Equinor har valgt base til gigantprosjekt: Havvind skaper britiske jobber

Equinor og SSE har valgt base for det gigantiske havvindprosjektet Doggerbank. Port of Tyne ved Newcastle vil få over 200 nye jobber.

Dette bildet er fra Equinors britiske havvindanlegg Dudgeon.
Publisert:

Mens leverandørindustrien håper at Norge vil utvikle et hjemmemarked for havvind, dukker det opp stadig nye havvindanlegg i andre nordsjøland.

Det største prosjektet av dem alle er Doggerbank på opp mot 3.600 megawatt. Der har SSE og Equinor nå valgt drifts- og vedlikeholdsbase i britiske Port of Tyne ved Newcastle.

Det vil skape 200 lokale jobber direkte, og i tillegg gi store muligheter for leverandørindustri i området, ifølge Equinor.

– Basen blir etablert i Port of Tyne, øst for Newcastle. Det blir en kjempesvær base, sier Stephen Bull, direktør for vind- og lavkarbonenergi Equinor, til E24.

– Dette blir en operasjonsbase med rundt 200 ansatte, en blanding av offshore og onshore, sier han.

TUNGE LØFT: Hereemas kranskip Aegir henter ståljackets til havvindprosjekter i Port of Tyne i 2018.
Les også

Ap: Nordsjøen skal bli fremtidens industriverksted for å gjenreise Norge etter coronaen

To ukers skift til havs

Equinor skal ha en lignende løsning som på det britiske vindanlegget Dudgeon, med serviceskip som holder seg på havet. Mannskapet skal jobber i to uker og ha to uker fri.

– Ved Doggerbank har vi tre slike serviceskip i området, et på hvert av de tre delprosjektene. Samlet er Doggerbank-prosjektet ti ganger større enn Dudgeon, sier Bull.

– Vi har også et overføringsfartøy (crew transfer vessel, CTV) som frakter mannskapet i land og bringer neste skift ut til havs, sier han.

Havneområdet i Port of Tyne brukes allerede av andre store aktører. Lokalproduserte Nissan Leaf eksporteres fra dette kaiområdet, og kraftverket Drax som har lagt om fra kullkraft til biopellets, importerer pellets via anlegget.

– Port of Tyne ønsker en grønn profil og har et nullutslippsmål. Equinor er først ute blant havvindaktørene med å bygge med et nærvær i Tyne, sier Bull.

Les på E24+

Dagens lovverk står i veien for havvind, mener jusprofessor

Britene har ambisiøse planer

Storbritannia har lagt ambisiøse planer for utbyggingen av havvind. Storbritannia har om lag 40 havvindparker, og vil at en tredjedel av landets strøm skal komme fra havvind innen 2030.

Den britiske regjeringen la i fjor fram en plan for å mer enn tredoble antallet jobber innen havvind til 27.000 innen 2030, samtidig som kapasiteten innen havvind skal øke til 30.000 megawatt fra dagens 8.000 megawatt.

– Denne basen er fantastiske nyheter for Tyne og Nordøst-England. Fornybar energi bidrar med en tredjedel av elektrisiteten og flere tusen arbeidsplasser i Storbritannia, og er en av våre store suksesshistorier, sier Storbritannias nærings- energi- og industriminister Alok Sharma i en kommentar.

Mens SSE er operatør i utbyggingen av Doggerbank-prosjektet, skal Equinor ta over som operatør når kjempeanlegget står ferdig.

Eierne får en garantert strømpris på rundt 50 øre kilowattimen for å levere strøm fra anlegget, ifølge Equinor.

Les også

Statkraft i minus etter milliardtap på vindkraft

Tror Equinor får finansiering

Etter coronakrisen og et kraftig oljeprisfall har Equinor kuttet i utbyttet og investeringene, og avsluttet et milliardprogram for tilbakekjøp av aksjer.

Bull tror likevel at det er penger til å finansiere havvind. Selskapet er heller ikke alene om kostnadene, som skal være på rundt 100 milliarder kroner.

– Dette er en joint venture, så vi deler investeringene og risikoen med SSE, sier Bull.

– I tillegg skal vi ut i markedet og sikre oss prosjektfinansiering, noe som er helt vanlig innen havvind. Det er mange aktører er interessert i denne typen posisjoner, som pensjonsfond og andre institusjonelle investorer, sier han.

Les på E24+

Equinor-milliarder til klimakutt kunne gitt storstilt energieffektivisering

Gir også norske muligheter

Doggerbank-prosjektet er viktig for Equinor. Det er selskapets aller største havvindprosjekt, med en samlet kapasitet på 3.600 megawatt som skal kunne gi strøm til 4,5 millioner britiske husholdninger.

– Det er viktig for oss, fordi vi ser på Nordsjøen som vårt hjemmemarked, sier Bull.

– Det blir dannet et stort cluster og tatt i bruk en ny base, som kan gi ytterligere muligheter etter hvert, legger han til.

Det britiske kjempeprosjektet har også tildelt kontrakter til norske aktører.

Bull trekker frem at Aibel leverer strømplattformer sammen med ABB. Equinor skal også bruke verdens største installasjonsfartøy, Alfa Lift fra norskeide OHT. DNV GL skal godkjenne den tekniske prosessen for turbinene på 12 megawatt.

– Så skal vi også tildele flere kontrakter. Det er mange muligheter for norsk industri, sier Equinor-direktøren.

Les også

Slik dekker staten nesten hele Equinors klimaplan

Vil satse på norsk havvind

Den siste tiden har mange tatt til orde for en storsatsing på havvind i Norge, som Norges Rederiforbund, Norsk Industri og bransjeorganisasjonen Norwea. Også Arbeiderpartiet, MDG og Aker Solutions ønsker en norsk havvindsatsing.

Så langt er det kun én havvindpark som er vedtatt bygget ut på norsk sokkel, Equinors Hywind Tampen til fem milliarder kroner. Denne skal bidra til lavere utslipp fra kraftforbruket på oljefeltene Gullfaks og Snorre.

Der har til gjengjeld norske aktører som Kværner fått store kontrakter. Selskapet skal blant annet bygge betongunderstell, en kontrakt på rundt 1,5 milliarder kroner. Equinor utelukker ikke at det kan bli mer havvind i Norge.

– Vi ser alltid på muligheter. Vi registrerer at det pågår en aktiv debatt om havvind i Norge. Hywind Tampen-prosjektet kan bli banebrytende og gi muligheter for flere norske prosjekter i fremtiden, sier Bull.

Les også

Equinors havvindsatsing i Storbritannia går så det suser

Publisert: