Patentkrangel bremset årets første letebrønn: Mens de ventet på domstolen fant de mer olje et annet sted

Patentkrangelen mellom Statoil og det lille selskapet Neodrill satte en midlertidig stopper for den første brønnen i årets leteprogram. Mens de ventet på en avklaring flyttet Statoil riggen like godt til et annet prospekt. Der traff de blink.

TRAFF BLINK: Statoil havnet i patentkrangel med miniputt-selskapet Neodrill. Det gjorde at de boret videre et annet sted, og traff blink på prospektet Kayak.
Publisert: Publisert:

For første gang siden den skuffende letekampanjen i Barentshavet i 2014 er Statoil nå tilbake med en ny kampanje.

Mens den forrige kampanjen inneholdt fem prospekter rundt Johan Castberg-funnet, som til sammen viste seg å inneholde skuffende lite olje, har man i år valgt en annen strategi.

Det skal også bores fem brønner i fem prospekter i år, men nå er de spredt over flere deler av Barentshavet. Én av de fem prospektene kalles Kayak og ligger drøye to mil fra Johan Castberg-funnet.

Mandag morgen kunne Statoil og Oljedirektoratet melde at det er gjort et oljefunn på 25 til 50 millioner fat i Kayak, og nå skal man vurdere om man klarer å koble det opp mot Castberg-feltet, som etter planen skal i produksjon i 2022.

– Det som gjør dette funnet veldig spennende er at vi har påvist olje i et helt nytt letemål, sier Dan Tuppen, Statoils letesjef for nordområdene, med henvisning til at oljen er funnet i kritt-bergarter, som er yngre enn den mer tradisjonelle jura-bergarten.

Måtte kaste seg rundt

Egentlig var det letebrønnen på Blåmann-prospektet som skulle bli ferdig først, men en patentstrid førte til at det ble Kayak, brønn nummer to på programmet som ble ferdig først. Mens Kayak ligger ved Johan Castberg-funnet, ligger Blåmann legger sørvest, ikke langt unna Goliat-feltet til Eni.

Boringen på Blåmann ble nemlig stanset av Stavanger tingrett kort tid etter at Statoil i april hadde markert igangsettelsen av årets leteprogram med blant andre olje- og energiminister Terje Søviknes ombord på Songa Enabler-riggen.

I slutten av mai meldte Dagens Næringsliv at det lille selskapet Neodrill fra Ålgård i Rogaland hadde fått en midlertidig forføyning i Stavanger tingrett. Neodrill mente Statoil ikke kunne bruke boreteknologien Statoil kaller Cap-X uten videre, fordi den inneholder teknologi Neodrill hevder de har utviklet.

Statoil eier 30 prosent av Neodrill, og selskapet valgte å etterleve rettens beslutning.

Forføyningen er siden blitt opphevet igjen.

Etter at retten stanset boringen på Blåmann kastet Statoil seg rundt og fikk mobilisert alternativt boreutstyr som ikke bruker den aktuelle teknologien.

– Blåmann var den første brønnen i kampanjen denne sommeren og vi har brukt den nye Cap X-teknologien på brønnhodet. Grunnet patentuenigheten måtte vi avbryte her, og flyttet riggen opp til Kayak i mellomtiden, sier Daniel Tuppen i Statoil.

Han legger til at borekampanjen var lagt opp på en fleksibel måte slik at man kunne flytte boringen til Kayak når det stoppet opp på Blåmann, uten at det forårsaket nevneverdige komplikasjoner.

Vurderer ny boring

Selv om man nå anslår at Kayak-funnet er på mellom 25 og 50 millioner fat olje, kan det være mer ifølge Statoils letesjef for Barentshavet.

– Det kan være en oppside utover det brønnen har påvist i brønnposisjonen. Vi har innhentet omfattende prøver og datamengder, og skal analysere sammen med seismikkdata for å forstå totaliteten i strukturen, sier Tuppen.

Hvis det finnes 50 millioner fat som kan utvinnes via Johan Castberg, vil det bety at ressursgrunnlaget på det feltet utvides med rundt 10 prosent fra dagens estimater.

Oljedirektoratet opplyser at man traff på olje i to sandsteinsintervaller, hvorav det ene hadde moderate reservoarkvalitet, mens det andre hadde dårlig kvalitet.

FORNØYD LETESJEF: Daniel Tuppen, letesjef for Barentshavet og Nordområdene i Statoil, gleder seg over at det nå er funnet mer olje like ved det kommende Johan Castberg-feltet i Barentshavet.

– Arbeidet vi nå skal gjøre handler blant annet om hvordan man mest hensiktsmessig skal drenere formasjonen for oljen (utvinningen, journ.anm.), sier Tuppen.

Kayak er en helt separat struktur fra Johan Castberg-funnet, og Daniel Tuppen åpner for at det kan bli satt i gang boring av en avgrensningsbrønn i funnet, gitt at man blir enige i lisensen mellom aktørene.

– Hva blir tidslinjen på eventuell videre boring og utvikling av dette funnet?

– Det er litt tidlig å si, for først må vi gjøre analysene og få en oversikt over totaliteten. Når det er gjort kan det godt hende at det er fornuftig å bore en brønn til for å se på utstrekningen av ressursene. Det kan bli aktuelt tidligst neste år, hvis våre partnere mener det er hensiktsmessig med tanke på en oppkobling mot Johan Castberg, sier Tuppen.

Både Kayak og Johan Castberg ligger i lisens 532, der Statoil er operatør og eier 50 prosent, mens Eni eier 30 prosent og Petoro 20 prosent.

Statoils letekampanje i Barentshavet i 2017 starter med Blåmann (ved Goliat-feltet til Eni), før de går videre til Kayak (ved Johan Castberg-funnet). Deretter følger Gemini Nord (ved OMVs Wisting-funn). Til går Statoil inn i ukjente områder på Korpfjell, helt inntil grensen til Russland og deretter Koigen Central, sørvest for Bjørnøya.

– Lite utforsket letemål

Mye av entusiasmen til Statoils letesjef denne mandagen kommer av at selskapet altså har klart å påvise olje i et nytt letemål, der man forsøker å påvise olje i reservoarer fra tidlig krittalder.

Da Statoil boret rundt Johan Castberg i 2014 boret man fem prospekter. Den gang forsøkte man også å påvise olje i kritt-strukturene i Nunatak-prospektet, men man fant svært lite.

Oljefunnet i Drivis er i den mer tradisjonelle jura-bergarten og er nå en del av Johan Castberg-ressursene. Litt enkelt sagt ligger kritt-bergarten over jura, og man har derfor boret rett gjennom krittformasjonene for å komme ned til jura tradisjonelt sett.

– Alle funnene i Johan Castberg er gjort i midtre jura alder, og det er også de fleste funnene som er gjort på norsk som det produseres fra. Det som gjør kritt-strukturene veldig spennende er at det er et lite utforsket letemål, sier Tuppen om bergarten.

Han mener funnet geologisk sett er svært positivt for det videre letearbeidet rundt Castberg og i resten av Barentshavet.

Lundin borer også i Barentshavet og har blant annet gjort funnene kalt Alta og Gohta ikke langt unna Johan Castberg. Disse ressursene ligger imidlertid dypere enn krittformasjonen i permisk kalkstein. Det er også en bergart som er mer krevende å utforske enn de tradisjonelle formasjonene på norsk sokkel.

Etter at Songa Enabler-riggen har tatt turen tilbake til Blåmann, skal den opp til Gemini Nord-prospektet. Der skal man bore i juraformasjoner fra andre uken av juli. Det er samme type som OMV gjorde Wisting-funnet i like i nærheten.

Les også

Norske ansatte om gigantfusjon i oljeservice: – Ledelsen holder kortene tett til brystet

Les også

Nye tall fra Statoil: Så mange skal jobbe med Johan Castberg

Les også

Slik er Statoil store vindmøllesatsing

Publisert:

Her kan du lese mer om