Dansk nei til Equinors oljeavfall

Etter at Equinor i flere tiår har sendt oljeforurenset vann fra Mongstad til Danmark sier danske myndigheter nå foreløpig nei. Likevel havner det farlige avfallet i landet.

Irene Rummelhoff er konserndirektør for Markedsføring, midtstrøm og prosessering i Equinor – og dermed ansvarlig for Mongstad-anlegget.
Publisert: Publisert:

Å kvitte seg med farlig ved å sende det til et annet land, er i utgangspunktet ikke lov. At Equinor i årtier har sendt oljeavfall – forurenset vann – fra raffineriet på Mongstad til Danmark har likevel vært lovlig.

Norske myndigheter har ment at det ikke er kapasitet til å behandle dette avfallet i Norge. Dermed har danske miljømyndigheter sagt ja til at Equinor kan sende spillvannet sørover til dem og RGS Nordics renseanlegg i Skælskør på Sjælland.

Her blir et oljeholdige vannet fortynnet med grunnvann, renset og sluppet ut i Agersø Sund – litt sør for broen fra Fyn til Sjælland.

Men like før jul sa danske myndigheter nei til mer forurenset spillvann fra Mongstad. Equinors tillatelse til å sende oljeholdig vann til Danmark gikk ut 28. november. I et svar til Equinors søknad om å fortsette eksporten – nå 150.000 tonn forurenset vann – fra Mongstad til Sjælland skriver danske myndigheter at det er grunnlag for å nekte dette.

  • I flere tiår har oljeholdig vann blitt eksportert fra Norge til Danmark.
  • Norge har ikke kapasitet til å håndtere dette selv, har norske myndigheter ment, senest i 2019.
  • I 2020 snur Miljødirektoratet: Det er kapasitet i Norge.
  • Danske myndigheter sier så et foreløpig nei til Equinors søknad om import av oljevann.
  • Equinor mener norske miljømyndigheter har misforstått.
  • Selskapet mener dette vil få dramatiske konsekvenser.
  • Likevel havner avfallet i Danmark – via en underleverandør.
Les også

Vurderer å legge ned ett av Norges to oljeraffinerier

I årtier har Equinor eksportert oljeavfall til Danmark. Nå drøyer det med tillatelsen. Blir det nei, blir konsekvensene dramatiske, mener selskapet.

Fra nei til ja

Avslaget var foreløpig. Det bygget på en uttalelse fra norske miljømyndigheter om at de mener det er tilstrekkelig kapasitet i Norge til å ta hånd om denne typen avfall.

Og det er noe nytt.

For tidligere har Miljødirektoratet ment at det ikke er kapasitet i Norge. I slutten av 2019 fikk de danske miljømyndighetene beskjed om at det finnes «få anlegg i Norge som kan behandle denne typen avfall, men de har ofte ikke ledig kapasitet», framgår det av en artikkel i danske Weekendavisen.

Ett år senere er konklusjonen altså en annen. Norske anlegg for farlig avfall har god kapasitet for oljeholdig vann, skriver Miljødirektoratet i uttalelsen til de danske miljømyndighetene.

Dette får Equinor til å reagere. I desember skriver de til danske miljømyndigheter at situasjonen ikke har endret seg fra 2019 – da norske Miljødirektoratet uttalte at det er begrenset kapasitet for behandling av oljeholdig vann og stilte seg bak eksport til Danmark – til 2020, da Miljødirektoratet uttaler at det er tilfredsstillende kapasitet i Norge.

Les også

– Mer omfattende svikt i Equinors IT-sikkerhet

Equinor har hatt problemer med lekkasjer på Mongstad og fått krass kritikk av Miljødirektoratet. Nå skaper en uttalelse fra direktoratet problemer for selskapets planer om å eksportere oljeholdig vann til Danmark.

«Ikke realistisk»

Equinor viser til at de har kontaktet alle relevante mottaksanlegg i Norge for å sjekke grunnlaget for konklusjonen til norske myndigheter og om det faktisk er kapasitet til å ta imot oljevannet fra Mongstad.

Konklusjonen er at kapasiteten til å behandle denne type avfall ved anleggene er betydelig lavere enn hva de har tillatelse til å behandle. Dermed gir ikke tallene norske Miljødirektoratet bruker ikke noe «realistisk bilde» av situasjonen.

Hvis Equinor med kort varsel må stoppe eksporten til anlegget i Danmark, vil det få «dramatiske konsekvenser», skriver selskapet: Dette er en kritisk situasjon for Equinor, og vil gå utover forretningene, foruten at operasjoner og boring vil bli forsinket.», framgår det av brevet til danske myndigheter fra desember.

Les også

Her kan olje ha lekket ut over flere tiår. Hva gikk galt på Mongstad?

– Tvil om kapasitet

I sin opprinnelige uttalelse om oljeholdig vann i Norge fra november skriver Miljødirektoratet at anleggene «har god kapasitet». Her baserer norske myndigheter seg på hva som er tillatt kapasitet, sammenlignet med hva som faktisk er behandlet de siste årene.

Direktoratet tar imidlertid forbehold om at hvis store mengder avfall kommer på en gang, kan det gi problemer for enkeltanlegg. Et annet forbehold er om oljevannet på grunn av sammensetningen faktisk kan behandles ved anleggene.

Etter Equinors svar til danske miljømyndigheter, skriver direktoratet i en egen e-post at de ikke har noen innvendinger mot Equinors vurdering og dokumentasjon.

Likevel har ikke danske Miljøstyrelsen ennå behandlet søknaden ferdig – et halvt år etter at de først mottok søknaden. Til Aftenbladet viser de danske miljømyndighetene til at de har anledning til å be om ytterligere opplysninger og dokumentasjon i en sak inntil myndighetene mener den er tilstrekkelig opplyst for at en avgjørelsen kan fattes.

Når det gjelder denne konkrete saken viser Miljøstyrelsen i en e-post til at Equinor-saken er mer kompleks enn andre saker «da det er oppstått tvil om Norge har kapasitet til å behandle avfallet».

Les også

Miljødirektoratet fant nytt avvik på Equinor-anlegg på Mongstad

Havner i Danmark likevel

Å få på plass tillatelse til at Equinor kan eksportere det oljeholdige vannet til Danmark er viktig, påpeker talsperson Eskil Eriksen.

Likevel har selskapet fått på plass en midlertidig løsning.

– RGS Nordic har tillatelse til å eksportere avfallet til Danmark og rense det der, sier Eriksen.

RGS Nordic er altså samme selskap som driver anlegget på Sjælland som Equinor i tiår har sendt avfallet fra Mongstad til. Nå tar altså leverandøren hånd om avfallet i Norge – og sender det til samme anlegg i Danmark.

– Likevel skriver dere til danske myndigheter at det er svært dramatisk og kritisk at dere mangler tillatelsen. Er det en overdrivelse?

– Vi har fått på plass en midlertidig løsning. Men vi ønsker å ha en egen eksporttillatelse, slik vi har hatt før. Mongstad er en sentral del av infrastrukturen for norsk sokkel og vi ønsker å stå for dette selv. For oss er det viktig å få en avklaring på dette, sier Eriksen.

Equinor tar nå en ny runde til renseanlegg i Norge for igjen å sjekke om det er kapasitet. I tillegg skal selskapet oppgradere anlegget på Mongstad så det blir i stand til å håndtere alt oljeholdig vann – og at eksport dermed ikke blir nødvendig.

– Men det er et komplekst prosjekt og vil ikke være ferdig før om noen år. Nå vil vi få på plass en løsning for den midlertidige situasjonen til oppgraderingen av Mongstad er ferdig, sier Eriksen.

– Aksepter import

Aftenbladet har spurt Miljødirektoratet hvorfor vurderingene av kapasiteten i 2019 og 2020 er så forskjellige – med at det i 2019 ikke var kapasitet, mens det i 2020 var kapasitet (med noen forbehold).

I en e-post svarer Hege Rooth Olbergsveen, leder for seksjon for avfall og gjenvinning, at de i 2019 også skrev til Miljøstyrelsen i Danmark det er anlegg i Norge som kam behandle denne typen avfall, men at det vil være perioder hvor det ikke er kapasitet. Derfor ble Danmark bedt om å akseptere eksport fra Norge.

Publisert: