Sentralbanksjefen om klimautfordringene: – Reiser noen spørsmål rundt oljens fremtid

Norges Bank grubler mye på klimarisikoen for norsk økonomi. – Det kan være at jeg skal løfte blikket litt om en drøy måned, i årstalen, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Publisert:

For ikke lenge siden holdt visesentralbanksjef Egil Matsen en tale som ble lagt merke til, hvor han tok for seg hva klimautfordringene kan bety for norsk økonomi og næringer som olje og finans.

Sentralbanksjef Øystein Olsen tok opp klimaspørsmålet i sin årstale i fjor, og antyder overfor E24 at bærekraft vil være et tema også i årets utgave av sin årstale i februar.

– Bærekraftsspørsmål er jo på agendaen hele tiden, og det er noe som Norges Bank også er opptatt av, å tenke litt strukturelt om utsiktene for norsk økonomi, sier Olsen til E24.

– Det kan være at jeg skal løfte blikket litt om en drøy måned, i årstalen, og komme med noen betraktninger ut over det rent pengepolitiske, legger sentralbanksjefen til.

Olsen snakket med E24 på NHOs årskonferanse for 2020 onsdag, hvor bærekraft var et sentralt tema.

Les også

Norges Bank vurderer klimarisikoen: – Veldig i tiden

– Reiser noen spørsmål

En av Norges Banks oppgaver er å bidra til en stabil norsk økonomi.

I det siste har banken blant annet sett på følgene av en eventuell strukturell nedgang i oljebransjen, og for bankene som har lånt ut mye penger til næringen, noe som var sentralt i Egil Matsens tale i november.

– Klimautfordringene vil prege verdensøkonomien og følgelig også norsk økonomi fremover. Det er rimelig at det reiser noen spørsmål rundt oljens fremtid, og hva slags lønnsomhet vi kan vente oss fremover, sier Olsen.

– Det er noe som både myndigheter og næringslivet er opptatt av, det er jeg helt sikker på, legger han til.

Les også

Norges Bank om klimarisiko: – Må sikre at beredskapen er på plass

– Vil følge med

Klimautfordringene og omstillingen av energisektoren har blitt et viktig tema for mange sentralbanker de siste årene, særlig knyttet til utfordringen for den finansielle stabiliteten.

– I og med at det påvirker hele økonomien, så påvirker det også finanssektoren, banker og risikovurderinger. Alt dette er noe som opptar sentralbanker, og som vi også vil være på banen og følge med på, sier Olsen.

Det er likevel ingen umiddelbar fare for norsk økonomi, ifølge signalene fra Matsens tale i november. Det er først hvis en eventuell nedgang i oljeaktiviteten smitter over til resten av økonomien at det kan bli problematisk for Norge.

Det gjelder særlig hvis prisene på næringseiendom og bolig skulle falle markert, for der ligger en stor andel av bankenes utlån, påpekte Matsen i november.

Bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass venter at oljeinvesteringene topper seg i år, før de faller i kommende år. Men fallet er mindre drastisk enn det bransjen tidligere hadde ventet.

Les også

Slik reduserer næringslivstoppene sitt personlige klimaavtrykk

Så lys i tunnelen

– Hva er det som bekymrer deg mest i 2020?

– Internasjonalt så det ut til å gå litt bedre med en avklaring på brexit, og litt mer lys i tunnelen om handelssamarbeidet mellom USA og Kina. Så er nok fortsatt risikoforhold internasjonalt det som raskest vil kunne rokke ved det bildet vi har tegnet for norsk økonomi, sier Olsen.

– Det er den største trusselen både for Norges Bank og for Oljefondet?

– Ja, absolutt, sier Olsen.

Les også

Her ankommer næringslivstoppene

– Får eldrebølgen i trynet

NHOs sjeføkonom Øystein Dørum tror at Norge får noen utfordringer fremover, når oljeaktiviteten reduseres, samtidig som offentlige utgifter er ventet å øke.

– I kort handler det om at vi får eldrebølgen i trynet, sa Dørum på NHO-konferansen, da han ble intervjuet på scenen av komiker og skuespiller Tore Sagen, kjent fra NRKs radiosuksess Radioresepsjonen.

– Det er gjort færre store funn de siste årene, det betyr lavere aktivitet også for leverandørindustrien. Det betyr omstilling for Norge, sa Dørum.

– Det er ingen andre jobber som kan gi like høy verdiskaping som oljesektoren, la han til.

Norge sitter på store mengder oljepenger i Oljefondet, og vil fortsatt være rikt også selv om oljenæringens andel av økonomien blir mindre, tror Dørum.

– Men det er ikke sikkert vi beholder tetposisjonen, sier sjeføkonomen.

Publisert: