Tror ikke at oljeprisen kommer over 100 dollar fatet med det første

Røkke har forståelse for at noen kan kritisere han for at Aker ikke vektet seg ned i oljesektoren.

BREV TIL AKSJONÆRENE: Kjell Inge Røkke eier 67 prosent av aksjene i Aker.
Publisert:

I sitt årlige brev til aksjonærene i Aker bruker Kjell Inge Røkke naturlig nok mye tid på oljeprisen.

Røkke trekker frem at han i fjorårets aksjonærbrev skrev at Aker lenge hadde hatt oppfatningen om at oljeprisen ville holde seg over 90–100 dollar per fat, men at det ville være sykluser hvor prisen både var høyere og lavere enn dette nivået.

Røkke har fortsatt troen på 100 dollar per fat, men det kan ta tid før man igjen har en tresifret oljepris.

– Dersom spørsmålet nå er om jeg er like sterk i troen på at oljeprisen raskt kommer opp i 100 dollar, er svaret nei. Dette prisnivået ligger mest sannsynlig noe frem i tid. Hvis spørsmålet er om jeg fortsatt har stor tro på å investere i olje- og gassrelaterte selskaper, er svaret utvilsomt ja, skriver Røkke.

Les også

Røkke etablerer flyselskap med Gjelsten

Tungt investert i olje

Røkkes investeringsselskap Aker er i stor grad investert i olje- og oljeservicesektoren, med sine største investeringer i Aker Solutions, Det norske, Akastor og Kværner, og investeringene har fått gjennomgå parallelt med oljeprisstupet det siste halve året.

FÅR SKRYT AV RØKKE: Oljeanalytiker i DNB Markets, Torbjørn Kjus.

– Noen vil kritisere meg for at Aker ikke har vektet seg ned i oljesektoren i løpet av en periode med en rekordhøy gjennomsnittlig oljepris på i overkant av 100 dollar per fat i årene 2012–14.

I denne perioden investerte Aker ytterligere 3,9 milliarder kroner i Aker Solutions og Det norske og verditapet var ved utgangen av 2014 kommet opp i nærmere to milliarder kroner, med andre ord et papirtap på rundt 50 prosent.

Timer ikke alltid rett

– Det viser at Aker ikke alltid «timer» investeringene rett, selv om de er riktige i et langsiktig perspektiv, skriver Røkke.

– Aker investerer og satser der vi mener det er riktig, og i sektorer og selskaper hvor vi besitter kunnskap og kan utgjøre en forskjell. Kompetansen er spisset mot olje og gass, fiskeri, marin bioteknologi, eiendom, maritime eiendeler, finansiering og transaksjoner.

Les også

Røkke om seilbåtkjøpet: – Den beste økonomiske investeringen familien har gjort

Et nikk til Torbjørn Kjus

Røkke skriver at han prøver å få med seg så mye av det som skrives og sies om oljenæringen, og at dette kjennetegnes av «sprikende syn fra mange oppegående personer».

I den sammenheng velger han å gi honnør til oljeanalytiker Torbjørn Kjus som i forkant så for seg et fall i oljeprisen.

– Det er få som har vært så sterke i troen som oljeanalytiker Torbjørn Kjus i DNB Markets. Han har i det kortsiktige bildet hatt imponerende treffsikkerhet i forhold til markedets utvikling.

Publisert: