-utslipp skulle inkluderes i Norges klimautslipp. Saken er anket og skal opp i lagmannsretten høsten 2019.

– Jeg tror både Equinor og den norske staten vil stritte imot å inkludere «Scope 3» i rapporteringen. Det belyser et tema som er pinlig for dem. Og så lenge staten er hovedaksjonær i Equinor, tror vi ikke at Follow This-forslaget vil vedtas på generalforsamlingen i mai.

Les hele Equinor-resolusjonen fra Follow This her

Publisert:

Her kan du lese mer om